صنعت دام و طیور و آبزیان
همه‭ ‬راضی‭ ‬از‭ ‬موسسه‭ ‬رازی

ماحصل‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬سال‭ ‬خدمت‭ ‬موسسه

همه‭ ‬راضی‭ ‬از‭ ‬موسسه‭ ‬رازی

مهندس محمدرضا منصوریان

اولین‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬دکتر‭ ‬هاشم‭ ‬زاده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صبح‭ ‬دوشنبه‭ ‬هفتم‭ ‬شهریور‭   ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬چهار‭ ‬ماه‭ ‬ریاست‭ ‬بر‭ ‬منصب‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬رازی‭ ‬آنقدر‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬اهمیت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تیم‭ ‬خبرنگاران‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬رسانده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زاویه‭ ‬نگاه‭ ‬خود‭ ‬پوشش‭ ‬می‌داند‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬معاونین‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬تا‭ ‬انتها‭ ‬ریاست‭ ‬موسسه‭ ‬را‭ ‬همراهی‭ ‬کردند‭.‬

با‭ ‬واکسن‭ ‬می‌شود‭ ‬صحبت‌های‭ ‬دیپلماسی‭ ‬کرد

دکتر‭ ‬مسعود‭ ‬هاشم‭ ‬زاده،‭ ‬رییس‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬رازی،‭ ‬درخصوص‭ ‬اهمیت‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬گفت‭: ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬رازی‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬سال‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬بزرگترین‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬حوزه‭ ‬واکسن‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬می‌باشد‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بیماری‌های‭ ‬عفونی‭ ‬و‭ ‬همه‌گیر‭ ‬هفت‭ ‬نوع‭ ‬واکسن‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬نتایج‭ ‬موفقیت‌آمیزی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬درپی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬برخی‭ ‬اظهار‭ ‬نظرها‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬باید‭ ‬فقط‭ ‬درباره‭ ‬بیماری‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬فعالیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1700‭ ‬بیماری‭ ‬عفونی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬حیوان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬تفکیک‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬واکسن‌ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬بیولوژیک‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬موسسه،‭ ‬توسعه‭ ‬تحقیقات‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬واکسن‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬القای‭ ‬تفکرات‭ ‬اشتباه‭ ‬به‭ ‬نابودی‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬واکسن‌های‭ ‬حوزه‭ ‬بهداشت‭ ‬انسان‭ ‬می‌انجامد‭.‬
هاشم‭ ‬زاده،‭ ‬با‭ ‬کیفیت‌تر‭ ‬شدن‭ ‬محصولات‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬افزایش‭ ‬کمیت‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬استراتژی‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬عملکرد‭ ‬خوب‭ ‬واکسن‌های‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬رازی،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬متقاضی‭ ‬اینگونه‭ ‬واکسن‌ها‭ ‬شده‌اند‭.‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اهداف‭ ‬موسسه‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬موسسه‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬رساندن‭ ‬چشم‌اندازهای‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬موثر‭ ‬ظاهر‭ ‬شوند‭.‬

ایران‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬کشور‭ ‬برتر‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬واکسن‭ ‬می‌رسد

دکتر‭ ‬عابدی،‭ ‬معاونت‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬رازی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬تجهیزات‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬را‭ ‬ضروری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬سند‭ ‬توسعه‭ ‬واکسن،‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬1404‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬10‭ ‬کشور‭ ‬برتر‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تولید‭ ‬واکسن‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همکاری‭ ‬دیگر‭ ‬ارگان‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬نیازمند‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬جدی‭ ‬نیز‭ ‬است‭.‬

پیش‌بینی‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬آینده

دکتر‭ ‬مهرداد‭ ‬راسخی،‭ ‬معاون‭ ‬تضمین‭ ‬کیفیت‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬رازی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬زمان‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬واکسن‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬10 - 15‭ ‬سال‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬واکسن‭ ‬دارویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬پیشگیری‭ ‬میکند،‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬بیماری‌های‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬بتواند‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬درصدد‭ ‬پوشش‭ ‬آن‭ ‬برآید‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬بیداد‭ ‬سرطان‌ها‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬آینده‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬پیشگیری‭ ‬بیماری‌های‭ ‬عفونی‭ ‬توفیقات‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬بیماری‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬از‭ ‬تزریق‭ ‬واسکن‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برنامه‭ ‬موسسه‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بیماری‌های‭ ‬غیرعفونی‭ ‬همچون‭ ‬سرطان‌ها،‭ ‬آسم‭ ‬و‭ ‬آلرژی‌ها‭ ‬است‭.‬

واکسن‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬تحویل‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬شده‭ ‬است

دکتر‭ ‬علی‭ ‬اسحاقی،‭ ‬معاون‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬بیولوژیک‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬رازی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬درباره‭ ‬تولید‭ ‬واکسن‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬تابستان‭ ‬حدود‭ ‬6‭.‬5‭ ‬میلیون‭ ‬دز‭ ‬واکسن‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬تحویل‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬4‭.‬5‭ ‬میلیون‭ ‬دز‭ ‬آن‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬تحویل‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

زمان‭ ‬می‌خواهیم‭!‬

دکتر‭ ‬مجتبی‭ ‬محرمی،‭ ‬معاون‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬رازی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬به‭ ‬عمده‭ ‬فراورده‌های‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬واکسن‌های‭ ‬انسانی،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬کیت‌های‭ ‬تشخیصی،‭ ‬آنتی‭ ‬ژن‌ها‭ ‬و‭ ‬سرم‌های‭ ‬درمانی‭ ‬ضد‭ ‬مارگزیدگی‭ ‬و‭ ‬عقرب‭ ‬زدگی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬واکسن‌ها‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭: ‬باید‭ ‬زمان‭ ‬کافی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ساختار‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بازسازی‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow