صنعت دام و طیور و آبزیان
دست‭ ‬مردم‭ ‬زیر‭ ‬ساطور‭ ‬بازارسازان

دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد

دست‭ ‬مردم‭ ‬زیر‭ ‬ساطور‭ ‬بازارسازان‭ ‬گوشت

نویسنده: مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬ماه‭ ‬آرامش‭ ‬نسبی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تمهیدات‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬توزیع‭ ‬گسترده‭ ‬گوشت‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬با‭ ‬شیبی‭ ‬تند‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬41‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬عبور‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬همچون‭ ‬روال‭ ‬گذشته‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬متولیان‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع،‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬متهم‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬انداختن‭ ‬تقصیر‌ها‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬یکدیگر‭ ‬دارند‭. ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬متولیان‭ ‬بخش‭ ‬توزیع‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آنچه‭ ‬عدم‭ ‬عرضه‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دامداران‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬وفور‭ ‬علوفه‭ ‬رایگان‭ ‬در‭ ‬چراگاه‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬مناسبت‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬عنوان‭ ‬می‌شود‭ ‬متهم‭ ‬اصلی‭ ‬گرانی‌ها‭ ‬را‭ ‬دامداران‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اعتقاد‭ ‬متولیان‭ ‬بخش‭ ‬تولید،‭ ‬طمع‭ ‬قصابان‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬حداکثری‭ ‬از‭ ‬ایام‭ ‬و‭ ‬مناسبت‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بازارسازی‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬تقاضای‭ ‬خرید‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬جز‭ ‬حذف‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬دهک‌های‭ ‬ضعیف‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬جامعه‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬پرمصرف‭ ‬سال‭ ‬تنها‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬یکه‭ ‬تازی‭ ‬سودجویان‭ ‬در‭ ‬آشفته‭ ‬بازار‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬حداکثری‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬بین‭ ‬متولیان‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

قصابان‭ ‬گوشت‭ ‬نمی‌خرند

منصور‭ ‬پوریان‭ ‬رییس‭ ‬شورای‭ ‬تامین‭ ‬کنندگان‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬ماه‭ ‬مبارک‭ ‬رمضان،‭ ‬گفت‭: ‬متاسفانه‭ ‬با‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬ایام‭ ‬ماه‭ ‬مبارک‭ ‬رمضان‭ ‬شاهد‭ ‬افزایش‭ ‬مجدد‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬41‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬هستیم‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬دولت‭ ‬همچون‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬توزیع‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬لاشه‭ ‬گوشت‭ ‬وارداتی‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مسکوت‭ ‬مانده‭ ‬تمهیداتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
پوریان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬مقاومت‭ ‬دامداران‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خروج‭ ‬غیرقانونی‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بالای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬شاهد‭ ‬مقاومت‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬هستیم‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬بیشتر‭ ‬متوجه‭ ‬دام‌های‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬اندک‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬خروج‭ ‬نیز‭ ‬تاثیر‭ ‬چندانی‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬تامین‌کنندگان‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬توزیع‌کنندگان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬توزیع،‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬قصابان‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬مغازه‭ ‬داری‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬2‭ ‬روز‭ ‬یکبار‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬لاشه‭ ‬می‌کرد‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬هر‭ ‬10‭ ‬روز‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬اقدام‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬سردخانه‌ها‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬انباشت‭ ‬هستند‭.‬
وی‭ ‬سودجویی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬توزیع‌کنندگان‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬مناسبت‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬را‭ ‬دلیل‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬گرانی‭ ‬گوشت‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬دهک‌های‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬ضعیف‭ ‬جامعه‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سبد‭ ‬غذای‭ ‬خود‭ ‬حذف‭ ‬کنند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬فروشندگان‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬گوشت‌های‭ ‬میش‭ ‬و‭ ‬قوچ‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬آشفتگی‭ ‬بیشتر‭ ‬فضا‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تداوم‭ ‬تکرار‭ ‬فاجعه‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬شدید‭ ‬تولید‭ ‬گریز‌ناپذیر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
پوریان‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬بره‭ ‬درب‭ ‬کشتارگاه‭ ‬را‭ ‬13‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬درهر‭ ‬کیلو‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬نرخ‭ ‬مصوب‭ ‬لاشه‭ ‬وارداتی‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬کنندگان‭ ‬28‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬31‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬عرضه‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬تمهیدات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬روند‭ ‬کاهشی‭ ‬مواجه‭ ‬شود‭.‬

برای مطالعه مطلب «لبنیاتی ها در برزخ قیمت گذاری» کلیک کنید

عدم‭ ‬عرضه‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬برای‭ ‬چرای‭ ‬رایگان

همچنین‭ ‬علی‭ ‬اصغر‭ ‬ملکی‭ ‬رییس‭ ‬اتحادیه‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفندی‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬ماه‭ ‬مبارک‭ ‬رمضان‭ ‬گفت‭: ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬عدم‭ ‬عرضه‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬41‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬بارش‌های‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬باعث‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬علوفه‭ ‬در‭ ‬مراتع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬چرای‭ ‬رایگان‭ ‬دام‌ها‭ ‬و‭ ‬وزن‌گیری‭ ‬بیشتر‭ ‬تمایلی‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬ندارند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬مناسبت‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬دام‌های‭ ‬زنده‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬دامداران‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کسب‭ ‬سود‭ ‬بیشتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬دام‭ ‬برای‭ ‬ایام‭ ‬فوق‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬آن،‭ ‬کمبود‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
ملکی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬قصابان‭ ‬برای‭ ‬بازار‌سازی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬کاذب‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بازار‭ ‬پر‭ ‬رونقی‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬نیستیم‭ ‬و‭ ‬نمی‌توان‭ ‬تلاش‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬سرگردان‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مناسبت‌ها‭ ‬و‭ ‬ایام‭ ‬پر‭ ‬تقاضای‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬انکار‭ ‬کرد‭. ‬اما‭ ‬انچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬مغازه‌دار‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬خلل‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬برخوردار‭ ‬نیست‭. ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفندی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬یکه‭ ‬تازی‭ ‬قصابان‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬توزیع‭ ‬مداوم‭ ‬لاشه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬گفت‭: ‬متاسفانه‭ ‬گوشت‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬عرضه‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد
این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬گوشت‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬توزیع‭ ‬گوشت‌های‭ ‬28‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬و‭ ‬قصابی‌ها‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬شکست‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادل‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تاکید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اتحادیه‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬گرانی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬گفت‭: ‬اتحادیه‭ ‬فقط‭ ‬وظیفه‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬برای‭ ‬قصابی‌ها‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نوسانات‭ ‬بازار‭ ‬نیست‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow