حیوانات خاص
سودآوری‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب

گزارشی‭ ‬پیرامون‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬کیف‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬در‭ ‬ایران

سودآوری‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب

مهندس محمدرضا منصوریان
محبوبه قرمزچشمه

عقرب‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬بندپایان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زهر‭ ‬آن‭ ‬درصورت‭ ‬گزیدن‭ ‬می‌تواند‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬درآورد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬افرادی‭ ‬بواسطه‭ ‬مفید‭ ‬بودن،‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادی‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬مزایای‭ ‬صادراتی‭ ‬درصدد‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬برآمدند‭ ‬که‭ ‬متخصصان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واکنش‭ ‬وا‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬غیراصولی‭ ‬و‭ ‬اشتباه‭ ‬قلمداد‭ ‬میکنند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭ ‬اظهار‭ ‬نظرهای‭ ‬موافقان‭ ‬و‭ ‬مخالفان‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬قضاوت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬شما‭ ‬می‌گذارد‭.‬

دنیا‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬استخراج‭ ‬مایعی‭ ‬گرانبها
طاهره‭ ‬دباغ‭ ‬منش،‭ ‬کارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬حشره‌شناسی‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬پزشکی‭ ‬شیراز‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬استاد‭ ‬کارگاه‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬فارس،‭ ‬درخصوص‭ ‬موارد‭ ‬استفاده‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬بیشترین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زهر‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬درمان‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬سرطان‌ها،‭ ‬دیابت،‭ ‬رماتیسم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ساخت‭ ‬پادزهر‭ ‬عقرب‭ ‬می‌باشد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬گونه‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬عقرب‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬نوع‭ ‬عقرب‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬6‭ ‬گونه‭ ‬آن‌ها‭ ‬زهرهای‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬پزشکی‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬هستند‭.‬ استاد‭ ‬کارگاه‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬گونه‌ای‭ ‬از‭ ‬عقرب‌ها‭ ‬نوروتوکسین‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬سیستم‭ ‬عصبی‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬گونه‌ها‭ ‬ارزش‭ ‬بالاتری‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬غیرنوروتوکسین‭ ‬دارند‭.‬ دباغ‭ ‬منش‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬ارزشمندترین‭ ‬مایع‌ها‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬مرور‭ ‬مقالات‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬معتبر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬فرانسه،‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬امریکا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هرگرم‭ ‬زهر‭ ‬خالص‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬قیمت‭ ‬دارد‭.‬

سوددهی‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬50‭ ‬میلیون
پورفیضی،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬سرزمین‭ ‬سبز‭ ‬بندپایان،‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬را‭ ‬زهرگیری‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬مصارف‭ ‬پزشکی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬تا‭ ‬هشت‭ ‬سالگی‭ ‬که‭ ‬عمر‭ ‬عقرب‭ ‬است‭ ‬امکان‭ ‬گرفتن‭ ‬زهر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬شرطی‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬دوره‭ ‬استراحت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬ وی‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬مزرعه‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬از‭ ‬حداقل‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬750‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬متغیر‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬سرمایه‭ ‬اولیه‭ ‬برگشت‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

با‭ ‬اطمینان‭ ‬کامل‭ ‬می‌گویم‭:‬
پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬درآمدزایی‭ ‬اشتباه‭ ‬است‭!‬
دکتر‭ ‬شاهرخ‭ ‬نویدپور،‭ ‬عضوهیئت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬رفرانس‭ ‬عقرب‌شناسی‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬واکسن‭ ‬و‭ ‬سرم‭ ‬سازی‭ ‬رازی،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬کارگاه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬کارگاه‌ها‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬آگاهی‭ ‬افراد‭ ‬سواستفاده‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ترغیب‭ ‬به‭ ‬کاری‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬سود‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نیست‭.‬
وی‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬را‭ ‬دشوار‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬تولد‭ ‬تا‭ ‬بلوغ‭ ‬عقرب‭ ‬2‭ - ‬7‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬می‌انجامد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬طراحی‭ ‬سالن‌های‭ ‬مخصوص‭ ‬پرورش‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجزا‭ ‬یا‭ ‬مستقل‭  - ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬هم‭ ‬نوع‭ ‬خواری‭ ‬این‭ ‬موجود‭ - ‬،‭ ‬پیچیده‭ ‬بودن‭ ‬ایجاد‭ ‬محیط‭ ‬تولیدمثلی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬عقرب‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬حشرات‭ ‬زنده‭ ‬تغذیه‭ ‬میکند‭ ‬همه‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬نتوانند‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اصولی‭ ‬پرورش‭ ‬دهند‭.‬
رئیس‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬رفرانس‭ ‬عقرب‭ ‬شناسی،‭ ‬قیمت‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬دلاری‭ ‬فروش‭ ‬هر‭ ‬گرم‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬را‭ ‬نادرست‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬استحصال‭ ‬یک‭ ‬گرم‭ ‬زهر‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬تا‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬عقرب‭ (‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬و‭ ‬اندازه‭) ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬فرد‭ ‬متقاضی‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬سختی‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬بتواند‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬زهر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬امکان‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬محصول،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نبود‭ ‬شرایط‭ ‬فروش،‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬تنها‭ ‬خریدار‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬خودش‭ ‬تهیه‭ ‬میکند‭. ‬
وی‭ ‬تنها‭ ‬مصرف‭ ‬پزشکی‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تولید‭ ‬پادزهر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬البته‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬سرطان‌ها‭ ‬نیز‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬تایید‭ ‬خاصیت‭ ‬درمانکنندگی‭ ‬آن‭ ‬نیازمند‭ ‬تحقیقات‭ ‬10‭ - ‬20‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬نتایج‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬می‌باشد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محصول‭ ‬درمانی‭ ‬استفاده‭ ‬شود؛‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬زهر‭ ‬عقرب‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬ثابت‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬ رئیس‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬رفرانس‭ ‬عقرب‭ ‬شناسی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬تنها‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬پرورش‭ ‬عقرب‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬علمی‭ ‬توجیه‌پذیر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انقراض‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

نظر در مورد این مطلب

tans.By امین در تاریخ 1398/2/8

خوب و کامل بود .

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow