صنعت دام و طیور و آبزیان
مجتمع‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬کوثر

مجتمع‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬کوثر
رو‭ ‬سپیدان‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی

شرکت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬کوثر‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬هسته‌های‭ ‬خالص‭ ‬ژنتیک‭ ‬نژادهای‭ ‬بز‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬آلپاین‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬برترین‭ ‬گوسفندان‭ ‬نژاد‭ ‬رومن‭ ‬INR 401‭ ‬و‭ ‬بلانش‭ ‬مسیف‭ ‬سانترال‭ ‬BMC‭ ‬و‭ ‬نژاد‭ ‬شیری‭ ‬لاکن‭ ‬جهت‭ ‬پایه‌های‭ ‬مادری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬نژادهای‭ ‬پدری‭ ‬سنگین‭ ‬اصیل‭ ‬همچون‭ ‬سافولک،‭ ‬شاروله‭ ‬و‭ ‬ایل‭ ‬دو‭ ‬فرانس،‭ ‬قدم‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ایجاد‭ ‬سایت‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬پرورش‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬برداشته‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬مجموعه‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬تأمین‭ ‬خوراک،‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬دارو،‭ ‬واکسن‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬آماده‭ ‬خدمت‭ ‬رسانی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬متقاضیان‭ ‬پرورش‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬صنعتی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬می‌باشد‭. ‬ با‭ ‬مدیریت‭ ‬مهندس‭ ‬محمدیاسر‭ ‬ترابی‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬کوثر‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬جلب‭ ‬می‌نماییم‭:‬
شرکت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬کوثر‭ ‬چه‭ ‬سهمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬دارد؟‭ ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬توزیعکننده‭ ‬ژنتیک‭ ‬بزهای‭ ‬شیری‭ ‬و‭ ‬گوسفندان‭ ‬ژنتیکی‭ ‬وارداتی‭ ‬هستیم‭. ‬قیمت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت،‭ ‬سویا‭ ‬و‭ ‬علوفه‌های‭ ‬یونجه‭ ‬و‭ ‬کلش‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬خشکسالی‭ ‬خیلی‭ ‬بالا‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬همچون‭ ‬گذشته‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬فعالیت‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬توان‭ ‬این‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سنگین‭ ‬تأمین‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬ همچنین‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬بز‭ ‬شیری‭ ‬قیمت‭ ‬شیر‭ ‬افزایش‭ ‬نداشته‭ ‬است‭  - ‬یک‭ ‬چهارم‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ -  ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
چه‭ ‬انتظاراتی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬دارید؟‭ ‬
ورود‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬ریسک‭ ‬بالایی‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬مسائل‭ ‬بهداشتی‭ ‬باید‭ ‬جزء‭ ‬اولویت‌ها‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬انواع‭ ‬واکسن‌های‭ ‬موردنیاز‭ ‬به‌شدت‭ ‬در‭ ‬مضیقه‭ ‬هستیم‭. ‬واکسن‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬کیفیت‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬واکسن‭ ‬آبله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬قیمت‭ ‬گران‭ ‬می‌فروشند،‭ ‬واکسن‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬خیلی‭ ‬گران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬بالایی‭ ‬داریم‭ ‬واکسن‭ ‬خارجی‭ ‬می‌خریم‭. ‬اولین‭ ‬مسئله‌ای‭ ‬که‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروری‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬میکند‭ ‬بیکیفیت‭ ‬بودن‭ ‬واکسن‌های‭ ‬مورداشاره‭ ‬و‭ ‬بی‌برنامگی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬توزیع‭ ‬واکسن‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬خسارت‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬وارد‭ ‬میکند‭.‬
همچنین‭ ‬بیمه‭ ‬برای‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬صنعتی‭ ‬تعریف‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬بیمه‭ ‬برای‭ ‬دام‭ ‬بومی‭ ‬۴۰۰‭ ‬تا‭ ‬۴۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬یک‭ ‬دهم‭ ‬ارزش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬مولد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬صنعتی‭ ‬است‭. ‬آخرین‭ ‬نکته‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاگیر‭ ‬و‭ ‬نامفهوم‭ ‬و‭ ‬ناهماهنگ‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬و‭ ... ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬رکود‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورت‭ ‬توانستید‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهید؟‭ ‬
امروز‭ ‬دامپرور‭ ‬از‭ ‬جیب،‭ ‬نقد‭ ‬خرج‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬می‌فروشد،‭ ‬اما‭ ‬پول‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬بگیرد‭. ‬قیمت‭ ‬فروش‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬15‭  - ‬16‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬لاشه‭ ‬با‭ ‬استخوان‭ ‬38‭  - ‬40‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬می‌باشد‭.‬ای‭ ‬کاش‭ ‬یک‭ ‬حلقه‭ ‬بین‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬و‭ ‬مصرفکننده‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سودی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فروش‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬جیب‭ ‬دامدار‭ ‬برود‭.‬
چه‭ ‬دورنمایی‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬متصور‭ ‬هستید؟‭ ‬
در‭ ‬تلاش‭ ‬هستیم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1404‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬مولد‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬تهران،‭ ‬کرمانشاه،‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬اردبیل‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬با‭ ‬توزیع‭ ‬مولد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬برای‭ ‬فارم‭ ‬صنعتی‭ ‬بتوانیم‭ ‬20‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬سهم‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬یخ‭ ‬زده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬واحد‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬پوشش‭ ‬دهیم‭. ‬
مدیریت‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است؟‭ ‬
اولویت‭ ‬اول‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬هلدینگ‭ ‬کوثر،‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬مدیریت‭ ‬هلدینگ‭ ‬است‭. ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬با‭ ‬تحصیلات‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬محروم‭ ‬ایلام‭ ‬فعالیت‭ ‬داشتند‭. ‬آینده‭ ‬دامپروری‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬سنتی‭ ‬فعلی‭ ‬امیدوارکننده‭ ‬نیست‭.‬ اما‭ ‬با‭ ‬سیاست‭ ‬مدیریت‭ ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی‭ ‬امروز‭ ‬گروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬فعالیت‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بلکه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬فعالیت‭ ‬حاکمیتی‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬کمبودها‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت،‭ ‬دنبال‭ ‬توسعه‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬است،‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬اشتغال‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬20‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬وارداتی‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬مضاف‌برآن‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬الگوهای‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬هم‭ ‬مدنظر‭ ‬می‌باشد‭.‬
صحبت‭ ‬آخر‭...‬؟‭ ‬
به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬سالانه‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬میکنیم،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گوشت‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬ارز‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بحث‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬باید‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬مولد‭ ‬پرتولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬توسعه‭ ‬دهیم‭. ‬گوشت‭ ‬منجمد‭ ‬وارداتی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬پاسخگوی‭ ‬ذائقه‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow