صنعت دام و طیور و آبزیان
شرکت‭ ‬شیمی‭ ‬دارو

شرکت‭ ‬شیمی‭ ‬دارو
دام‭ ‬سالم،‭ ‬انسان‭ ‬سالم،‭ ‬جامعه‭ ‬پویا

شرکت‭ ‬شیمی‭ ‬دارو‭ ‬کوثر‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬تأسیس‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬دکتر‭ ‬محمدمهدی‭ ‬ملک‭ ‬شاهی‌نژاد‭ ‬اولین‭ ‬سال‭ ‬تولید‭ ‬مکمل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬می‌کند،‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عضوی‭ ‬از‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬شرکت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر،‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید،‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬فراورده‌های‭ ‬دارویی‭ ‬دامپزشکی‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فن‌آوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬استانداردهای‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬رفع‭ ‬نیاز‭ ‬بازارهای‭ ‬هدف‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬
آنچه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‌خوانید‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬است‭. ‬
چه‭ ‬سهمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬دارید؟‭ ‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬وظایف‭ ‬تعریف‭ ‬شده،‭ ‬شرکت‭ ‬شیمی‭ ‬دارو‭ ‬کوثر‭ ‬وظیفه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬بهداشتی‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭. ‬ البته‭ ‬کماکان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬داروخانه‌ای‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬دارد‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬داروهای‭ ‬طیور،‭ ‬پودرهای‭ ‬محلول‭ ‬در‭ ‬آب،‭ ‬دان،‭ ‬مکمل‌های‭ ‬سفارشی،‭ ‬مکمل‌های‭ ‬تک‭ ‬و‭ ‬ویتأمینه‭ ‬و‭ ‬معدنی‭ ‬در‭ ‬کارخانه‭ ‬واحد‭ ‬سمنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬می‌باشد‭. ‬
مکمل‌های‭ ‬گروه‭ ‬کشاورزی - سهم‭ ‬آن‌ها‭ ‬حدود‭ ‬70%‭ ‬طیور‭ ‬کشور‭ ‬است‭ -  ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داروهای‭ ‬طیور‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کند‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رکود‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬داشتیم‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورت‭ ‬توانستید‭ ‬به‭ ‬فعالیتتان‭ ‬ادامه‭ ‬دهید؟‭ ‬
شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬برای‭ ‬تمامی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬حاکم‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مزیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬اقتصادی‭ ‬کوثر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬اضافه‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب،‭ ‬شرایط‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تعاملی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬توانستیم‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سرگذاشته‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬وضعیت‭ ‬بهتر‭ ‬شود‭.‬
با‭ ‬چه‭ ‬مشکلاتی‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬روبه‭ ‬رو‭ ‬هستید؟
بحث‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬عمده،‭ ‬تحریم‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬رکود‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬رقابت‌های‭ ‬ناسالمی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اقتصادی‭ ‬داروی‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مشکلاتی‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
چشم‭ ‬انداز‭ ‬فعالیت‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورت‭ ‬می‌بینید؟‭ ‬
چشم‭ ‬انداز‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مثبت‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌ریزی‌ها‭ ‬و‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬هستیم،‭ ‬امیدواریم‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭  - ‬ظرف‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ -  ‬به‭ ‬آن‭ ‬اهدافی‭ ‬که‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬است،‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭. ‬افزایش‭ ‬سبد‭ ‬تولید‭ ‬داروهای‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬مناسب‭ ‬بازار‭ ‬داخلی،‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‭ ‬کارخانه‭ ‬مکمل‌سازی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پتانسیل‭ ‬موجود،‭ ‬نیروی‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬این‭ ‬امیدواری‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬ظرف‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کشور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬ خوشبختانه‭ ‬نگاه‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬به‭ ‬مجموعه،‭ ‬نگاه‭ ‬پدرانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نگاه‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬بی‌دریغ‭ ‬وی‭ ‬بتوانیم‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬عرض‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬احسن‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬
انتظاراتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬دارید‭ ‬بفرمایید؟‭ ‬
تسهیل‭ ‬شرایط‭ ‬کاری‭ ‬برای‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬تنظیم‭ ‬مجوزها‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬مهمترین‭ ‬انتظار‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬بهتر‭ ‬برای‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬شرایطی‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بحث‭ ‬تولید،‭ ‬در‭ ‬بحث‌های‭ ‬اداری - ثبت‭ ‬دارو،‭ ‬ثبت‭ ‬مجوز‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ -  ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬شرایط‭ ‬بازبینی‭ ‬شود‭. ‬
آیا‭ ‬بحث‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬شرکت،‭ ‬مطرح‭  ‬است؟‭ ‬
به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬سبد‭ ‬محصول،‭ ‬استانداردهایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬کارخانه‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتیم‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬جهانی‭ ‬مطابقت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬نیز‭ ‬مذاکراتی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬امیدواریم‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬برسیم‭. ‬
پیامی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬دارید‭ ‬بفرمایید؟
شرکت‭ ‬شیمی‭ ‬دارو‭ ‬کوثر‭ ‬سعی‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬صداقت‭ ‬در‭ ‬کار،‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬پایه‌ریزی‭ ‬نماید‭. ‬‭ ‬اگر‭ ‬تمامی‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬گسترده‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬برسند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow