صنعت دام و طیور و آبزیان
‬واحدهای ‬فاقد‭ ‬پروانه

کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز
افزایش‭ ‬مصرف‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬پروتئینی‭ ‬را
به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬

قرعه‭ ‬بی‌کیفیتی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬واحدهای ‬فاقد‭ ‬پروانه افتاد

 مهندس محمدرضا منصوریان

رویکرد‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬پروتئینی‭ ‬آماده‭ ‬طبخ‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬نگرانی‌هایی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬واسطه‭  ‬سودجویی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬بیکیفیت‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬استاندارد‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬نگرانی‭ ‬کارخانجات‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬تشکل‌های‭ ‬صنفی‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬تأکید‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬اما‭ ‬انتشار‭ ‬برخی‭ ‬تصاویر‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬که‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬بهکارگیری‭ ‬روش‌ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬غیربهداشتی‭ ‬دارد،‭ ‬انگشت‭ ‬اتهام‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬نشانه‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬
موضوعی‭ ‬که‭ ‬متولیان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬تقصیر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬واحدهای‭ ‬فاقد‭ ‬پروانه‭ ‬انداخته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬مصرف‭ ‬محصولات‭ ‬شرکت‌های‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬الزام‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬مشکلی‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬نمیکند،‭ ‬راهکار‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬محصولات‭ ‬تقلبی‭ ‬را‭ ‬عدم‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬توزیعکنندگان‭ ‬عنوان‭ ‬میکنند‭.‬ البته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬برخی‭ ‬فعالان‭ ‬ذیربط‭ ‬نیز‭ ‬معتقدند‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬برخورداری‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬عدم‭ ‬ارائه‭ ‬فرمولاسیون‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬این‭ ‬تجهیزات،‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬موارد‭ ‬شاهد‭ ‬کاهش‭ ‬کیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬هستیم‭.‬

نظارت‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬تشکل‌های‭ ‬صنفی‭ ‬

فرهاد‭ ‬آگاهی،‭ ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬خام‭ ‬دامی‭ ‬اتاق‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬رعایت‭ ‬استاندارد‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬پروتئینی‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کسری‭ ‬30‭ ‬درصدی‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‌،‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬پروتئینی‭ ‬همچون‭ ‬ناگت‌ها‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬خانوارها‭ ‬باز‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬مهم‭ ‬موجب‭ ‬دقت‭ ‬نظر‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬کارخانجات‭ ‬دارای‭ ‬پروانه‭ ‬فعالیت،‭ ‬الزام‭ ‬بر‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬استانداردهای‭ ‬HACCP‭  ‬دارند،‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬واحدها‭ ‬شاهد‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬هستیم‭.‬ وی‭ ‬درخصوص‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬محصولات‭ ‬پروتئینی‭ ‬گفت‭: ‬حدود‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬تولیدات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دام‌های‭ ‬پرواری‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭. ‬همچنین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬قسمت‌های‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬سنگین‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬ندارند،‭ ‬همچون‭ ‬قلوه‌گاه‭ ‬و‭ ‬اطراف‭ ‬راسته،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دام‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬حذف‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬نیاز‭ ‬واحدهای‭ ‬پروتئینی‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬میکند‭.‬
رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬خام‭ ‬دامی‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬حرکت‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تخلف‌های‭ ‬احتمالی‭ ‬را‭ ‬مفید‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬واحدهای‭ ‬نظارتی‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬تشکل‌های‭ ‬صنفی‭ ‬محصولات‭ ‬تولیدی‭ ‬غیراستاندارد‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬متخلفین‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬عدم‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬بیکیفیت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬واحدهای‭ ‬توزیع‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭.‬ آگاهی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬کم‌توجهی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬گفت‭: ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬بهای‭ ‬برق،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬مصرفی‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شرایط‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬یارانه‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌شود،‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬گوشتی‭ ‬نیز‭ ‬اعتبارات‭ ‬تخصیص‭ ‬یابد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اشتغال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬24‭ ‬هزار‭ ‬نفری،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬مصرفی‭ ‬خانوارها‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬واحدها‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭. ‬

تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬فرمولاسیون‭ ‬تولید‭ ‬وابسته‭ ‬است
عباس‭ ‬حمزه،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬سفره‭ ‬رنگین‭ ‬دریا‭ (‬مارین‭)‬،‭ ‬درباره‭ ‬لزوم‭ ‬رعایت‭ ‬استاندارد‭ ‬تمام‭ ‬واحدهای‭ ‬صنفی‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬چگونه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬محصولی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬قیمتی‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬مشابه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬برندها‭ ‬عرضه‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولی‭ ‬مشابه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬بسته،‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬قیمتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسد‭. ‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬پروتئینی،‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬تولید،‭ ‬متأسفانه‭ ‬عدم‭ ‬ارائه‭ ‬فرمولاسیون‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬تولیدکنندگان،‭ ‬کیفیت‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬تنها‭ ‬2‭ ‬شرکت‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مدرن‭ ‬با‭ ‬تقبل‭ ‬هزینه‭ ‬فرمولاسیون،‭ ‬کیفیت‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬داده‌اند‭.‬

معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬مسئول‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تولید
عباس‭ ‬عباسی،‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬درخصوص‭ ‬چگونگی‭ ‬تهیه‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬پروتئینی‭ ‬گفت‭: ‬تولید‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬پروتئینی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گوشت‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬کنترل‭ ‬کیفی‭ ‬معاونت‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬بسته‌های‭ ‬20‭ ‬کیلویی‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭  ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬استان‌ها‭ ‬مسئولیت‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬دارند‭ .


ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۷ و ۲۰۸  -  سال ۱۳۹۶


 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow