صنعت دام و طیور و آبزیان
مطالبات‭ ‬قرقیزها

حاشیه‭ ‬نگاری‭ ‬بر‭ ‬دیدار‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬از‭ ‬ایران

مطالبات‭ ‬قرقیزها

در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬میلادی‭ ‬اروپایی‌ها‭ ‬پشت‭ ‬سرهم‭ ‬آمدند،‭ ‬با‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی،‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬هیات‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬جمهورشان‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬تور‭ ‬پهن‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬ماشین‭ ‬و‭ ‬لوله‭ ‬بفروشند‭. ‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬وی‭ ‬هم‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬پا‭ ‬را‭ ‬دریک‭ ‬کفش‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬خرید‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬و‭ ‬نهاده‭  - ‬به‭ ‬جز‭ ‬موارد‭ ‬اضطرار‭ -  ‬نه،‭ ‬اما‭ ‬خرید‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬آموزشی‭ ‬آری،‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬تکلیف‭ ‬اروپایی‌ها‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شرکایشان‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیایی‭ ‬و‭ ‬اقیانوسیه‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬میلادی‭ ‬جدید‭ ‬گذشته،‭ ‬آهنگ‭ ‬ورودهای‭ ‬هیات‌های‭ ‬تجاری‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬کم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬میایند،‭ ‬احتیاط‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬نمی‌دهند‭. ‬
هفته‭ ‬پیش‭ ‬آقای‭ ‬‮«‬‭ ‬ناتان‭ ‬گای‮»‬‭ ‬وزیر‭ ‬پایه‭  - ‬کشاورزی‭ -  ‬نیوزلند‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬صادرات‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭  - ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬گاو‭ -  ‬که‭ ‬می‌دانست‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نیاز‭ ‬داریم،‭ ‬البته‭ ‬چاشنی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬نیوزلندی‌ها‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیوزلند‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬عنوان‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬‮«‬زسپری‮»‬‭ ‬هم‭ ‬سپر‭ ‬بلای‭ ‬این‭ ‬مفاهمه‌ها‭ ‬با‭ ‬گویش‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید،‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬کیوی‭ ‬ایران‭ ‬گردید،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬دلاری‭ ‬از‭ ‬نیوزلند‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬صادرات‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬دلاری‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬بازی‭ ‬موش‭ ‬و‭ ‬گربه‭ ‬را‭ ‬تداعی‭ ‬می‌کند‭.‬
حال‭ ‬نوبت‭ ‬کشورهای‭ ‬نیاکانی‭ ‬و‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬وطنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گرچه‭ ‬وابستگی‌ها‭ ‬و‭ ‬دلبستگی‌هایشان‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬اروپا‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬ایران،‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬مراودات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مبادلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‌نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬می‌خواهند‭. ‬
دو‭ ‬هفته‭ ‬پیش‭ ‬نوربیک‭ ‬موراشف‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی،‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬هیات‭ ‬همراه‭ ‬چند‭ ‬روزی‭ ‬مهمان‭ ‬کشورمان‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬مهندس‭ ‬مهرفرد،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬رکنی‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‌دیدار‭ ‬کرد‭. ‬
جالب‭ ‬توجه‭ ‬اینکه‭ ‬آقای‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬سفیر‭ ‬قرقیزستان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬فارسی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬فرا‭ ‬گرفته،‭ ‬نیکو‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مترجم‭ ‬بین‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشورش‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬عمل‭ ‬می‌نمود‭. ‬
هیات‭ ‬قرقیزی‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬از‭ ‬موسسه‭ ‬گاوداری‭ ‬صفاری‭ ‬در‭ ‬ورامین‭ ‬بازدید‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬فردای‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬شرکت‭ ‬پگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬قسمت‌های‭ ‬فراوری‭ ‬شیر‭ ‬مورد‭ ‬بازدید‭ ‬آنها‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬شدند‭.‬
بازدید‭ ‬موراشف‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬گوشتیران‭  - ‬آرزومان‭ ‬سابق‭ -  ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬توضیحات‭ ‬مدیر‭ ‬فنی‭ ‬کارخانه‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیز‭ ‬به‭ ‬انواع‭ ‬سوسیس‭ ‬و‭ ‬کالباس‭ ‬و‭ ‬غذاهای‭ ‬فراورده‭ ‬شده‭ ‬و‭  ‬نیمه‌پخت‭ ‬توجه‭ ‬زیادی‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬تلفن‌ها‭ ‬ردوبدل‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬برشور‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬اشتهاآور‭ ‬گوشتیران‭ ‬علاقه‭ ‬قرقیزی‌ها‭ ‬را‭ ‬دوچندان‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬بازدیدآقای‭ ‬نوربیک‭ ‬موراشف‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬هیات‭ ‬همراه‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‌جاهد‭  - ‬البته‭ ‬در‭ ‬غیبت‭ ‬دکتر‭ ‬ورناصری،‭ ‬مدیر‭ ‬سخت‌کوش‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬زودتر‭ ‬باخبر‭ ‬می‌شد‭ ‬حتما‭ ‬قرار‭ ‬و‭ ‬مدارهای‭ ‬جدی‭ ‬با‭ ‬قرقیزها‭ ‬می‌گذاشت‭ -  ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬اسپرم‌گیری‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬آزمایشگاهی،‭ ‬تحقیقاتی،‭ ‬قرقیزها‭ ‬را‭ ‬طالب‭ ‬مواد‭ ‬ژنومیک‭ ‬و‭ ‬گاوهای‭ ‬تأیید‭ ‬شده‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬فروش‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬خواستار‭ ‬شدند‭.‬
ظهر‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬هیات‭ ‬قرقیزستان‭ ‬مهمان‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬کهرام‭ ‬گرچه‭ ‬دل‌مشغولی‭ ‬و‭ ‬نگرانی‌هایش‭ ‬از‭ ‬خلج‭ ‬و‭ ‬تیم‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬اما‭ ‬توضیحات‭ ‬فراوانی‭ ‬از‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬رازی‭ ‬و‭ ‬واکنش‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬بازاری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
مرحله‭ ‬آخر‭ ‬این‭ ‬بازدید‭ ‬شرکت‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬قرقیزها‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬شدید‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬بچه‌ماهی‭  - ‬تخم‭  ‬چشم‭ ‬زده‭ -  ‬دارند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬گذراندند‭ ‬و‭ ‬آخر‭ ‬الامر‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬سایت‌های‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬دعوت‭ ‬نمودند‭.‬
وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬در‭ ‬دیدارهای‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬خواستار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید،‭ ‬پاکسازی‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬حبوبات،‭ ‬احداث‭ ‬کشتارگاه،‭ ‬پرورش‭ ‬بچه‭ ‬ماهی،‭ ‬ایجاد‭ ‬مجتمع‭ ‬فراوری‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬دامداری‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬نژادهای‭ ‬اصیل‭ ‬گاو‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow