نساجی
پنبه،‭ ‬یك‭ ‬گیاه‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬محصول

پنبه،‭ ‬یك‭ ‬گیاه‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬محصول

مهندس‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬منصوریان

اگر‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬تخصیص‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬تسهیلات‭ ‬حمایت‭ ‬كند،‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬به‭ ‬پنبه‭ ‬رو‭ ‬می‌آورند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬آب،‭ ‬كاهش‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬روغن‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬برای‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬یعنی‭ ‬كاهش‭ ‬ارز‭ ‬بری،‭ ‬با‭ ‬فعال‌شدن‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬روغن‌كشی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی،‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬كوچك‭ ‬رونق‭ ‬بیشتری‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬مهاجرت‭ ‬معكوس،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كنجاله‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬در‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬یعنی‭ ‬تسهیل‭ ‬معضل‭ ‬تهیه‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬حلقه‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كشاورزان‭ ‬نهفته‭ ‬است‭!‬
مهندس‭ ‬محمدحسین‭ ‬كاویانی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬نشریه،‭ ‬زراعت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬سخت‭ ‬توصیف‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬طولانی‭ ‬بودن‭ ‬زمان‭ ‬كاشت‭ ‬تا‭ ‬برداشت،‭ ‬برداشت‭ ‬غیرمكانیزه‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬هزینه،‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬نرخ‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬كمبود‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬پنبه‭ ‬كار،‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬كاهش‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تحقیقات‭ ‬جهانی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬روی‭ ‬پنبه‭ ‬افزود‭: ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‌هایی‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كاهش‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬الیاف‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬باكیفیت،‭ ‬"هم‭ ‬زمان‭ ‬رس"‭ ‬نیز‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬برداشت‭ ‬مكانیزه‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬
قانع‭ ‬شدن‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده
مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬خرسندی‭ ‬از‭ ‬متقاعد‭ ‬شدن‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬واردات‭ ‬بذور‭ ‬پنبه‭ ‬اصلاح‭ ‬شده،‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬به‭ ‬كمك‭ ‬تعاونی‭ ‬پنبه‭ ‬كاران‭ ‬داراب‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تركیه‭ ‬و‭ ‬یونان‭ ‬بذرهایی‭ ‬با‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬رشد‭ ‬كوتاه‭ ‬و‭ ‬یكنواختی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬گلدهی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرایط‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭.‬ كاویانی‭ ‬میانگین‭ ‬عملكرد‭ ‬پنبه‭ ‬كشورهایی‭ ‬همچون‭ ‬تركیه‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬5‭/‬4‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬میانگین‭ ‬عملكرد‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬5‭/‬2‭ ‬تن‭ ‬درهكتار‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬باید‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامن‭ ‬تكنولوژی‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬شویم‭.‬
وی‭ ‬موسسات‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬بررسی‭ ‬بذور‭ ‬وارداتی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬این‭ ‬موسسات‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬كشور‭ ‬این‭ ‬بذور‭ ‬را‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬نداشتن‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬عملكرد،‭ ‬بذور‭ ‬مناسب‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬كنند،‭ ‬كما‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چنین‭ ‬بذرهایی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬سرخس‭ ‬كشت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬عملكرد‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
اهمال‭ ‬كارشناسان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات
مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬وظایف‭ ‬كارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ -‬با‭ ‬حدود‭ ‬45‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭- ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬درصدی‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ -‬با‭ ‬حدود‭ ‬55‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭- ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬چراكه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اهمال‭ ‬كارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬پنبه‌زارهای‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬بی‌كیفیت‭ ‬یا‭ ‬رعایت‭ ‬نكردن‭ ‬اصول‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آفات‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفت‭. ‬كارشناسان‭ ‬وظیفه‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬سموم‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬مناسب‭ ‬سمپاشی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬منطقه،‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬آفت‭ ‬یا‭ ‬بیماری،‭ ‬مانع‭ ‬اتفاقات‭ ‬این‭ ‬چنینی‭ ‬شوند‭.‬
برداشت‭ ‬مكانیزه
قدم‭ ‬بلند‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه
كاویانی‭ ‬كمبود‭ ‬نیروی‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬معضلات‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬هر‭ ‬كارگر‭ ‬روزانه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬میانگین‭ ‬40‭ ‬كیلو‭ ‬وش‭ ‬پنبه‭ ‬برداشت‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬متوسط‭ ‬500‭-‬700‭ ‬تومان‭ ‬دستمزد‭ ‬دریافت‭ ‬می‌نماید‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬مسئله‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬كارگر‭ ‬زیادی‭ ‬جذب‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬نشود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بررسی‭ ‬دلایل‭ ‬كاهش‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬امسال‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوسانات‭ ‬قیمتی،‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬وش‭ ‬پنبه‭ ‬تا‭ ‬6500‭ ‬تومان‭ ‬خریداری‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬خرید‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬پنبه‭ ‬تصفیه‭ ‬شده‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬سنت‭ ‬است‭.‬
مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬درخصوص‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬برداشت‭ ‬مكانیزه‭ ‬پنبه‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬خُرد‭ ‬بودن‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬گران‭ ‬و‭ ‬تك‭ ‬كاره‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬راندمان‭ ‬پایین‭ ‬كمباین‌های‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه،‭ ‬مزیدی‭ ‬بر‭ ‬علل‭ ‬استقبال‭ ‬نشدن‭ ‬برداشت‭ ‬مكانیزه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬كشاورزان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬تعاونی‭ ‬پنبه‌كاران‭ ‬در‭ ‬داراب‭ ‬و‭ ‬سرخس‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خریدكمباین‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬كشاورزان‭ ‬منطقه‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬آنها‭ ‬فعال‭ ‬می‌باشند‭.‬
كاویانی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬شدن‭ ‬خرید‭ ‬كمباین‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬دولت‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دادن‭ ‬یارانه‭ ‬و‭ ‬وام‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬كمباین‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬اقدام‭ ‬كنند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬افزود‭: ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬كشاورز‭ ‬10‭ ‬هكتار‭ ‬زمین‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬میانگین‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬درامد‭ ‬كسب‭ ‬می‌كند‭ ‬پس‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬كشاورزی‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬ندارد‭ ‬تا‭ ‬میلیاردی‭ ‬برای‭ ‬ماشین‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬هزینه‭ ‬كند،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تعاونی‭ ‬فعالیت‭ ‬كنند،‭ ‬زمین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬خُرد‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تعاونی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬كمباین‭ ‬پنبه‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬كشاورزان‭ ‬رقم‭ ‬می‌خورد‭.‬
كاهش‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬ترویج‭ ‬كشت‭ ‬پنبه
مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬مقایسه‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬گلستان‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬كشاورزان‭ ‬وقتی‭ ‬نظر‭ ‬دولت‭ ‬درخصوص‭ ‬كشت‭ ‬نكردن‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬می‌كنند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬محاسبات‭ ‬نیز‭ ‬عقلانی‭ ‬باشد‭ ‬چراكه‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬برداشت‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬پنبه،‭ ‬نیم‭ ‬كیلوی‭ ‬آن‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌های‭ ‬جاری‭ ‬می‌شود‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی،‭ ‬كشاورزان‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬آن‭ ‬ندارند‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬برنج‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برعكس‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬كشاورز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برداشت‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬خرداد،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬شهریور‭ ‬محصول‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬برداشت‭ ‬می‌كند‭ ‬اما‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬حدود‭ ‬9‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬می‌انجامد‭.‬
مغفول‭ ‬ماندن‭ ‬روغن‭ ‬باكیفیت‭ ‬پنبه
كاویانی‭ ‬با‭ ‬تشریح‭ ‬مزایای‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬حدود‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬وش‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬الیاف‭ ‬پنبه‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬تخم‭ ‬پنبه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬روغن‭ ‬استحصال‭ ‬كرد‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬زمانی‭ ‬تمام‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬استحصال‭ ‬می‌شد‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬سالانه‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬برداشت‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬روغن‭ ‬باكیفیت‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬استحصال‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬كنجاله‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬غذای‭ ‬دام‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬
مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬حذف‭ ‬شدن‭ ‬یارانه‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬پنبه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬82‭ -‬15‭ ‬سال‭ ‬قبل‭- ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬سویا‭ ‬305‭ ‬ریال،‭ ‬كلزا‭ ‬860‭ ‬ریال،‭ ‬آفتابگردان‭ ‬355‭ ‬ریال،‭ ‬گلرنگ‭ ‬740‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬295‭ ‬ریال‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬یارانه‭ ‬دریافت‭ ‬می‌كردند،‭ ‬یعنی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬موظف‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬كارخانه‭ ‬روغن‌كشی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬می‌كرد،‭ ‬یارانه‌های‭ ‬مذكور‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬كند‭.‬
كاویانی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬از‭ ‬سال‭ ‬82‭ ‬مدیریت‭ ‬وقت‭ ‬اداره‭ ‬پنبه،‭ ‬یارانه‭ ‬تخم‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬تمام‭ ‬كارخانه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬روغن‌كشی‭ ‬می‌كردند‭ ‬تعطیل‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬پنبه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬كود‭ ‬دامی‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬روغن‭ ‬مصرفی‭ ‬كشور‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬دلیل‭ ‬حذف‭ ‬یارانه‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬را‭ ‬غیرمعقول‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬چون‭ ‬خود‭ ‬پنبه‭ ‬مشمول‭ ‬نرخ‭ ‬تضمینی‭ ‬می‌شود‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌توان‭ ‬یارانه‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬وضع‭ ‬كرد‭.‬
مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬پیشنهادی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬چهارصد‭ ‬تومان‭ ‬خریداری‭ ‬می‌شود‭ ‬حال‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬دیگر‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‌گیرد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬نیز‭ ‬لحاظ‭ ‬كند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬ارز،‭ ‬از‭ ‬روغن‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬نیز‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭.‬
چرخ‭ ‬ریسندگی‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬تولید‭ ‬داخل
كاویانی‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬مشكلات‭ ‬موجود‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬صنایع‭ ‬ریسندگی‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬فعالان‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬بخواهند‭ ‬كمبود‭ ‬پنبه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬كنند‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬واسطه‭ ‬هایی،‭ ‬محصول‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دلار‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬پنبه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬پنبه‭ ‬كیفیت‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬نداشت،‭ ‬شرایط‭ ‬پس‭ ‬دادن‭ ‬محصول‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬پنبه‭ ‬داخلی‭ ‬اگر‭ ‬كیفیت‭ ‬و‭ ‬كمیت‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬باشد،‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نساجان‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭.‬
ضرورت‭ ‬احیا‭ ‬سازمان‭ ‬پنبه
مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬استقبال‭ ‬نشدن‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بی‌تمایلی‭ ‬مسئولان‭ ‬مربوطه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬زیاد‭ ‬شود‭ ‬همه‭ ‬اذعان‭ ‬می‌كنند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬مسئولان‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬چند‭ ‬كارشناس‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬واردكننده‭ ‬سفر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬دنیا‭ ‬گردی‭ ‬مزایایی‭ ‬نیز‭ ‬دریافت‭ ‬می‌كنند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬تشكیلات‭ ‬سازمان‭ ‬پنبه‭ ‬باید‭ ‬احیا‭ ‬شود،‭ ‬افزود‭: ‬زمانی‭ ‬اداره‭ ‬پنبه‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬با‭ ‬40‭ ‬كارخانه‭ ‬پنبه‭ ‬پاك‭ ‬كنی‭ ‬فعال،‭ ‬180هزار‭ ‬هكتار‭ ‬پنبه‭ ‬كاری،‭ ‬صادرات‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬تصفیه‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬21‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬كارشناس‭ ‬و‭ ‬تكنسین‭ ‬اقدامات‭ ‬تحسین‭ ‬برانگیزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كارنامه‭ ‬خود‭ ‬داشت‭ ‬اما‭ ‬چیزی‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬می‌بینیم‭ ‬بیشتر‭ ‬شبیه‭ ‬شبح‭ ‬آن‭ ‬اداره‭ ‬است‭. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow