صنعت دام و طیور و آبزیان
تولید،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور

همگام‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی
تولید،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور

افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬غذایی،‭ ‬تأمین‭ ‬پروتئین‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬کالری‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬و‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬ضرورتی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارتقاء‭ ‬صفات‭ ‬نژادهای‭ ‬دامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬تلاش‌های‭ ‬موثری‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬انجام‭ ‬پذیرفته‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اهداف‭ ‬بلند‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬پاکدشت‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬مهندس‭ ‬کیخسرو‭ ‬امینی‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ارتقاء‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری،‭ ‬همگام‭ ‬کردن‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬روز‭ ‬دنیا،‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬دامداران‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بیشتر‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌باشد‭.‬
 در‭ ‬پی‭ ‬همین‭ ‬هدف،‭ ‬اخیراً‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬کسب‭ ‬نمایندگی‭ ‬انحصاری‭ ‬از‭ ‬شرک Cogent کشور‭ ‬انگلستان‭ ‬توانسته‭ ‬امکان‭ ‬ورود‭ ‬محصولات‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬دامپروری‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬مهیا‭ ‬کند‭. ‬ شرکت‭ ‬Cogent‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬ایستگاه‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬کانادا‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬پیشرفته‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬جنین‭ ‬IVF‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬نیز‭ ‬است‭. ‬
چندی‭ ‬پیش‭ ‬بنا‭ ‬بردعوت‭ ‬مهندس‭ ‬امینی‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬مهمان‭ ‬دفتر‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬پاکدشت‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬آنان‭ ‬از‭ ‬مزارع،‭ ‬دامداری‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بازدید‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬آن،‭ ‬موثر‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬مطلوب‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬مدیران‭ ‬ارزیابی‭ ‬گردید‭.‬ از‭ ‬جمله‭ ‬نقطه‭ ‬نظرات‭ ‬مهندس‭ ‬امینی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬بازدیدها‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بازدیدها‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ارتقاء‭ ‬دامداری‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬وضعیت‭ ‬رتبه‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬بسیار‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬باشد‭. ‬
مهندس‭ ‬امینی‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬پاکدشت‭ ‬از‭ ‬گرفتن‭ ‬نمایندگی‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬خوب،‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬برتر‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬ژنتیکی‭ ‬گله‌های‭ ‬دامداران‭ ‬دانست‭. ‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فقدان‭ ‬نژادهای‭ ‬گوشتی،‭ ‬تأمین‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کشتار‭ ‬گاوهای‭ ‬شیری‭ ‬حذفی‭ ‬نژاد‭ ‬اصیل،‭ ‬دو‭ ‬رگ‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬گوساله‌های‭ ‬نر‭ ‬پرواری‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬نژاد‭ ‬گوشتی‭ ‬آنگوس‭ ‬که‭ ‬مبدا‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬قرن‭ ‬18‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬اسکاتلند‭ ‬برمی‌گردد‭ ‬دارای‭ ‬مزایای‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬رگه‌گیری‭ ‬با‭ ‬هلشتاین‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬جمله‭ ‬مزایای‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬به
آسان‌زایی،‭ ‬سرعت‭ ‬رشد‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬لاشه‭ ‬می‌توان‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬

مهندس‭ ‬امینی‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬زحمات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬وزیرجهادکشاورزی‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬رکنی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬سپاسگزاری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اشراف‭ ‬این‭ ‬مدیران‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬مراتب‭ ‬قدردانی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬داشته؛‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬دکتر‭ ‬رکنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬مسئولیت‭ ‬پذیری‭ ‬نقطه‭ ‬قوتی‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬صنعت‭ ‬مطرح‭ ‬کردند‭. ‬همچنین‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬مهندس‭ ‬ملاصالحی،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬کشور،‭ ‬نیز‭ ‬سپاسگزاری‭ ‬کردند‭.‬
همچنین‭ ‬ایشان‭ ‬اشاره‭ ‬داشتن‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬دامی‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬لبنی‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬که‭ ‬چندی‭ ‬است‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬گام‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬گاو‭ ‬شیری‭ ‬کشور‭ ‬دانست‭.‬ لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬پاکدشت‭ ‬اولین‭ ‬واردکننده‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬آنگوس‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬دومین‭ ‬محموله‭ ‬وارداتی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اواسط‭ ‬تیرماه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬پایان‭ ‬یادآور‭ ‬می‌شود‭ ‬وجود‭ ‬واحدهایی‭ ‬همچون‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬پاکدشت‭ ‬که‭ ‬آموزش‭ ‬محور‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬محور‭ ‬می‌باشند‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال،‭ ‬قدم‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬موثری‭ ‬را‭ ‬برداشته‌اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬پیشرفت‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مقام‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬جهانی‭ ‬بهبود‭ ‬ببخشد‭. ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬کمک‌ها‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬مستمر‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬باعث‭ ‬پیشرفت‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
به‭ ‬امید‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬زحمتکش‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬همچون‭ ‬مهندس‭ ‬امینی‭ ‬که‭ ‬بازوی‭ ‬پرتوان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭.‬‭ 

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۷ و ۲۰۸  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow