صنعت دام و طیور و آبزیان
رشد‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬سنتی

چشم‭ ‬انداز‭ ‬آینده‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬خوشحال‭ ‬می کند

رشد‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬سنتی

حدود‭ ‬100‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬مهندس‭ ‬جوانی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬"رادولف‭.‬ام‭.‬بادر"‭ ‬با‭ ‬اختراع‭ ‬ماشینی‭ ‬برای‭ ‬پوستگیری‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬جدا‭ ‬کردن‭ ‬استخوان‌های‭ ‬آن،‭ ‬فیله‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بشقاب‌های‭ ‬غذای‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬زمان‌ها‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬تغییرات،‭ ‬تمامی‭ ‬صنعت‭ ‬فرآوری‭ ‬شیلات‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬لوبک‭  - ‬Lubeck‭ -  ‬و‭ ‬آلمان،‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬جهان‭ ‬دچار‭ ‬تحول‭ ‬کرد‭.‬
این‭ ‬اختراع‭ ‬تاریخی،‭ ‬گواهی‌نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬راه‌حل‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬پروسه‭ ‬ماهی،‭ ‬طیور،‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬سبزی‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭.‬
در‭ ‬دهه‭ ‬1920،‭ ‬مهندسین‭ ‬بادر‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نگران‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬واحدها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬آن‌ها‭ ‬بودند،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬توجه‭ ‬خاصی‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬فرآوری‭ ‬تا‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬آشپزخانه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬داشتند‭.‬
به‭ ‬دلیل‭ ‬چرخه‌های‭ ‬پروسه‭ ‬کوتاه‌تر‭ ‬و‭ ‬راحتی‭ ‬تمیز‭ ‬کردن‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬متدهای‭ ‬دستی،‭ ‬میزان‭ ‬فرآوری‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬ - برند‭ ‬BAADER - ‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬معیار‭ ‬کیفیت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬پیشرو‭ ‬است‭.‬
دکتر‭ ‬کورش‭ ‬پورکیان‭ ‬رئیس‭ ‬گروه‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاران‭ ‬بادر‭ ‬یک‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬تکنولوژی‭ ‬بادر‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬ذبح‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬صادر‭ ‬نماید‭.‬

BAADER،‭ ‬هنوز‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬

این‭ ‬شرکت‭ ‬سنتی‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬آلمان،‭ ‬هنوز‭ ‬یک‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬خانوادگی‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬فعال‭ ‬بین‌المللی‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬بوسیله‭ ‬تصمیم‌های‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬سازگار،‭ ‬به‭ ‬دست‌آوردهای‭ ‬تکنولوژیکی‭ ‬نیز‭ ‬نایل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬مدیریت‭ ‬نسل‭ ‬سوم‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬خانم‭ ‬"پترا‭ ‬بادر"‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬1100‭ ‬کارمند،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬70‭ ‬نقطه‭ ‬دنیا،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کامل‭ ‬میکنند‭. ‬
پترا‭ ‬بادر‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬مدیر‭ ‬اصلی‭ ‬اش‭  - ‬رابرت‭ ‬فوک‭ ‬و‭ ‬تورستن‭ ‬کراسن‭ -  ‬دائماً‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحلیل‭ ‬این‭ ‬توسعه‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اروپا،آسیا،‭ ‬آمریکای‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬جنوبی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬این‭ ‬توسعه‭ ‬را‭ ‬تنظیم‭ ‬میکنند‭. ‬پترا‭ ‬بادر‭ ‬می‌گوید‭ ‬"‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬آینده‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬خوشحال‭ ‬میکند‭.‬"از‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬بازرگان،‭ ‬موفق‭ ‬تکنولوژی‭ ‬بالای‭ ‬ماشین‌های‭ ‬بادر،‭ ‬تنها‭ ‬دلیل‭ ‬صادرات‭ ‬زیاد‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دلیل‭ ‬برای‭ ‬شادی‭ ‬آن‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
پترا‭ ‬بادر‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬شرکت‭ ‬بادر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭:‬"‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پیوسته‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬روبه‭ ‬افزایش‭ ‬است‭.‬"‭ ‬تأمین‭ ‬غذا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مردم‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬رشد‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌هایی‭ ‬برای‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬ممکن‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬

ذبح‭ ‬اسلامی

بادر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معدود‭ ‬شرکت‌های‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬سیستم‌هایی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬گوشت‌های‭ ‬ذبح‭ ‬اسلامی‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬گزارش‭ ‬اتاق‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬هانوفر،‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬غذای‭ ‬حلال‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬بازار‭ ‬ویژه‭  -  ‬market‭  -  niche ‬به‭ ‬یک‭ ‬صنعت‭ ‬واقعی‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬تعداد‭ ‬6‭/‬1‭ ‬بیلیون‭ ‬مسلمان‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬حدود‭ ‬1‭/‬1‭ ‬تریلیون‭ ‬دلار‭ ‬آمریکا‭ ‬برای‭ ‬غذا‭ ‬هزینه‭ ‬کرده‌اند‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬415‭ ‬بیلیون‭ ‬دلار‭ ‬آمریکابرای‭ ‬غذای‭ ‬حلال‭ ‬مسلمانان‭ ‬و‭ ‬غیرمسلمان‭ ‬صرف‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬فراموش‭ ‬نکنیم‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬مسلمان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬زندگی‭ ‬میکنند،‭ ‬گروه‭ ‬قدرتمندی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭. ‬

پتانسیل‌های‭ ‬بازار‭ ‬

در‭ ‬جشنواره‭ ‬غذای‭ ‬حلال‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬19‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬آگوست‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود؛‭ ‬بسیاری‭ ‬درباره‭ ‬آینده‭ ‬صادرات‭ ‬غذای‭ ‬حلال‭ ‬و‭ ‬ماشین‌هایی‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬حلال‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬میکنند‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬بحث‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬کشورهایی‭ ‬با‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پیشرفت‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬تا‭ ‬تکنولوژی‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مدرن‭ ‬کردن‭ ‬ماشین‌های‭ ‬خود‭ ‬بپردازند‭.‬
ریچارد‭ ‬کلمن،‭ ‬مدیر‭ ‬بخش‭ ‬غذا‭ ‬و‭  ‬انجمن‭ ‬ماشین‌های‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌گوید‭:‬"این‭ ‬توسعه‭ ‬صنعتی‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬مثبت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬فروش‭ ‬بین‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬4‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬انتظار‭ ‬داریم"‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬کشورها،‭ ‬موتور‭ ‬صنعت‭ ‬ما‭ ‬است‭. ‬
قسمت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬آلمان‭ ‬برای‭ ‬100‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭. ‬میزان‭ ‬این‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬3‭/‬8‭ ‬بیلیون‭ ‬یورو‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خانوادگی‭ ‬مانند‭ ‬بادر‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬آن‭ ‬بی‌نصیب‭ ‬نیستند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۶  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow