صنعت دام و طیور و آبزیان
سود‭ ‬صنایع‭ ‬بوقلمون‭ ‬در‭ ‬اغماء

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬مولد‭ ‬از‭ ‬زمستان‭ ‬گذشته،‭ ‬وضعیت‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬داخلی‭ ‬نگران کننده‭ ‬است

سود‭ ‬صنایع‭ ‬بوقلمون‭ ‬در‭ ‬اغماء

در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬تداوم‭ ‬گرانی‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گوشت‌های‭ ‬جایگزین‭ ‬همچون‭ ‬بوقلمون‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تشابه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬طعم‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬جامعه‭ ‬رواج‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬رونق‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سودآورترین‭ ‬بخش‌های‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬هستیم‭. ‬
اما‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬مقاومت‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬تأمین‭ ‬جوجه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭  ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬ممنوعیت‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬شده‌اند،‭ ‬بلکه‭ ‬رویکرد‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬واردات‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‌دار‭ ‬موجبات‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬سودآوری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

سرمایه‭ ‬حداقل‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی

علی‭ ‬حسنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬تشریح‭ ‬چگونگی‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬پرنده‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬برای‭ ‬پرواربندی‭ ‬جوجه‭ ‬بوقلمون‭ ‬به‭ ‬دمای‭ ‬حداقل‭ ‬40‭ ‬درجه‭ ‬و‭ ‬رطوبت‭ ‬68‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬نیاز‭ ‬است‭. ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬بیشترین‭ ‬حساسیت‭ ‬جوجه‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬اول‭ ‬تولد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬سالن‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دائم‭ ‬نور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬2‭ ‬ساعته‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خاموشی‭ ‬سالن‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬طیور‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سرمایه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬یک‭ ‬مزرعه‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬سالن‭ ‬با‭ ‬مساحت‭ ‬حدود‭ ‬1300‭ ‬متر‭ ‬مربعی‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬حداقل‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی‭ ‬را‭ ‬طلب‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬رعایت‭ ‬مسایل‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬مدیریت‭ ‬مناسب‭ ‬سود‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬این‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬بوقلمون‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬میزان‭ ‬نهاده‌های‭ ‬خوراک‭ ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬هر‭ ‬قطعه‭ ‬بوقلمون‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬5‭ ‬ماهه‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬کیلوگرم‭ ‬دان‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬4‭ ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬بوقلمون‭ ‬خورانده‭ ‬می‌شود‭.‬
حسنی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬جوجه‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬جوجه‭ ‬بوقلمون‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬وارداتی،‭ ‬متأسفانه‭ ‬درچند‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬شاهد‭ ‬توقف‭ ‬واردات‭ ‬هستیم‭. ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭  ‬تنها‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‌دار‭ ‬پرنده‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سالن‌های‭ ‬جوجهکشی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬زمینه‭ ‬برهم‭ ‬خوردن‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

اما‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬داخلی‭ ‬

در‭ ‬حالیکه‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پرسود‌ترین‭ ‬بخش‌ها‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬اتکای‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬جوجه‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬و‭ ‬انحصار‭ ‬چند‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬مزارع‭ ‬بوقلمون‭ ‬کشور‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬تأمین‭ ‬جوجه‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬سالن‌ها‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬خود‭ ‬شده‌اند‭.‬
سید‭ ‬مهدی‭ ‬آذرموید،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬تعاونی‭ ‬صنعت‭ ‬بوقلمون‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مشکلات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬شیوع‭ ‬آنفلوآنزای‭ ‬فوق‭ ‬حاد‭ ‬پرندگان،‭ ‬واردات‭ ‬جوجه‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬بوقلمون‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬صنایع‭ ‬بوقلمون‭ ‬به‭ ‬جوجه‭ ‬وارداتی،‭ ‬دولت‭ ‬مجوز‭ ‬واردات‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‌زده‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جوجهکشی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬متقاضیان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬آن،‭ ‬شاهد‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬جوجه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬هستیم‭.‬
آذرموید‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬5‭/‬2‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬بوقلمون‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬تعداد‭ ‬2/5‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬حدود‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‌،‭ ‬این‭ ‬درحالیست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬جوجه‌ریزی‭ ‬مولد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬شیوع‭ ‬مجدد‭ ‬بیماری‭ ‬آنفلوآنزا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

عدم‭ ‬تناسب‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا

مهندس‭ ‬اسماعیل‭ ‬سهامی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬تعاونی‭ ‬دهکده‭ ‬سبز،‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬دلایل‭ ‬عدم‭ ‬دسترسی‭ ‬آسان‭ ‬به‭ ‬جوجه‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬بوقلمون‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬توقف‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬اصلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬خالی‭ ‬ماندن‭ ‬سالن‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ماحصل‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬خانوار‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬غیرمتعارف‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬دید‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬بی‌اندازه‭ ‬مجوز‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬از‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬به‭ ‬بوقلمون‭ ‬معضلی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مرغداران‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پنجه‭ ‬نرم‭ ‬کرده‌اند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بوقلمون‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬تولیدکننده‭ ‬تجدید‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخشنامه‭ ‬را‭ ‬خواستارم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow