صنعت دام و طیور و آبزیان
قیمت‭ ‬دام از‭ ‬صادرات‭ ‬خوراک‭ ‬گران‭ ‬نمی‌شود

صادرات‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن انواع‭ ‬خوراک‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان به‭ ‬ارزش‭ ‬68‭ ‬میلیون‭ ‬دلار

قیمت‭ ‬دام از‭ ‬صادرات‭ ‬خوراک‭ ‬گران‭ ‬نمی‌شود


‮ - ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬خوراک‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬68‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬11‭ ‬کشور‭ ‬جهان‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است - ‬‭ ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬خوراک‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رویکرد‭ ‬واحدهای‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬خوراک‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬نیازمند‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬است‭ .‬ این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬ادعا،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مرغداران‭ ‬و‭ ‬دامداران،‭ ‬خوراک‭ ‬را‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬عامل‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬یاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬نوسانات‭ ‬بازار‭ ‬که‭ ‬گاهاً‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬کمبود‭ ‬و‭ ‬بازارسازی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬
هر‭ ‬چند‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬حوزه‭ ‬خوراک‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دامی‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬مناسب‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬تأکید‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬بیشترین‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬حاکم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اساساً‭ ‬قوانین‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬ممنوعیتی‭ ‬را‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬صادرات‭ ‬فرآورده‌هایی‭ ‬که‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭ ‬اعمال‭ ‬نکرده‭ ‬است.‬ ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬صادرات‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬تاثیری‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬تنی‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ .‬

برای مطالعه مطلب «کشاورزان،‭ ‬سودازدگان‭ ‬بازارسازی» کلیک کنید 

صادرات‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬تاثیری‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ندارد

محمد‭ ‬علی‭ ‬کمالی‭ ‬سروستانی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرغداران‭ ‬گوشتی،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تاثیر‭ ‬نوسانات‭ ‬خوراک‭ ‬بر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تولید‭ ‬اظهار‭ ‬گفت‭: ‬خوراک،‭ ‬حدود‭ ‬65‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‌،‭ ‬بنابراین‭ ‬هرگونه‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬تاثیر‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬بازار‭ ‬مرغ‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬ در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بازار‭ ‬خوراک‭ ‬و‭ ‬دان‭ ‬مرغ‭ ‬با‭ ‬بیشترین‭ ‬ثبات‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬افزایش‭ ‬12درصدی‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بوده‌ایم‭.‬
کمالی‭ ‬سروستانی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬صادرات‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬این‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مصرف‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬تنی‭ ‬رقم‭ ‬ناچیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬تاثیر‭ ‬به‭ ‬سزایی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ . ‬البته‭ ‬متأسفانه‭ ‬جوّ‭ ‬روانی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬موارد،‭ ‬موجبات‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬بازارسازان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورد‭.‬

صادرات‭ ‬مرغ‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خوراک‭ ‬وارداتی‭ ‬است

همچنین‭ ‬پیمان‭ ‬ذوالفقاریان‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬خوراک‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬صادرات‭ ‬خوراک‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭:‬ بر‭ ‬اساس‭ ‬قوانین‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬ممنوعیتی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬ارزآوری‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬خالی‭ ‬تولید،‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فرآوری‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود. ‬وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬است،‭ ‬گفت‭ : ‬متأسفانه‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬رخ‭ ‬نداده‭ ‬قیمت‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬200‭ ‬تومانی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬همراه‭ ‬کند‭.‬ ذوالفقاریان‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬خوراک‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مصرف‭ ‬بسیار‭ ‬بالای‭ ‬داخلی‭ ‬تاثیری‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭:‬در‭ ‬تولید‭ ‬مرغ‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬خوراکی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬مبداء‭ ‬وارداتی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬مرغ‭ ‬نیز‭ ‬نوعی‭ ‬فرآوری‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬بنابراین‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬توجیه‭ ‬نمی‌توان‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬مرغ‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرد.‬
انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬خوراک،‭ ‬دام‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬ایران،‭ ‬بازار‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬نیازمند‭ ‬شبکه‭ ‬نظارتی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬ایجاد‭ ‬شبکه‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نوسانات‭ ‬بازار‭ ‬ورود‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬دلایل‭ ‬و‭ ‬مستندات‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جلوگیری‭ ‬کند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۶  -  سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow