صنعت دام و طیور و آبزیان
بلدرچینی‌ها‭ ‬آشیانه‭ ‬صنفی‭ ‬ندارند

بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بلدرچین‭ ‬تولیدی‭ ‬کشور‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود

بلدرچینی‌ها‭ ‬آشیانه‭ ‬صنفی‭ ‬ندارند

بلدرچین‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬خواص‭ ‬بالای‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‌‭ ‬عنوان‭ ‬بمب‭ ‬ویتامین‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬فرهنگ‭ ‬مصرف‭ ‬نتوانسته‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬خانوارها‭ ‬باز‭ ‬کند‭. ‬
این‭ ‬پرنده‭ ‬کوچک‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مقاومت‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کوتاهی‭ ‬زمان‭ ‬پرورش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬متداول‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬محصولی‭ ‬ارگانیک‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭ ‬متاسفانه‭ ‬از‭ ‬نداشتن‭ ‬تشکلی‭ ‬مستقل‭ ‬رنج‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬فعالن‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬معتقدند‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنفی‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬مرتفع‭ ‬کند‭.‬
در‭ ‬همین‭ ‬خصوص‭ ‬احمد‭ ‬بافکار،‭ ‬نخستین‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬بلدرچین‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬استان‭ ‬یزد‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬ماهانه‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬عنوان‭ ‬قطب‭ ‬تولید‭ ‬بلدرچین‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬بلدرچین‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬دوره‭ ‬کوتاه‭ ‬جوجهکشی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬رشد‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬بلوغ‭ ‬زودرس‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تعداد‭ ‬بالای‭ ‬تخم‌گذاری،‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬همراه‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬بلدرچین‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬300‭ ‬درصدی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬حدود‭ ‬18هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خرده‭ ‬فروشی‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬

پرنده‌ای‭ ‬با‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬بالا

‭ ‬این‭ ‬پرورشدهنده‭ ‬بلدرچین‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تشکلی‭ ‬مستقل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬بلدرچین‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فعالیتی‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پیگیری‭ ‬مطالبات‭ ‬صنفی‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬بر‭ ‬نحوه‭ ‬فعالیت‭ ‬تشکیل‭ ‬اتحادیه‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬کشوری‭ ‬از‭ ‬الزامات‭ ‬صنعت‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصدی‭ ‬تولیدات‭ ‬کشور‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬سالانه‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬600‭ ‬تن‭ ‬بلدرچین‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬صادر‭ ‬می‌شوند،‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬شیوع‭ ‬آنفلوآنزای‭ ‬فوق‭ ‬حاد‭ ‬پرندگان‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
بافکار‭ ‬از‭ ‬بلدرچین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محصولی‭ ‬ارگانیک‭ ‬یاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬مقاومت‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دوره‭ ‬رشد‭ ‬زمانی‭ ‬کوتاه‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬نیتازی‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آنتی‌بیوتیک‌ها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬پرورش‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬بلدرچین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محصولی‭ ‬ارگانیک‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭.‬
این‭ ‬فعال‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬به‭ ‬خواص‭ ‬تخم‭ ‬بلدرچین‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬تخم‭ ‬بلدرچین‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬مواد‭ ‬مغذی‭ ‬5‭ ‬برابری‭ ‬فسفر‭ ‬و‭ ‬کلسیم‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بمب‭ ‬ویتامین‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خاصیت‭ ‬ارگانیک‭ ‬بودن‭ ‬گوشت،‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‭ ‬جذب‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬

بمبی‭ ‬پرسود‭ ‬اما‭ ‬کم‌مصرف

همچنین‭ ‬محمد‭ ‬حبیبی،‭ ‬کارشناس‭ ‬پرورش‭ ‬بلدرچین‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬تشریح‭ ‬پرورش‭ ‬بلدرچین‭ ‬بیان‭ ‬داشت‭: ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬بلدرچین‭ ‬بالغ‭ ‬به‭ ‬سالنی‭ ‬با‭ ‬دمای‭ ‬35درجه‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دما‭ ‬برای‭ ‬جوجه‭ ‬پرنده‭ ‬به‭ ‬24‭ ‬درجه‭ ‬با‭ ‬رطوبت‭ ‬60‭ ‬درصدی‭ ‬می‌رسد‭.‬
حبیبی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬بلدرچین‭ ‬تامین‭ ‬زنجیره‭ ‬کامل‭ ‬تولید‭  - ‬بلدرچین‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬جوجهکشی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ -  ‬الزامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬45‭ ‬تا‭ ‬50‭ ‬روز‭ ‬آماده‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭.‬
‭ ‬این‭ ‬کارشناس‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬خواص‭ ‬بالای‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬متاسفانه‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬نبود‭ ‬کشتارگاهی‭ ‬مناسب‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬مشکلات‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۵ -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow