صنعت دام و طیور و آبزیان
اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل

استفاده‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬ژنتیک‭ ‬دام،‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی
اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬تولید

شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬تنها‭ ‬شرکت‭ ‬دارنده‭ ‬کد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬‭ - ‬NAAB‭ - ‬‭ ‬در‭ ‬قاره‭ ‬آسیا‭ ‬به‭ ‬شماره‭ ‬289‭ ‬بیانگر‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬تولید‭ ‬موسسه‌ای‭ ‬دانش‌بنیان،‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مرکز‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬انتقال‌‭ ‬"های‌تک‭ ‬Hitech"‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬بومی‌سازی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬است‭.‬
گزارش‭ ‬زیر‭ ‬مروری‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬خدمات‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬صدارت‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬ارتقای‭ ‬جایگاه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬و‭ ‬"های‭ ‬تک"‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬دکتر‭ ‬حمید‭ ‬ورناصری،‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬دکترای‭ ‬ژنتیک‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭.‬ این‭ ‬مجموعه‭ ‬200‭ ‬نیروی‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬1000‭ ‬کارشناس‭ ‬و‭ ‬دکترای‭ ‬دامپزشکی‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬همکار‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬سالانه‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬دوز‭ ‬اسپرم‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬فراهم‌سازی‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬جامی‭ ‬جاهد‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬توسط‭ ‬نمایندگان‭ ‬خود‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کند‭.‬
مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬گفتارهای‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دیدگاه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کمبود‭ ‬علوفه‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬گوشتی‭ ‬یا‭ ‬شیری‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عاملی‭ ‬برای‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬تولید‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬می‌گوید‭: ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬امکان‭ ‬واردات‭ ‬علوفه،‭ ‬بدون‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬می‌توانیم‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قاعده‭ ‬‮«هزینه‭ ‬فایده‮»‬،‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬گسترش‭ ‬دهیم‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬مولد،‭ ‬صادرکننده‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬هم‭ ‬باشیم‭. ‬
این‭ ‬گفته‭ ‬به‭ ‬مضمون‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬رویکردی‭ ‬متفاوت‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چندان‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬نبود،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬تقویت‭ ‬تولید‭ ‬داخل،‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی،‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ثروت‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬دامداران‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬می‌بایست‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬ژنومیک‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‌تر‭ ‬دنبال‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬شود‭. ‬
نقطه‭ ‬آغازین‭ ‬محقق‭ ‬کردن‭ ‬چنین‭ ‬برنامه‌ای،‭ ‬آموزش،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر،‭ ‬پرتولید‭ ‬و‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬است،‭ ‬لذا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بحث‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬طرح‭ ‬بحث‭ ‬جایگاه‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬تولید‭ ‬که‭ ‬مدتی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬غوغای‭ ‬انتخابات‭ ‬دور‭ ‬دوازدهم‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬بحث‭ ‬جایگاه‭ ‬ژنتیک‭ ‬دامی‭ ‬در‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬دستاوردهایی‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬تلاش‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬کنیم‭.‬

پرسش‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیک‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬
پرسش‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬است‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬میان‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیک‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬گیتی‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬کاربردی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬درون‌زا‭ ‬و‭ ‬برون‌نگر‭ ‬مباینت‭ ‬و‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬مضمونی‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬
آیا‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬‮«‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‮»‬‭ ‬می‌توان‭ ‬این‭ ‬دانش‭ ‬دقیق،‭ ‬تحقیقاتی،‭ ‬مطالعاتی‭ ‬و‭ ‬عمیق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستقیم‭ ‬یا‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬به‭ ‬مفاهیم‭ ‬کلی‭ ‬متن‭ ‬اقتصاد‭ ‬تدوین‭ ‬شده‌ای‭ ‬که‭ ‬مقاومتی‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬عنوان‭ ‬شهرت‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬مرتبط‭ ‬دانست‭ ‬یا‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سیاق‭ ‬و‭ ‬شیوه‌های‭ ‬متداول‭ ‬شعاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬فعل،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عنوان‭ ‬منتسب‭ ‬می‌کنند؟
چه‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬میان‭ ‬اهداف‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬راهبردی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬تحولات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬چند‭ ‬موسسه‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬دولتی،‭ ‬نیمه‭ ‬دولتی،‭ ‬نهادی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟
مگر‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬طیور‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬عمده‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬جوجه‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬نژاد‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬تعدادی‭ ‬محدود‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬نژاد‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬کنیم؟‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬و‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬می‌دانند‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬دامپروری‭ ‬نیز‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬جنین‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬عمده‭ ‬هلشتاین‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬تولیدی‭ ‬کشور،‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تحولات‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬ممتاز‭ ‬ژنتیک‭ ‬دامی‭ ‬دنیا‭ ‬همانند‭ ‬دام‌های‭ ‬سنگین‭ ‬هلشتاین،‭ ‬مونت‭ ‬بیلیارد،‭ ‬سمینتال‭‬Simmental  ‬و‭ ... ‬دام‌های‭ ‬سبکی‭ ‬همچون‭ ‬گوسفند‭ ‬رومانف‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬آلپاین‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نژاد‭ ‬دیگر،‭ ‬چندین‭ ‬گام‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیک‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬برداشته‌ایم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬بزرگترین‭ ‬بحران‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬یعنی‭ ‬کمبود‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬ذخایر‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬میان‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬علوفه‭ ‬خشبی‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬علوفه‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭.‬

‭ ‬ژنتیک،‭ ‬علمی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬بیشتر
با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نژادهایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬خوراک‭ ‬و‭ ‬بلکه‭ ‬کمتر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬زایش‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬قلوزایی‭ ‬راندمانی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬رکوردهای‭ ‬جهانی‭ ‬رقابت‭ ‬می‌کنند‭ ‬چه‭ ‬هدفی‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنیم؟
آیا‭ ‬حاصل‭ ‬چنین‭ ‬تحولاتی‭ ‬جز‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دامدار‭ ‬و‭ ‬مرغدار‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬کمتر‭ ‬جیره‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬،‭ ‬شیر،‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز،‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬ارزان‌تری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند؟
آیا‭ ‬حاصل‭ ‬این‭ ‬تحول‭ ‬سرنوشت‌ساز‭ ‬و‭ ‬ماندگار‭ ‬یعنی‭ ‬انتقال‭ ‬ژن‌های‭ ‬برتر‭ ‬پرتولید‭ ‬که‭ ‬سریعاً‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬می‌رسند،‭ ‬جز‭ ‬افزایش‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬دامی‭ ‬است؟
آیا‭ ‬حاصل‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬اقدامات‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬غم‌انگیزی‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬پنهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬دیده‭ ‬یا‭ ‬شنیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬جز‭ ‬دسترسی‭ ‬آسان‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬فراوانی‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬مقاومت‭ ‬کشورمان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬کشورهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬متمادی‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬جستجوی‭ ‬سلطه‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬ثروتمند‭ ‬ما‭ ‬بوده‌اند؟
آیا‭ ‬پیشبرد‭ ‬این‭ ‬راهکار‭ ‬واردات‭ ‬انواع‭ ‬مواد‭ ‬لبنی،‭ ‬شیر‭ ‬خشک،‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز،‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬را‭ ‬منتفی‭ ‬نمی‌کند؟
حاصل‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬توسط‭ ‬همه‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬که‭ ‬غالباً‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬نمی‌آید،‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭  ‬که‭ ‬سیاست‌مداران،‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬و‭ ‬مسئولانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬ارتباط‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬دارند،‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬وعده‭ ‬افزایش‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬امیدوار‭ ‬و‭ ‬شاداب‭ ‬کنند‭.‬

تجلیل‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬نوآور‭ ‬در‭ ‬ژنتیک‭ ‬دام
حال‭ ‬اگر‭ ‬شرکتی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شکسته‭ ‬شدن ‬Patent‭ ‬احصار‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬آمریکا،‭ ‬بلافاصله‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬توانائی‌ها‭ ‬و‭ ‬دانشی‭ ‬که‭ ‬دارد،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬این‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬شروع‭ ‬کند؛‭ ‬شایسته‭ ‬و‭ ‬لایق‭ ‬دریافت‭ ‬نشان‭ ‬افتخار‭ ‬از‭ ‬فرهنگستان‭ ‬علوم‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬نهاد‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬معتبر‭ ‬دیگری‭ ‬نیست؟
آیا‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬مصداق‭ ‬بارز‭ ‬اقدام،‭ ‬عمل،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬نمی‌رود؟
آیا‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬ژنومیک،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬دام‌های‭ ‬اصیل‭ ‬پر‭ ‬بازده‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تقریبا‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬کنونی‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬دست‭ ‬یابیم؛‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شاخص‌های‭ ‬تحکیم‭ ‬اقتدار‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬کشور‭ ‬نیست؟
بدون‭ ‬شک‭ ‬همین‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کشف‭ ‬موارد‭ ‬جزئی‭ ‬و‭ ‬زیربخشی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬راهبرد‭ ‬کلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬که‭ ‬رهنمود‭ ‬اجرا،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬قلمداد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬همین‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیکی،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬تبلیغ‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آموزش‌های‭ ‬آن‭ ‬بارزترین‭ ‬شاخصه‌ها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬اقدام‭ ‬اساسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭:‬‭ ‬یکی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تسهیلات‭ ‬پروتکلی‭ ‬و‭ ‬مذاکرات‭ ‬میان‭ ‬دولت‌ها‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬است،‭ ‬دوم،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬تحولات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬است‭.‬
باید‭ ‬گفت؛‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬موسسه‌ای‭ ‬دانش‌محور‭ ‬و‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬متمادی‭ ‬گذشته‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تثبیت‭ ‬و‭ ‬پروف‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اروپا،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬آمریکای‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬سمینارهای‭ ‬گسترده‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬پیشرو‭ ‬و‭ ‬برتر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬نقش‭ ‬محوری‭ ‬و‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است
گرچه‭ ‬امسال‭ ‬و‭ ‬تاکنون‭ ‬به‭ ‬روال‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬این‭ ‬سمینار‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مصادف‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬انتخابات‭ ‬دور‭ ‬دوازدهم‭ ‬برگزار‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬ضمن‭ ‬طرح‭ ‬مباحثی‭ ‬پیرامون‭ ‬ژنتیک‭ ‬دامی،‭ ‬خلاء‭ ‬عدم‭ ‬برگزاری‭ ‬سمینار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مکتوب‭ ‬پُر‭ ‬کنیم
باشد‭ ‬که‭ ‬دریچه‌ای‭ ‬کوچک‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬تصمیم‌گیرندگان‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬پیش‌رو‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬زاویه‭ ‬فراموش‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬بخش‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬مباحث‭ ‬ژنتیک‭ ‬دامی‭ ‬جلب‭ ‬کنیم‭.‬

فرایند‭ ‬ژنومیک‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬کشور
می‌توان‭ ‬قرن‭ ‬پیش‌‭ ‬رو‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬17‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬قرن‭ ‬جهش‌های‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬بی‌انتهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬بی‌مانند‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬جهان‭ ‬نامید‭.‬ سرعت‭ ‬برق‭ ‬آسای‭ ‬انتقال‭ ‬داده‌های‭ ‬علمی،‭ ‬اطلاعات،‭ ‬اخبار،‭ ‬تفکرات‭ ‬کاربردی‭ ‬شدن‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬بلاواسطه‭ ‬علوم‭ ‬محض‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬مطالعاتی،‭ ‬جهانی‭ ‬شدن‭ ‬علوم،‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬انحصار‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‭ ‬Patent،‭ ‬رقابت‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تبدیل‭ ‬علوم‭ ‬به‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬توان‭ ‬اقتصادی،‭ ‬جهانی‭ ‬متفاوت‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬شاخص‌های‭ ‬نوین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منظر‭ ‬ما‭ ‬ترسیم‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬آبستن‭ ‬تحولاتی‭ ‬شگرف‭ ‬است
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌آید‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تامین‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬منشأ‭ ‬گیاهی،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬روش‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬ماهیت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬عام‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬چشمگیر‭ ‬و‭ ‬دورنمایی‭ ‬روشن‌تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬روبرو‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬
به‭ ‬طور‭ ‬مثال،‭ ‬کشوری‭ ‬مانند‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬جمعیت‭ ‬میلیاردی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬جوندگان،‭ ‬مار،‭ ‬عقرب،‭ ‬سوسک،‭ ‬مارمولک‭ ‬و‭ ‬مورچه‭ ‬تامین‭ ‬می‌کنند،‭ ‬اکنون‭ ‬وارد‭ ‬صحنه‭ ‬گسترش‭ ‬تولید‭ ‬گوشت  قرمز،‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬متداول‭ ‬و‭ ‬متعارف‭ ‬است،‭ ‬شده‌اند‭.‬
از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬سطح‭ ‬رفاه‭ ‬عمومی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬گیتی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬آحاد‭ ‬جمعیت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬تزاید‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬قاره‭ ‬جهان،‭ ‬روزبه‌روز‭ ‬برای‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬کیفی،‭ ‬سالم،‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ارگانیک‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬آب،‭ ‬خاک،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬می‌رود‭. ‬در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬ایستاد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شیوه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬تولید‭ ‬کرد‭!‬

کمبود‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر
در‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬شیر،‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز،‭ ‬گوشت‌مرغ،‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬منابع،‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬علوفه‭ ‬خشبی،‭ ‬کاهش‭ ‬سطح‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬میان‭ ‬تعداد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬کشور،‭ ‬الزاماً‭ ‬می‌بایست‭ ‬موضوع‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر‭ ‬تولیدی،‭ ‬تحولات‭ ‬ژنتیک‭ ‬مترتب‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت غذایی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬همان‌طوری‭ ‬که‭ ‬وزیر‭ ‬می‌گوید‭ ‬می‌توان‭ ‬توأمان‭ ‬علوفه‭ ‬بیشتری‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬افزون‌تر‭ ‬گسترش‭ ‬داد‭.‬

اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬در‭ ‬دامپروری،‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬تاکنون
اندیشمندان‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬متفکران‭ ‬دانش‌مدار‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬دوست،‭ ‬چه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬هوشمندی‭ ‬مدبرانه‭ ‬موضوع‭ ‬گسترش‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬بازده‭ ‬طیور‭ ‬را‭ ‬دریافته‭ ‬بودند اینک‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬سَوای‭ ‬هیاهوهای‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬دولت،‭ ‬چگونه‭ ‬کوچک‌ترین‭ ‬تغییرات‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پابه‌پای‭ ‬تحولات‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬شکسته‭ ‬شدن‭ ‬انحصار‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‭ ‬Patent متعلق‭ ‬به‭ ‬دولت‌های‭ ‬قدرتمند‭ ‬زورمدار،‭ ‬دانش‭ ‬ژنومیک‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬قابل‭ ‬تحسین‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌کنند
از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬کوشندگی‭ ‬و‭ ‬تلاش،‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬ژنومیک‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬دست‭ ‬یافته‌ایم‭.‬

ورود‭ ‬گاوهای‭ ‬ژنومیک؛‭ ‬آغاز‭ ‬تحولی‭ ‬نوین
با‭ ‬ورود‭ ‬گاوهای‭ ‬ژنومیک‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬اسپرم‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬سرعت‭ ‬تحولات‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬افزون‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متقن‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬فرآورده‌ها‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬تورم‭ ‬مداوم‭ ‬کاهش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭.‬ در‭ ‬توضیح‭ ‬بیشتر‭ ‬ژنومیک‭ ‬باید‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬شیوه‭ ‬سنتی‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬بلامنازع‭ ‬بود،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬آزمون‭ ‬نُتاج‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم،‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬که‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬عملیات‭ ‬پروف‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬جمعیت‭ ‬کوچکی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گاو‭ ‬نر‭ ‬پروف‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬برمی‌گزینیم،‭ ‬اما‭ ‬امروزه‭ ‬علم‭ ‬ژنومیک‭ ‬این‭ ‬مراحل‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاه‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬جنینی‭ ‬نیز‭ ‬میتوانیم‭ ‬DNA‭ ‬را‭ ‬استخراج‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬خاص‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬مثل‭ ‬مارکرهای‭ ‬ژنتیکی‭ ‬و‭ ‬اسنیپ‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬این‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دام‭ ‬را‭  -  ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬رسیدن‭ ‬دختران‭ ‬گوساله،‭ ‬نر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوریم‭  -  ‬در‭ ‬همان‭ ‬مرحله‭ ‬جنینی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬ضریب‭ ‬اطمینان‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭.‬
در‭ ‬واقع،‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کارکرد‭ ‬ژنومیک، ‬برعکس‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دام‌ها‭ ‬با‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌های‭ ‬کلان‭ ‬اقتصادی‭ ‬درگیر‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬می‌شدند ‬محدوده‌ای‭ ‬تنگ‌تر،‭ ‬ضریب‭ ‬اطمینانی‭ ‬بالاتر‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬موفقیت‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭.‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬گاوهای‭ ‬ژنومیک‭ ‬و‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬بیشتر
دامداران‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬می‌دانند‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک،‭ ‬شناسایی‭ ‬دام‌های‭ ‬برتر‭ ‬پرتولید‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬با‭ ‬فواید‭ ‬اقتصادی‭ ‬خوب،‭ ‬سریع‌تر‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬ژنومیک،‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬مزیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬شگرف‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬بلاواسطه‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬رقابت‌های‭ ‬قیمتی‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهانی‭ ‬دارد‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬کمتری‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬رصد‭ ‬میدان‭ ‬وسیع‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دام‌های‭ ‬برتر‭ ‬ژنومیک‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬سازنده‭ ‬با‭ ‬آنان،‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬راهبردی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬پایدار‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬اساسی‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬کلان‭ ‬افزون‭ ‬می‌سازد‭.‬

‭ ‬جاهد؛
تنها‭ ‬دارنده‭ ‬کد‭ ‬بین‌المللی‭ NAAB 
در‭ ‬قاره‭ ‬آسیا
شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬تنها‭ ‬دارنده‭ ‬کد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اصلاح‌نژاد NAAB ‬به‭ ‬شماره‭ ‬289‭ ‬در‭ ‬قارة‭ ‬آسیا‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬بیانگر‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬تولید‭ ‬می‌باشد‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اعتلای‭ ‬دانش‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬حفظ،‭ ‬احیا،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬دام‭ ‬کشور؛‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قراردادهایی‭ ‬با‭ ‬معتبرترین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬اروپایی،‭ ‬گاوهای‭ ‬ژنومیک‭ ‬با‭ ‬برترین‭ ‬صفات‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اسپرم‌های‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسانند‭.‬ گفتنی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬ایرانی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬تولید،‭ ‬با‭ ‬ارسال‭ ‬نمونه‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬اطلاعات‭ ‬ژنتیکی،‭ ‬ژنومیک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬می‌باشند‭.‬

پیشینه‭ ‬درخشان‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد
شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد،‭ ‬شرکتی‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬نگاهی‭ ‬اجمالی‭ ‬به‭ ‬پیشینه‭ ‬درخشان‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد،‭ ‬خود‭ ‬گواهی‭ ‬محکم‭ ‬بر‭ ‬بنیان‌های‭ ‬علمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ این‭ ‬شرکت‭ ‬بزرگترین‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬گاوهای‭ ‬نر‭ ‬اصلاح‭ ‬شده،‭ ‬نقش‭ ‬انکارناپذیری‭ ‬در‭ ‬توانمندسازی‭ ‬مباحث‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬و‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬خوداتکایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد؛‭ ‬شرکتی‭ ‬دانش‭ ‬بنیان
این‭ ‬شرکت،‭ ‬با‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬تخصصی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تحول‭ ‬با‭ ‬شیوه‌ای‭ ‬دانش‭ ‬بنیان،‭ ‬موضوع‭ ‬ژنومیک‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬معتبرترین‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیک‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬آمریکا،‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬کانادا‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬کرد‭.‬ پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬نقش‭ ‬تعیین‌کننده‌ای‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬جنین‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنومیک‭ ‬می‌توان‭ ‬مسیر‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬کوتاه‭ ‬کرد‭.‬ این‭ ‬شرکت،‭ ‬ژنومیک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬تمامی‭ ‬مباحث‭ ‬کلاسیک‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬نفی‭ ‬پایه‌ها‭ ‬و‭ ‬شاخص‌های‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬صحنه‭ ‬جهانی‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬می‌گوید؛‭ ‬ژنومیک‭ ‬یک‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬پیشرفته‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬غنیمت‭ ‬شمرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گیریم‭.‬
این‭ ‬روند‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چنانچه‭ ‬سایر‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬تعاملی‭ ‬دو‭ ‬سویه‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬این‭ ‬مبحث‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کنند‭ ‬با‭ ‬جرأت‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬کشورمان‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬به‭ ‬قطب‭ ‬بلامنازع‭ ‬دامپروری‭ ‬منطقه‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬چشمگیر‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬می‌انجامد‭.‬
فقط‭ ‬ذکر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هر‭ ‬دوز‭ ‬مواد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬چهارم‭ ‬قیمت‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬باکیفیت‭ ‬بالاتر‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دامداران‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تولید‭ ‬دامداری‌ها،‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬مبالغ‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۷ و ۲۰۸  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow