صنعت دام و طیور و آبزیان
پژوهش،‭ ‬آموزش،‭ ‬تعیین‭ ‬سند‭ ‬راهبردی

شرکت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کوثر
پژوهش،‭ ‬آموزش،‭ ‬تعیین‭ ‬سند‭ ‬راهبردی

معاونت‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فناوری‭ ‬گروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬شرکت‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر‭ ‬فعالیت‭ ‬داشت؛‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬دلیمی‌اصل،‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬همان‭ ‬فعالیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬جدید‭ ‬براساس‭ ‬برنامه‌های‭ ‬راهبردی‭ ‬گروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭.‬
آنچه‭ ‬می‌خوانید‭ ‬مصاحبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬
درباره‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬شرکت‭ ‬می‌فرمایید؟‭ ‬
در‭ ‬3‭ ‬بخش‭ ‬فعالیت‭ ‬داریم‭ ‬بخش‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پژوهش‭ ‬است‭: ‬
تحقیقات‭ ‬کاربردی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬زراعت‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭  ‬حمایت‭ ‬می‌کنیم‭. ‬تصدی‌گری‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬با‭ ‬هماهنگ‭ ‬کردن‭ ‬امور،‭ ‬مشکلات،‭ ‬معضلات‭ ‬برطرف‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬فناوری‭ ‬روز‭ ‬محصول‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬عرضه‭ ‬کنیم‭. ‬
بخش‭ ‬دوم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فعالیت‭ ‬آموزشی‭ ‬است‭: ‬
ما،‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬سالانه‭ ‬دوره‌های‭ ‬متعددی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کارکنان‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬کوثر‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬17‭ ‬شرکت‭ ‬می‌باشد‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کنیم‭. ‬دوره‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬دام،‭ ‬طیور،‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬غیرتخصصی‭ ‬مثل‭ ‬مدیریت‌های‭ ‬مالی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬دوره‌های‭ ‬زبان‭ ‬که‭(‬هر‭ ‬ساله‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭) ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬هلدینگ‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭. ‬
فعالیت‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬تدوین‭ ‬سند‭ ‬راهبردی‭ ‬است‭: ‬
تیم‌هایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬یکبار‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جامعه‌نگری‭ ‬و‭ ‬آینده‌پژوهی‭ ‬برنامه‌‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهند‭. ‬ما‭ ‬اعتقاد‭ ‬داریم‭ ‬موسسات‭ ‬هلدینگ‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬اقتصادی‭ ‬پیش‭ ‬می‌آید‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬تطبیق‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آینده‌نگری‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬بایستی‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هایشان‭ ‬را‭ ‬هماهنگ‭ ‬کنند‭. ‬
پرسنل‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬جنابعالی‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬زمینه‌ای‭ ‬تخصص‭ ‬دارند؟‭ ‬
تخصص‭ ‬بیشتر‭ ‬افراد‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬طیور،‭ ‬پرورش،‭ ‬بیماری،‭ ‬مدیریت‭ ‬طیور،‭ ‬موضوعات‭ ‬دام،‭ ‬نحوه‭ ‬پرورش،‭ ‬تغذیه‭ ‬دام،‭ ‬آبزیان،‭ ‬بهزراعی‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیک،‭ ‬طرح‌های‭ ‬پژوهشی‭ ‬زمین‌های‭ ‬شور‭ ‬است‭. ‬
مطالعات‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬نحو‭ ‬می‌باشد؟‭ ‬
کارهایی‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آن‭ ‬می‌روند‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬ثروت‭ ‬و‭ ‬سودآوری‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭. ‬
ما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬شرکت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر‭ ‬هستیم،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی،‭ ‬اعتماد‭ ‬کافی‭ ‬به‭ ‬مباحث‭ ‬تحقیقات‭ ‬راهبردی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اعتبارات‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬را‭ ‬تعریف‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کنیم‭. ‬
پیام‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬کشاورزی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند؟‭ ‬
امروزه‭ ‬با‭ ‬تحولاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مسائل‭ ‬تولید‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بایستی‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کسب‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬دوره‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬نیز‭ ‬آشنا‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬راندمان‭ ‬کار‭ ‬آنها،‭ ‬سودآوری‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۲ و ۲۱۳ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow