حیوانات خاص
حشره‌ خواری‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬حشره‭ ‬در‭ ‬ایران

حشره‌ خواری‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬حشره‭ ‬در‭ ‬ایران

ملخ‌ها،‭ ‬موجوداتی‭ ‬از‭ ‬دودمان‭ ‬بندپایان،‭ ‬رده‭ ‬حشرات،‭ ‬راسته‭ ‬راست‌بالان‭ ‬و‭ ‬زیرراسته‭ ‬ملخی‌ها‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬جاندارن‭ ‬ویژگی‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬حشرات‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬توانایی‭ ‬جهش‭ ‬می‌باشد‭. ‬تمامی‭ ‬حشرات‭ ‬برای‭ ‬گریز‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬پرواز‭ ‬می‌کنند‭ ‬اما‭ ‬ملخ‌ها‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پرواز‭ ‬با‭ ‬جهش‭ ‬نیز‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭.‬
واژه‭ ‬ملخ‭ ‬از‭ ‬‮«‬بلخی‮»‬‭ ‬یا‭ ‬malaxo‭ ‬وام‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬ایران‭ ‬باستان‭ ‬است‭. ‬بعدها‭ ‬این‭ ‬واژه‭ ‬در‭ ‬زبان‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬غربی‭ ‬به‭ ‬‮«‬میگ‮»‬‭ ‬تحول‭ ‬یافت‭ ‬که‭ ‬بعدها‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬‮«‬میگو‮»‬‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نامیدن‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬آبزیان‭ ‬استفاده‭ ‬شد‭. ‬ژنتیک‭ ‬ملخ‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬جنسیت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کروموزوم‌های‭ ‬X‭ ‬تعیین‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬کروموزوم‭ ‬X‭ ‬با‭ ‬الگوی‭ ‬XX‭ ‬برای‭ ‬ماده‌ها‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کروموزوم‭ ‬XO‭ ‬برای‭ ‬نرها‭ ‬است‭. ‬
ملخ،‭ ‬از‭ ‬حشراتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دگردیسی‭ ‬ناقص‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تخم‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود‭ ‬کاملا‭ ‬شبیه‭ ‬موجود‭ ‬بالغ‭ ‬هستند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬قدرت‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بدون‭ ‬بال‭ ‬و‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬از‭ ‬بالغین‭ ‬می‌باشند‭.‬

انواع‭ ‬ملخ

خانواده‭ ‬ملخ‌ها‭ ‬از‭ ‬گستره‭ ‬خاصی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تحقیق‭ ‬به‌عمل‭ ‬آمده‭ ‬می‌توان‭ ‬چهار‭ ‬نوع‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭:‬
ملخ‌های‭ ‬جهنده‭ ‬چمنزار‭:‬‭ ‬دارای‭ ‬پاهای‭ ‬عقبی‭ ‬بزرگی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬جهش‌های‭ ‬بلندی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬آن‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬پرواز‭ ‬نیستند‭. ‬این‭ ‬ملخ‌ها‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬پاییز‭ ‬می‌میرند‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬زنده‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬بهار‭ ‬متولد‭ ‬می‌شوند‭. ‬
ملخ‌های‭ ‬صحرایی‭:‬‭ ‬از‭ ‬جثه‌ای‭ ‬بزرگ‭ ‬برخوردارند‭. ‬طول‭ ‬آن‌ها‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬تا‭ ‬55‭ ‬میلی‌متر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جفت‌گیری‭ ‬زرد‭ ‬رنگ‭ ‬می‌شوند‭. ‬این‭ ‬ملخ‌ها‭ ‬جزو‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬آفات‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬کشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عربستان‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬عبور‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ملخ‭ ‬دریایی‭ ‬نیز‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬ملخ‌ها‭ ‬سال‌های‭ ‬زیادی‭ ‬مزارع‭ ‬جنوب‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬هجوم‭ ‬موجب‭ ‬قحطی‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬هر‭ ‬گیاه‭ ‬سبزی‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬راه‌شان‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬برگ‭ ‬درختان‭ ‬مثمر‭ ‬و‭ ‬غیرمثمر‭ ‬را‭ ‬می‌خورند‭. ‬
ملخ‌های‭ ‬مراکشی‭:‬‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬گونه‌های‭ ‬ملخ‌هایی‭ ‬زیان‌آور‭ ‬هستند‭. ‬وجود‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬گستره‌ای‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ایران‌،‭ ‬عربستان‌،‭ ‬مراکش‌،‭ ‬تونس‌،‭ ‬الجزیره‌،‭ ‬اسپانیا‌،‭ ‬پرتغال‌،‭ ‬سوریه‌،‭ ‬عراق‌،‭ ‬افغانستان‌،‭ ‬آذربایجان‭ ‬و‭ ‬ترکمنستان‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بدن‭ ‬آنها‭ ‬خاکی‭ ‬رنگ،‭ ‬با‭ ‬لکه‌های‭ ‬خاکستری‭ ‬و‭ ‬ساق‭ ‬پای‭ ‬زرد‭ ‬کاهی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بال‌های‭ ‬شفاف‭ ‬دارند‭. ‬
ملخ‌های‭ ‬ایتالیایی‭:‬‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ملخ‭ ‬بیشتر‭ ‬نقاط‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آفریقای‭ ‬شمالی‭ ‬یافت‭ ‬می‌شوند‭. ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اوقات‭ ‬بی‌آبی‭ ‬سال‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭. ‬به‭ ‬مزارع‭ ‬خسارت‭ ‬می‌زنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پرواز‭ ‬کوتاهی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬چندان‭ ‬قدرت‭ ‬تهاجمی‭ ‬و‭ ‬مهاجر‭ ‬شدن‭ ‬ندارند‭.‬

ملخ‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬در‭ ‬انسان‭ ‬

حدود‭ ‬40‭ ‬نوع‭ ‬حشره‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬جهان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬خوراکی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬ملخ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬انتخاب‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اعلام‭ ‬فائو‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬حشرات‭ ‬تغذیه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬است‭ ‬بدانید‭ ‬هزینه‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬یک‭ ‬مزرعه‭ ‬تولید‭ ‬حشرات‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬یک‭ ‬مزرعه‭ ‬گاوداری‭ ‬و‭ ‬مرغداری‭ ‬می‌باشد‭. ‬
فائو،‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬حشرات‭ ‬توسط‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬سوءتغذیه‭ ‬می‌داند‭. ‬
چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬چند‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬حشرات‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬عمده‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬صادر‭ ‬می‌کنند‭. ‬شاید‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬مشمئز‌کننده‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬پروتئین‭ ‬حشرات،‭ ‬این‭ ‬موجودات‭ ‬می‌توانند‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬انسان‌ها‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬جهت‭ ‬تغذیه‭ ‬حیوانات‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭.‬
در‭ ‬کشورهایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تایلند‌،‭ ‬آمریکای‭ ‬جنوبی‌،‭ ‬کشورهای‭ ‬آفریقایی‌،‭ ‬استرالیا‌،‭ ‬اندونزی‌،‭ ‬مالزی‌،‭ ‬کامبوج‌،‭ ‬چین‌،‭ ‬کره‌،‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬مکزیک،‭ ‬بیشترین‭ ‬جایگزین‌کنندگان‭ ‬حشرات‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬گوشت‭ ‬دام‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬
به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬نوعی‭ ‬مورچه‭ ‬سالانه‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬هزینه‭ ‬می‌کنند‭. ‬
در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ژاپن‭ ‬برای‭ ‬سهولت‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬حشرات،‭ ‬کنسروهایی‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬این‭ ‬جانداران‭ ‬تهیه‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬آن‭ ‬کارخانجاتی‭ ‬مخصوص‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬کنسرو‌سازی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬
علت‭ ‬اصلی‭ ‬مصرف‭ ‬حشرات،‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬غنی‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬این‭ ‬جانداران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شامل‭: ‬انواع‭ ‬پروتئین‌،‭ ‬روی‌،‭ ‬آهن‌،‭ ‬ویتامین‭ ‬و‭ ‬املاح‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬حشرات‭ ‬منبع‭ ‬بالایی‭ ‬از‭ ‬کلسیم‌،‭ ‬منیزیم‌،‭ ‬روی‭ ‬و‭ ‬آهن‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نتایج‭ ‬برخی‭ ‬تحقیقات‭ ‬دانشگاهی،‭ ‬حشرات‭ ‬دارای‭ ‬منبع‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬بالاتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سویا‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موجودات‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬جذب‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬آسان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬سفید‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬افرادی‭ ‬با‭ ‬رژیم‌های‭ ‬سالم‭ ‬غذایی‭ ‬هستند‭. ‬
گوشت‭ ‬حشرات‭ ‬فاقد‭ ‬کلسترول‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬درصد‭ ‬پروتئین‭ ‬در‭ ‬بدن‌شان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ورزشکاران‭ ‬جذاب‭ ‬کرده‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬قهرمانان‭ ‬بدنسازی‭ ‬و‭ ‬فیت‌نس‭ - ‬زیبایی‭ ‬اندام‭ -  ‬جهان‭ ‬از‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬حشرات‭ ‬لذت‭ ‬می‌برند‭.‬

پرورش‭ ‬ملخ‭ ‬در‭ ‬ایران

شاید‭ ‬اطلاعات‭ ‬چندانی‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬ملخ‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نداشته‭ ‬باشید‭ ‬اما‭ ‬جالب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بدانید‭ ‬این‭ ‬حشرات‭ ‬سالها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬می‌شوند‭. ‬
حتی‭ ‬نوعی‭ ‬سوسک‭ ‬که‭ ‬‮«‬سوسری‮»‬‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬آن‭ ‬گاهاً‭ ‬فرار‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کاملا‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬موارد‭ ‬استاندارد‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬پرورش‭ ‬می‌یابد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرفداران‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬پروتئین‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬ملخ‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.‬

اقتصاد‭ ‬پرورش‭ ‬حشرات

حشرات‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کم‌توقع‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬نیمه‌عمر‭ ‬کوتاهی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬هزینه‭ ‬در‭ ‬تولید،‭ ‬بسیار‭ ‬کم‌هزینه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬پرورش‭ ‬بسیار‭ ‬اقتصادی‌اند‭. ‬جالب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بدانید‭ ‬هزینه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬کیلوگرم‭ ‬ملخ‭ ‬بسیار‭ ‬پایین‭ ‬است‭.‬ به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬خوراک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬مصرفی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬کیلوگرم‭ ‬پروتئین‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬ملخ‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬زیر‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌کنید‭:‬


مورد‭ ‬دیگر‭ ‬میزان‭ ‬تولیدمثل‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مقایسه‌ای‭ ‬یک‭ ‬گاو‭ ‬ماده‭ ‬در‭ ‬6‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ایده‌آل‭ ‬4‭ ‬گوساله‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‌آورد‭. ‬ریسک‭ ‬سخت‌زایی‌،‭ ‬مرگ‭ ‬گوساله‌،‭ ‬مرگ‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مشکلات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬حال‭ ‬یک‭ ‬ملخ‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬6‭ ‬هفته‭ ‬200‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭. ‬

پرورش‭ ‬حشرات‭ ‬در‭ ‬دنیا

طی‭ ‬اعلام‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬حشرات‭ ‬خوراکی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬برای‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬جدی‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬آسیا‭ ‬کاملا‭ ‬اجرایی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬اگر‭ ‬پرورش‭ ‬حشرات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬می‌تواند‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬نگرانی‭ ‬به‌صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬مورد‭ ‬تغذیه‭ ‬انسان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مذهب‌،‭ ‬سلیقه‭ ‬و‭ ‬ذائقه‭ ‬افراد‭ ‬بسیار‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭. ‬ این‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬ارز‌آوری‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬نماید‭. ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬ماکیان‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬پایین‭ ‬درآمد‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬ملخ‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فراوان‭ ‬بودن‭ ‬میزان‭ ‬نهاده‌های‭ ‬خوراکی‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬قیمت‭ ‬هرکیلو‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬معادل‭ ‬130‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬می‌باشد،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬حشرات‭ ‬معادل‭ ‬70هزار‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سبکی‭ ‬وزن،‭ ‬7‭-‬6‭ ‬عدد‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬سیر‭ ‬شدن‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬کفایت‭ ‬می‌کند‭. ‬جالب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬دارد‌،‭ ‬تعداد‭ ‬کمی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬خوش‌خوراک‭ ‬را‭ ‬سیر‭ ‬می‌کند‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایرانی،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬کنونی‭ ‬ما‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬غذا‭ ‬چندان‭ ‬جذاب‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬نتواند‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬داخلی‭ ‬جایی‭ ‬باز‭ ‬کند‭. ‬البته‭ ‬نکته‭ ‬جالب‭ ‬توجه‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬کشور،‭ ‬ملخ‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نوعی‭ ‬ماده‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬پخت‭ ‬انواع‭ ‬خوراک‌ها‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸ 
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow