صنعت دام و طیور و آبزیان
خطرات‭ ‬نگهداری نهاده‌ های‭ ‬وارداتی‭ ‬در‭ ‬بندر

خطرات‭ ‬نگهداری نهاده‌ های‭ ‬وارداتی‭ ‬در‭ ‬بندر

دولت‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی،‭ ‬ارز‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬4200‭ ‬تومان‭ ‬تخصیص‭ ‬می‌دهد‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬کالاها‭ ‬نهاده‌ های‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬مشخص‌تر،‭ ‬چند‭ ‬نهاده‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬ذرت،‭ ‬سویا‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شواهد‭ ‬چنین‭ ‬بر‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کالاها‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬کافی‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ های‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬توزیع‭ ‬گشته،‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انبارهای‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام،‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌ های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬شرکت‌های‭ ‬واردکننده‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭  - ‬از‭ ‬جمله‭ ‬گروه‭ ‬مدلل‭ ‬و‭... -  ‬و‭ ‬سایر‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شود‭.‬
به‌طوری‭ ‬که‭ ‬انبارها‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ های‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬نگهداری‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬می‌گذرد‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬بعضاً‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬نامناسب‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬انبارداری‭ ‬و‭ ‬رطوبت‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬هوای‭ ‬بندر‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬فساد‭ ‬تدریجی‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬هجوم‭ ‬حشره‭ ‬و‭ ‬پرندگان‭ ‬نیز‭ ‬هستند‭. ‬
از‭ ‬جهتی‭ ‬دیگر،‭ ‬نگهداری‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬نهاده‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جای‭ ‬متمرکز‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬پدافند‭ ‬غیرعامل‭ ‬نیز‭ ‬توجیه‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کشمکش‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬بین‭ ‬بعضی‭ ‬کشورهای‭ ‬متخاصم‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬اهداف‭ ‬خصمانه‭ ‬دشمنان‭ ‬در‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬کشور،‭ ‬چنانچه‭ ‬قصد‭ ‬حرکت‭ ‬خصمانه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬این‭ ‬انبارها‭ ‬می‌تواند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬گزینه‌های‭ ‬این‭ ‬دشمنان‭ ‬کوردل‭ ‬باشد‭. ‬
لذا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جمیع‭ ‬جهات،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌گردد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ ها‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬سهمیه‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬توزیع‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انبارهای‭ ‬واحدهای‭ ‬مرغداری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬که‭ ‬اکثراً‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬خوبی‭ ‬برخوردارند‭ ‬و‭ ‬انبارهای‭ ‬مدرنی‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬امانت‭ ‬نگهداری‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نگهداری‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‌صورت‭ ‬پراکنده‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬نقطه‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬نگهداری‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ ها‭ ‬هم‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬گردد‭. ‬
هزینه‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬انبارداری‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‌صورت‭ ‬توافقی‭ ‬بین‭ ‬مرغداران‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬واردکننده‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬مرغداری‭ ‬پرداخت‭ ‬گردد‭. ‬حتی‭ ‬می‌توان‭ ‬هزینه‭ ‬نگهداری‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬تهاتری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬نهاده‭ ‬پرداخت‭ ‬کرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸ 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow