صنعت دام و طیور و آبزیان
مجوز‭ ‬تولید‭ ‬پودر‭ ‬حشره‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰

خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬جدید

مجوز‭ ‬تولید‭ ‬پودر‭ ‬حشره‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰

انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬مجوز‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬حشرات‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬دام‌ها‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬صادر‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬Dutch‭ ‬Bank‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی،‭ ‬تولید‭ ‬کردن‭ ‬پودر‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬پروتئین‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬به‌سرعت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رشد‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۰،‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬آمریکا،‭ ‬کانادا،‭ ‬چین،‭ ‬افریقای‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬هستند‭. ‬
پرورش‭ ‬حشره‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬منظور،‭ ‬بیشتر‭ ‬روی‭ ‬مگس‭ ‬سیاه‭  - ‬Black‭ ‬Soldier‭ ‬Fly‭ -  ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬۷‭ ‬تا‭ ‬۸‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۴‭ ‬به‭ ‬۱۴‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬
براساس‭ ‬گزارش‭ ‬ارایه‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬قانون‌گذاری‌های‭ ‬جاری،‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬قواعد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬حشرات،‭ ‬برای‭ ‬غذای‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬دست‌آموز‭ ‬گنجانده‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬بخش‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬اروپا‭ ‬هنوز‭ ‬مجوز‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پروتئین‭ ‬حشرات‭ ‬برای‭ ‬مقاصد‭ ‬فوق‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬دویچ‭ ‬بانک‭ ‬اظهار‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬دورنماهایی‭ ‬به‌منظور‭ ‬تغییرات‭ ‬احتمالی‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬اروپا‭ ‬به‌چشم‭ ‬می‌خورد‭ ‬و‭ ‬زمانی‌که‭ ‬قوانین‭ ‬اروپا‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬از‭ ‬پروتئین‭ ‬حشره‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬دورنمای‭ ‬بازار‭ ‬این‭ ‬کالا‭ ‬نیز‭ ‬روشن‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬‭ ‬

پودر‭ ‬حشرات‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬

قانون‌گذاران‭ ‬اروپایی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬عقیده‌اند‭ ‬که‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬پروتئین‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬حشرات‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬غذای‭ ‬حیوانات‭ ‬پرورشی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬غذای‭ ‬انسان‭ ‬تهیه‭ ‬می‌شوند‭ ‬به‌کار‭ ‬برده‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولید‭ ‬حشره‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬عمده‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬بدست‭ ‬آوردن‭ ‬یک‭ ‬استثناء،‭ ‬لابی‌های‭ ‬زیادی‭ ‬به‌عمل‭ ‬آوردند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬تأثیر‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬پذیرفتن‭ ‬کمیسیون‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬رای‭ ‬گذاری‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‌منظور‭ ‬پیشنهاد‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آرد‭ ‬حشرات‭ ‬در‭ ‬جیره‭ ‬غذایی‭ ‬آبزیان‭ ‬طبق‭ ‬دستورالعمل‭ ‬۲۰۱۳‭/‬۵۶‭ ‬است‭. ‬برآوردهای‭ ‬پیشین‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اعضاء‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اغلب‭ ‬اعضاء‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬حشرات‭ ‬در‭ ‬تغذیه‭ ‬ماهیان‭ ‬تغییر‭ ‬نماید‭. ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬سوم‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اِعمال‭ ‬گردد‭.‬
برنامه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬حشرات‭ ‬برای‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭  -  ‬IPIFF‭ - ‬،‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭  - ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۲۰۳۳‭ - ‬،‭ ‬بتوان‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬حشرات‭ ‬به‌صورت‭ ‬هم‌تراز‭ ‬با‭ ‬پودر‭ ‬ماهی‭ ‬استفاده‭ ‬نماید‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬توافق،‭ ‬امکان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬حشرات‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬رشد‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭. ‬

تغذیه‭ ‬مرغ‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰

مجمع‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬اروپا،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬حشرات‭ ‬مرده‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تغذیه‭ ‬مرغ‌ها‭ ‬ممنوع‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬اگرچه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬حشره‭ ‬زنده،‭ ‬روغن‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پروتئین‌های‭ ‬هیدرولیز‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬مجاز‭ ‬دانسته‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬مزایای‭ ‬کیتین‭ ‬و‭ ‬اسید‭ ‬لاتوریک‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حشرات‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‌منظور‭ ‬تغذیه‭ ‬دام‌ها‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تحقیقات‭ ‬بیشتری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دانشگاه‭ ‬واگنینگن‭ ‬در‭ ‬هلند‭ ‬نقش‭ ‬فعالی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬این‭ ‬تحقیقات‭ ‬دارد‭. ‬IPIFF‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬مجوز‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬حشرات‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬آبزیان‭ ‬است‭. ‬چنین‭ ‬توافقی‭ ‬موجب‭ ‬خلق‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬و‭ ‬بازارهایی‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬انبوه‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬پیش‭ ‬نیاز‭ ‬چنین‭ ‬توفیقی،‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭. ‬

مقایسه‭ ‬قیمت‭ ‬پودر‭ ‬حشره

باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬پودر‭ ‬ماهی،‭ ‬پودر‭ ‬کنجاله‭ ‬سویا‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پودر‭ ‬سویا‭ ‬بسیار‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پروتئین‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬حشرات‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬گزارش‭ ‬ارایه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬Dutch‭ ‬Bank‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬مختلف‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬مقایسه‌ای‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬منابع‭ ‬پروتئینی‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬بالا‭ ‬نظیر‭ ‬پودر‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬پودر‭ ‬سویا‭ ‬به‌عمل‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬پودر‭ ‬حشره‭ ‬حرفی‭ ‬برای‭ ‬گفتن‭ ‬ندارد‭ ‬و،‭ ‬تا‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬پودر‭ ‬حشره‭ ‬به‭ ‬بلوغ‭ ‬کامل‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بیشتری‭ ‬ایجاد‭ ‬نماید،‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬نیز‭ ‬بالا‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬منابع‭ ‬پروتئینی‭ ‬تغذیه‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow