صنعت دام و طیور و آبزیان
شاهراهی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک

شاهراهی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک

کشورهای‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬عرب‌نشین‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬تمایل‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬برای‭ ‬مراسم‭ ‬اعیاد‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ... ‬دارند،‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬طعم‭ ‬لذیذ‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬ایرانی‭ ‬سابقه‭ ‬چندین‭ ‬دهه‭ ‬آشنایی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬مسافت‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬ارزان‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬بر‭ ‬جذابیت‭ ‬خرید‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬می‌افزاید‭. ‬فرصت‌های‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬که‭ ‬اینک‭ ‬توسط‭ ‬پاکستان،‭ ‬هندوستان‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭  - ‬در‭ ‬غفلت‭ ‬ایران‭ -  ‬از‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬ربوده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬ذائقه‭ ‬جمعیت‭ ‬80‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬میلیونی‭ ‬ایران‭  - ‬اگر‭ ‬توان‭ ‬خرید‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ -  ‬گوشت‭ ‬گوسفند‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گوساله‭ ‬ترجیح‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفند‭ ‬از‭ ‬نیوزلند‭ ‬و‭ ‬استرالیا‭ ‬و‭... ‬ و‭ ‬آگهی‌های‭ ‬پی‌درپی‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬بیشتر‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬ اما‭ ‬واقع‭ ‬امر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گوسفندداری‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬نیاکان،‭ ‬حالا‭ ‬دیگر‭ ‬نه‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‌آوری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬مراتع‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬توانایی‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬چرای‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬پذیرای‭ ‬گوسفندان‭ ‬عشایر‭ ‬را‭ ‬ندارد‭. ‬ از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬به‌منظور‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تخریب‭ ‬بی‌رویه‭ ‬آن،‭ ‬خروج‭ ‬دام‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬مرتع‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬دولت‭ ‬است‭.‬ همچنین‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬غذایی‭ ‬کشور‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬ایجاب‭ ‬مینماید‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬منظور،‭ ‬تدابیری‭ ‬اندیشیده‭ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دستگاه‭ ‬حاکمیتی‭ ‬طرحی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬دارد‭. ‬
اشاره‭ ‬می‌نماید،‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬کشاورزی‭  - ‬بند‭ ‬ب‭ ‬ماده‭ ‬14‭ -  ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مکلف‭ ‬است‭ ‬طی‭ ‬10‭ ‬سال،‭ ‬سالانه‭ ‬معادل‭ ‬سه‭ ‬میلیون‭ ‬واحد‭ ‬دامی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬دامی‭ ‬متکی‭ ‬بر‭ ‬مراتع‭ ‬کاهش‭ ‬و‭ ‬متقابلا‭ ‬معادل‭ ‬1‭/‬3‭ ‬میلون‭ ‬واحد‭ ‬دامی‭ ‬جهت‭ ‬پرورش‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مراتع‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬موضوع‭ ‬قانون،‭ ‬بر‭ ‬جمعیت‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬معطوف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ بنابراین‭ ‬ضرورتاً‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سامانه‭ ‬پرورشی‭ ‬مرتعی‭ - ‬کوچ‌رو‭ -  ‬توسعه‭ ‬دو‭ ‬سامانه‭ ‬پرورشی‭ ‬مزرعه‌ای‭ - ‬روستایی‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬تمرکز‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬ارائه‭ ‬شده،‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬دام‭ ‬پر‭ ‬بازده‭ ‬جهت‭ ‬پرورش‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬وزارت‭ ‬است‭.‬‭ ‬
گزارش‭ ‬زیر‭ ‬جبر‭ ‬و‭ ‬اختیار،‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬هزینه،‭ ‬فایده‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬صنعتی‭ ‬یا‭ ‬سنتی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬میکند؛‭ ‬امید‭ ‬داریم‭ ‬سیاستگذاران‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬مرتبط‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬راهنمای‭ ‬‮«‬نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬باشند‭.‬

طاهری‭ ‬یگانه‭:‬
مهمترین‭ ‬بخش‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک،‭ ‬مزیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬آن‭ ‬است

امیر‭ ‬طاهری‭ ‬یگانه،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬پروش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬مهمترین‭ ‬مزیت‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک،‭ ‬مزیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬روستاها‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬سنتی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مناطق‭ ‬کویری‭ ‬تنها‭ ‬امکان‭ ‬نگهداری‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬به‌دلیل‭ ‬عدم‭ ‬بهرهی‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پرورش‭ ‬یا‭ ‬روستاها‭ ‬اغلب‭ ‬خالی‭ ‬از‭ ‬سکنه‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬امرار‭ ‬معاش‭ ‬میکنند‭. ‬از‭ ‬این‌رو‭ ‬با‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مزیت‭ ‬اقتصادی،‭ ‬زمینه‭ ‬اشتغال‭ ‬نیز‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭.‬‭ 

ضرورت‭ ‬اجرای‭ ‬طرح

وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬47‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬51‭ ‬الی‭ ‬52‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬گاو‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭. ‬که‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تقاضای‭ ‬گوشت‭ ‬گوسفند‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬حوزه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس،‭ ‬ضرورت‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬می‌توانیم‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬میزان‭ ‬گوشت‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭. ‬که‭ ‬حرکتی‭ ‬چند‭ ‬منظوره‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬افزایش‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬ارزآوری‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬

رئیس‭ ‬اداره‭ ‬پروش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هشت‭ ‬واحد‭ ‬پرورش‭ ‬صنعتی‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬خالص‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬بومی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نژادهای‭ ‬پرتولید‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬احداث‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬واحد‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬احداث‭ ‬است‭.‬‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬17‭ ‬استان‭ ‬برای‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬میش‌بومی‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬عملیات‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬توسعه‭ ‬بیشتری‭ ‬یابد‭.‬

انواع‭ ‬سامانه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند

رئیس‭ ‬اداره‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬افزود‭: ‬وزرات‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬دامی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬میزان‭ ‬بازدهی‌،‭ ‬کیفیت‭ ‬بالایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬ از‭ ‬این‭ ‬رهگذر‭ ‬مطالعات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬89‭ ‬تا‭ ‬91‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‌صورت‭ ‬جدی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1393‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬173‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬نرم‌افزاری‭ ‬تحت‭ ‬وب‭ ‬ثبت‭ ‬شده‌اند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬تعداد،‭ ‬103‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬152‭ ‬رأس‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬پروژه‭ ‬تولید‭ ‬ترکیب‭ ‬ژنتیکی‭ ‬و‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬الباقی‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسیده‌اند‭.‬
طاهری‭ ‬یگانه،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سامانه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سامانه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭: ‬‮«‬سامانه‭ ‬مرتعی‭ ‬یا‭ ‬کوچ‌رو‮»‬‭ ‬که‭ ‬25‭ ‬الی‭ ‬26‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬بز‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬تغذیه‭ ‬آن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬علوفه‭ ‬مراتع‭ ‬طبیعت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عشایر‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬هستند‭.‬ سامانه‭ ‬‮«‬مرتعی‭ - ‬مزرعه‌ای‭ ‬یا‭ ‬روستایی‮»‬؛‭ ‬منظور‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬پروش‭ ‬داده‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬خوراکی‭ ‬آن‌ها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬مراتع‭ ‬اطراف‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬علوفه‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پس‌چرا‭ ‬مزارع‭ ‬است‭.‬ ‮«‬سامانه‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬یا‭ ‬بسته‮»‬‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سومین‭ ‬سامانه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سامانه‭  ‬تغذیه‭ ‬دام‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬علوفه‭ ‬دستی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

اهداف‭ ‬طرح

طاهری‭ ‬یگانه،‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬سامانه‭ ‬مرتعی‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬آورد‭ ‬اقتصادی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬انتخاب‭ ‬داخل‭ ‬نژاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬مزرعه‭ ‬نیز‭ ‬هدف‭ ‬اقتصادی‭ ‬کردن‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬که‭ ‬نژاد‌های‭ ‬برتر‭ ‬پرورش‭ ‬یابند‭.‬ این‭ ‬عضو‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬268‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬92‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬بز‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬راندمان‭ ‬بره‌گیری‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬سنتی‭ ‬75‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬یعنی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬100‭ ‬میش‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬75‭ ‬بره‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬نژادهایی‭ ‬که‭ ‬سنتز‭ ‬می‌شود‭ ‬راندمان‭ ‬220‭ ‬درصد‭ ‬می‌شود‭ ‬یعنی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬100‭ ‬میش‭ ‬220‭ ‬بره‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬سهم‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬هدف‭ ‬دیگر‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬است‭.‬
طاهری‭ ‬یگانه‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬سال‭ ‬1394‭ ‬تاکنون‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬تعداد‭ ‬17‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬رأس‭ ‬بز‭ ‬ماده‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سامانه‌؛‭ ‬تعداد‌‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬رأس‭ ‬بزمولد‭ ‬در‭ ‬12‭ ‬استان،‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ترکیب‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬بز‭ ‬شیری‭ ‬پر‌تولید‭ ‬کرده‌اند‭.‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تعداد‭ ‬بز‭ ‬شیری‭ ‬سنتز‭ ‬شده‭ ‬موجود‭ ‬درکشور‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬برآورد‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬قطعاً‭ ‬پرورش‭ ‬صنعتی‭ ‬بز‭ ‬روی‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬بهترین‭ ‬نژاد‌ها‭ ‬شناسایی‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بز‭ ‬سمن،‭ ‬آلپاین،‭ ‬مرسیا‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬اقلیم‭ ‬در‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬پرورش‭ ‬مییابند‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۷ و ۲۰۸  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow