صنعت دام و طیور و آبزیان
مدیرانی‭ ‬همچون‭ ‬شما

وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬خطاب‭ ‬به
مهندس‭ ‬علی‭ ‬صالحی‭ ‬یگانه،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬البرز‭ ‬کاسپین‭:‬

کشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬مدیرانی‭ ‬همچون‭ ‬شما‭ ‬نیازمند‭ ‬است‭ !‬

عصر‭ ‬روز‭ ‬سه‭ ‬شنبه‭ ‬دهم‭ ‬اسفند‭ ‬آقای‭ ‬‮«‬نوربیک‭ ‬موراشف‮»‬‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬هیأت‭ ‬همراه،‭ ‬معاون‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق،‭ ‬سفیر‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬مجتمع‭ ‬مکانیزه‭ ‬شرکت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬البرز‭ ‬کاسپین‭ ‬بازدید‭ ‬کردند‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬که‭ ‬نمایندگان‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشورمان،‭ ‬مسئولان‭ ‬شیلات‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬داشتند،‭ ‬آقای‭ ‬موراشف‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬شیلات‭ ‬وی‭ ‬مجذوب‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬استاندارد‭ ‬مدیران‭ ‬البرز‭ ‬کاسپین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آقای‭ ‬صالحی،‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬برای‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‌آلای‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آوردند‭.‬
خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬میزبان‭ ‬هیاتی‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‌‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که،‭ ‬مهندس‭ ‬صالحی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فعال‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هیأت،‭ ‬مهمان‭ ‬آقای‭ ‬نوربیک‭ ‬موراشف‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬تاریخچه‭ ‬و‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬و‭ ‬تصاویری‭ ‬از‭ ‬بازدید‭ ‬درج‭ ‬می‌شود‭.‬
مهندس‭ ‬صالحی‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬البرز‭ ‬کاسپین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬ضمن‭ ‬ارائه‭ ‬توضیحاتی‭ ‬درمورد‭ ‬استخرها‭ ‬و‭ ‬حوضچه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬همراهان،‭ ‬به‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬استان‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬سپس‭ ‬بخش‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬تاسیسات‭ ‬تولید‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬مورد‭ ‬بازدید‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬صالحی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬15‭ ‬میلیون‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬سالانه‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬مورد‭ ‬تقدیر‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

تاریخچه

ماهی‭ ‬سرای‭ ‬کرج‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1338‭ ‬توسط‭ ‬مرحوم‭ ‬دکتر‭ ‬معتمد‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولین‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‌های‭ ‬سرد‭ ‬آبی‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬کرد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬بهره‌‌گیری‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬دانمارکی،‭ ‬واردات‭ ‬تخم‭ ‬ماهی‭ ‬دانمارکی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬امکانات‭ ‬به‭ ‬بزرگترین‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مزرعه‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‌آلا‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭.‬
دکتر‭ ‬معتمد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬خستگی‌ناپذیر‭ ‬چنان‭ ‬با‭ ‬توفیقی‭ ‬روبرو‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه،‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬شراکت‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شرکتی‭ ‬به‭ ‬نام‭  - ‬شرکت‭ ‬سهامی‌ماهی‭ ‬سرا‭ -  ‬تشکیل‭ ‬داد‭.‬

فعالیت‌ها

فعالیت‌های‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬
استفاده‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬عدد‭ ‬لارو‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‌آلای‭ ‬بومی‌‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬شمالی‭ ‬سد‭ ‬کرج‭ ‬توسط‭ ‬کانون‭ ‬شکار‭ ‬که‭ ‬نتایج‭ ‬آن‭ ‬بررسی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رضایت‌بخش‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬35‭ ‬هزار‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‌آلای‭ ‬رنگین‭ ‬کمانی‭ ‬در‭ ‬سد‭ ‬کرج،‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬کرج‭ ‬نتیجه‭ ‬حاصله‭ ‬طبق‭ ‬بررسی‭ ‬کانون‭ ‬شکار‭ ‬رضایت‌بخش‭ ‬بوده‭.‬
•‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬عدد‭ ‬ماهی‭ ‬10 - 12‭ ‬سانتی‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬رنگین‭ ‬کمانی‭ ‬در‭ ‬رودخانه‭ ‬جاجرود‭ ‬ریخته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال،‭
 ‬طول‌های‭ ‬30 - 50‭ ‬سانتی‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬600‭ ‬گرم‭ ‬تا‭ ‬2 کیلوگرم‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬مطالعه‭ ‬کامل‭ ‬روی‭ ‬سد‭ ‬سفیدرود‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬هیدوربیولوژیکی‭ ‬انجام‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیکی‭ ‬چند‭ ‬نوع‭ ‬ماهی‭ ‬پر‭ ‬ارزش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ریخته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬روستاهای‭ ‬اطراف‭ ‬خواهند‭ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.‬
•‭ ‬مطالعه‭ ‬روی‭ ‬سه‭ ‬نوع‭ ‬ماهی‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روستاهایی‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬کم‭ ‬دارد‭  - ‬با‭ ‬تعبیه‭ ‬استخرهای‭ ‬طبیعی‭ -  ‬پرورش‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نقاط‭ ‬متداول‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬زراعتی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬از‭ ‬حوضچه‌ها‭ ‬عبور‭ ‬نموده‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬زراعت‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوضچه‌ها‭  - ‬استخرهای‭ ‬طبیعی‭ -  ‬ماهی‭ ‬تربیت‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬روستاییان‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬نمایند‭.‬
•‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مطالعاتی‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬برای‭ ‬تربیت‭ ‬ماهی

اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬گذشته

مهندس‭ ‬صالحی‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬1394‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬ماهی‭ ‬سرای‭ ‬کرج‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬البرز‭ ‬کاسپین‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬مطالعات‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬اقدامات‭ ‬وسیع‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬احیاء‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬فرآیند‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ایجاد‭ ‬بستر‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬نصب‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اقداماتی‭ ‬با‭ ‬هزینه‌‌ای‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬50‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬تاکنون‭ ‬صورت‭ ‬پذیرفته‭ ‬است‭:‬
•‭ ‬احداث‭ ‬محیط‭ ‬اداری‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬سالن‭ ‬فروش‭ ‬با‭ ‬کلیه‭ ‬امکانات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬
•‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬تکمیل‭ ‬اتاق‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬برج‭ ‬بازدید‭ ‬مزرعه‭ ‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬شبکه‭ ‬برق‭ ‬مطمئن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬نصب‭ ‬40‭ ‬تیر‭ ‬سیمانی‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬قدرت‭ ‬شبکه‭ ‬
•‭ ‬احداث‭ ‬سردخانه‭ ‬و‭ ‬تکمیل‭ ‬سالن‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬تونل‭ ‬انجماد‭ ‬با‭ ‬25‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬نگهداری‭ ‬
•‭ ‬تعمیر‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬سالن‭ ‬هچری‭ ‬
•‭ ‬احداث‭ ‬سالن‭ ‬انکوباسیون‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬مربع
•‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬2700‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬استخرهای‭ ‬ضلع‭ ‬شمالی‭ ‬
•‭ ‬اصلاح‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬استخر‭ ‬هچری‭ ‬3‭ ‬
•‭ ‬احداث‭ ‬جاده‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬کل‭ ‬محیط‭ ‬مزرعه‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬
•‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬مکانیزاسیون‭  - ‬آزمایشی‭ -  ‬هچری‭ ‬
•‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬سالن‭ ‬انکوباسیون‭  - ‬سالن‭ ‬تکثیر‭ ‬جدید‭ - ‬
•‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬دانمارکی‭ ‬جهت‭ ‬تامین‭ ‬تخم‭ ‬چشم‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬تعداد‭ ‬سه‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬هفتصد‭ ‬هزار‭ ‬تخم‭ ‬چشم‭ ‬زده‭ ‬وارد‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬

اهداف‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬آتی‭ ‬

مهندس‭ ‬صالحی‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬جهت‭ ‬ارتقاء‭ ‬کیفیت‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬آب‭ ‬مصرفی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬تصفیه‭ ‬و‭ ‬برگشت‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬اولویت‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬ساختار‭ ‬سازه‌های‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬ماشین‭ ‬آلات‭ ‬می‌توان‭ ‬امید‭ ‬داشت‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬آتی‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وجود‭ ‬بار‭ ‬میکروبی،‭ ‬کاملا‭ ‬قطع‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬پیشرو‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬مشارکتی‭ ‬فراگیر‭ ‬جهت‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬واحد‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬کننده‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬رفع‭ ‬نیاز‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬تخم‭ ‬چشم‭ ‬زده‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

مشکلات‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬موجود

موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مسکونی‭ ‬وجود‭ ‬انواع‭ ‬مشاغل‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬جاده‭ ‬چالوس‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬که‭ ‬موجبات‭ ‬ایجاد‭ ‬مشکلات‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬آلودگی‭ ‬آب‌های‭ ‬سطحی‭ ‬میگردد‭. ‬لذا‭ ‬تغییر‭ ‬مبادی‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬مزرعه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬فعلی‭ ‬به‭ ‬جنوب‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬پوشاندن‭ ‬کانال‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭ ‬با‭ ‬حریم‭ ‬حدود‭ ‬بیست‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬مورد‭ ‬تقاضاست‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬شهرداری‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬دستگاههای‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭. ‬
برق‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مزرعه‭ ‬280‭ ‬کیلو‭ ‬وات‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬120‭ ‬کیلو‭ ‬وات‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬درب‭ ‬ورودی‭ ‬قابل‭ ‬برداشت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬ایجاد‭ ‬پست‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬دسترسی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬هزینه‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬نیست،‭ ‬شرکت‭ ‬استدعا‭ ‬دارد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬150‭ ‬کیلو‭ ‬وات‭ ‬برق‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬ورودی‭ ‬ضلع‭ ‬جنوبی‭ ‬دستور‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬فرمایید‭.  ‬این‭ ‬امر‭ ‬ضمن‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬امنیت‭ ‬عیبیابی‭ ‬و‭ ‬اتصال‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬برقرار‭ ‬می‌نماید‭.‬
درخصوص‭ ‬آب‭ ‬بهای‭ ‬مصرفی‭ ‬تعدیل‭ ‬لازم‭ ‬صورت‭ ‬پذیرد‭ ‬و‭ ‬آسفالت‭ ‬خیابان‭ ‬ورودی‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬ضلع‭ ‬جنوبی‭ ‬از‭ ‬جاده‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬نصب‭ ‬تابلو‭ ‬راهنما‭ ‬مورد‭ ‬تقاضا‭ ‬است‭. ‬

انتظار‭ ‬از‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬استان

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬مقامات‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬رئیس‭ ‬شیلات‭ ‬استان،‭ ‬معاون‭ ‬شهرداری‭ ‬البرز‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نمایندگان‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬انتظارات‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭: ‬پروژه‭ ‬احیای‭ ‬ماهی‭ ‬سرای‭ ‬البرز‭ ‬کاسپین‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬400‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال،‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬کلیه‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬شهرستان‭ ‬را‭ ‬طلب‭ ‬می‌نماید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬کل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬صورت‭ ‬پذیرفته،‭ ‬حداقل‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬معنوی‭ ‬مقامات‭ ‬کشوری‭ ‬می‌باشد‭. ‬بنابراین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تنوع‭ ‬ادارات‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬خاص‭ ‬مزرعه،‭ ‬تشکیل‭ ‬کارگروهی‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬تصمیمات‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬میرسد‭ ‬که‭ ‬شامل‭: ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬کرج،‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬بیلقان،‭ ‬شهرداری‭ ‬منطقه‭ ‬11،‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشد‭ ‬استان‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬ضمن‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬اتلاف‭ ‬وقت‭ ‬موجب‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬می‌گردد‭. ‬
در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬مهندس‭ ‬صالحی‭ ‬ضمن‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بی‌دریغی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬تمامی‌مسئولان‭ ‬مبذول‭ ‬فرموده‌اند‭ ‬تقاضا‭ ‬نمود‭ ‬پروژه‭ ‬فعلی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬تلقی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬از‭ ‬حمایت‌های‭ ‬بی‌دریغ‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شود‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow