صنعت دام و طیور و آبزیان
برگ‭ ‬برنده‌ای‭ ‬به‭ ‬نام دام‭ ‬سبک

اقتصاد‭ ‬دام‭ ‬سبک،‭ ‬در‭ ‬قاب‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی

برگ‭ ‬برنده‌ای‭ ‬به‭ ‬نام دام‭ ‬سبک

نویسنده: محبوبه قرمزچشمه

یکی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬راهبری‭ ‬ماهنامه‭ ‬‮«‬دام‭ ‬وکشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬طرح‭ ‬موضوعاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬صفت‭ ‬بکر‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬منتفع‭ ‬کردن‭ ‬کشاورزان،‭ ‬می‌تواند‭ ‬شاخص‭ ‬تولید‭ ‬سرانه‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬دهد‭. ‬
دام‭ ‬سبک،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سرفصلی‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬موشکافانه‭ ‬موضوعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌پردازد،‭ ‬‮«‬شاهراهی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‮»‬؛‭ ‬‮«‬بز‭ ‬محصول‭ ‬لاکچری،‭ ‬بز‭ ‬گاو‭ ‬فقرا‮»‬‭ ‬دو‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬211‭ ‬و‭ ‬210‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬گذرانیده‭ ‬شد‭.‬
مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬ملاصالحی‭ ‬مدیرکل‭ ‬خوشنام‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬سبک‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬مرد‭ ‬نام‭ ‬آشنای‭ ‬دامداران،‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬بحث‭ ‬طی‭ ‬نشستی‭ ‬صمیمی‭ ‬از‭ ‬بنیان‌ها‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬برگ‭ ‬برنده‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬می‌گوید‭ ‬و‭ ‬شمای‭ ‬کلی‭ ‬متصور‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬می‌کشد‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬لزوم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬‮«‬‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬80‭ ‬الی‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬باز‭ ‬توسط‭ ‬عشایر،‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬مراتع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬تأمین‭ ‬مرتع،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬چالش‌های‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬سنتی‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬برویم‭.‬

میان‭ ‬بندها‭ ‬نابود‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬

ملاصالحی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬تغییر‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی،‭ ‬کاهش‭ ‬مراتع‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬خشکسالی‌های‭ ‬پی‭ ‬در‭ ‬پی،‭ ‬توسعه‭ ‬شهرها،‭ ‬راه‌ها،‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬زیستگاه‌ها‭ ‬موجب‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مراتع‭ ‬میان‭ ‬بند‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬مراتع‭ ‬میان‭ ‬بند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬سه‭ ‬گانه‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬ییلاق‭ ‬و‭ ‬قشلاق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬انتظار‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬ییلاق‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬قشلاق‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬امروز‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬مناطق‭ ‬میان‭ ‬بند‭ ‬عملا‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬دامدارها‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دامدارها‭ ‬فاصله‭ ‬میان‭ ‬ییلاق‭ ‬و‭ ‬قشلاق‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ماشین‭ ‬طی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سرعت‭ ‬جابجایی،‭ ‬تنفس‭ ‬مراتع‭ ‬برای‭ ‬رویش‭ ‬و‭ ‬بازیابی‭ ‬مجدد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬بروز‭ ‬مشکلات‭ ‬جدی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

امکان‭ ‬ادامه‭ ‬شیوه‭ ‬سنتی‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬وجود‭ ‬ندارد

قائم‭ ‬مقام‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی،‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬وجود‭ ‬بهره‭ ‬بردارانی‭ ‬که‭ ‬جایگزین‭ ‬نسل‭ ‬قبلی‭ ‬تولیدکننده‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬باشند،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معضل‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نیمه‭ ‬کوچرو‭ ( ‬سیستم‌های‭ ‬نیمه‭ ‬بسته‭) ‬است،‭ ‬گفت‭ : ‬دامداران‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تغییر‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬تاثیری‭ ‬که‭ ‬مظاهر‭ ‬تمدن‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬آنها‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬کمتر‭ ‬رغبت‭ ‬به‭ ‬دامپروری‭ ‬به‭ ‬شیوه‌های‭ ‬سنتی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬بارز‭ ‬آن‭ ‬عدم‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬چوپان‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نیمه‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬چوپان‭ ‬افغانی‭ ‬برای‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬چرای‭ ‬گله‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

عدم‭ ‬تناسب‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬بازار

ملاصالحی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬عوامل‭ ‬گفته‭ ‬شده‌ای‭ ‬چون‭ ‬معضل‭ ‬کمبود‭ ‬مرتع،‭ ‬عدم‭ ‬تمایل‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬سنتی،‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬بازار‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬ما‭ ‬باید‭ ‬سیستمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬پیاده‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬عرضه‭ ‬آن‭ ‬مداوم‭ ‬باشد‭ ‬نه‭ ‬فصلی،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گله‭ ‬داری‭ ‬سنتی،‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬فصل‭ ‬زاد‭ ‬و‭ ‬ولد‭ ‬می‌کند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬فصول‭ ‬سال‭ ‬یکسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬موجب‭ ‬برهم‭ ‬خوردن‭ ‬بالانس‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬می‌شود‭. ‬بنابراین‭ ‬مسائل‭ ‬گفته‭ ‬شده،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬شیوه‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬سامانه‌هایی‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬مرتع‭ ‬باشند‭.‬

بالا‭ ‬بردن‭ ‬راندمان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬هدف‭ ‬است

مدیر‭ ‬کل‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مصوبه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬خیر،‭ ‬گفت‭: ‬اولویت‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬دام‭ ‬سبک،‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬سند‭ ‬چشم‭ ‬انداز،‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬ترسیم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬جمعیت‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬مرتع،‭ ‬حفظ‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬کشور (‬که‭ ‬اکنون‭ ‬متکی‭ ‬بر‭ ‬گوسفند‭ ‬است) ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اصلاح‭ ‬جمعیت‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬خودشان (‬از‭ ‬طریق‭ ‬پرورش‭ ‬نژاد‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬خود‭ ‬گروه‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬راندمان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرد) ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تعهدات‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬سند‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مردم‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬جوابگوی‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬جمعیت‭ ‬باشیم،‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‌، (‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت ) ‬باید‭ ‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬12تا‭ ‬13‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬گوشتی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬
راه‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬توسعه‭ ‬سامانه‌های‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬غیرمرتعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایجاد‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬سطح‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬واحدها‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬صنعتی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬می‌شود‭.‬

تأمین‭ ‬نژاد‭ ‬برتر،‭ ‬اولین‭ ‬نیاز‭ ‬است

ملاصالحی‭ ‬افزود‭: ‬تأمین‭ ‬نژاد‭ ‬برتر‭ ‬اولین‭ ‬نیاز‭ ‬ما‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نژاد‌های‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬مزایا‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بسته‭ ‬امکان‭ ‬حیات،‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬بازدهی‭ ‬ندارد‭. ‬دام‌های‭ ‬سنتی‭ ‬ضریب‭ ‬تبدیل‭ ‬پایین‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬کیلو‭ ‬گوشت‭ ‬باید‭ ‬بین8‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬کیلو‭ ‬علوفه‭ ‬مصرف‭ ‬شود؛‭ ‬سیستم‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬مرتع‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬زایش‭ ‬فصلی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬دوقلوزایی‭ ‬و‭ ‬بره‭ ‬گیره‭ ‬پایینی‭ ‬دارند‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬منبع‭ ‬درآمد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز،‭ ‬بره‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬کتابخانه‌ای،‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬بسته‌،‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬الی‭ ‬3‭ ‬بره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬میش‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیست،‭ ‬یعنی‭ ‬باید‭ ‬بالای‭ ‬دو‭ ‬بره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬میش‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬تا‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬اقتصادی‭ ‬باشد (‬بخشی‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬چند‭ ‬قلوزایی‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬سه‭ ‬زایش‭ ‬یعنی‭ ‬1/5‭ ‬زایش‭ ‬در‭ ‬سال)‬

هزینه‌کرد‭ ‬دامدار‌ها‭ ‬با‭ ‬درآمد
باید‭ ‬هم‭ ‬خوانی‭ ‬داشته‭ ‬باشند

ملاصالحی‭ ‬سیاست‭ ‬کلی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬تشریح‭ ‬کرد‭: ‬مسئله‭ ‬اول‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬چه‭ ‬هستیم؟‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬طراحی‭ ‬پلن‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬تصویری‭ ‬که‭ ‬ساخته‌ایم،‭ ‬تنظیم‭ ‬کردیم‭.‬ بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬سامانه‌ای‭ ‬تعریف‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬همفکری‭ ‬متخصصین‭ ‬و‭ ‬اندیشمندان‭ ‬دانشگاه،‭ ‬اجرا‌،‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دامداران‭ ‬خبره‭ ‬یک‭ ‬پلن‭ ‬طراحی‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬هزینه‭ ‬کرد‭ ‬دامدار‌ها‭ - ‬چون‭ ‬سوخت،‭ ‬استهلاک‭ ‬سرمایه،‭ ‬سرمایه‭ ‬دستی، علوفه‭  -  ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬خوانی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬سودی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬برداشته‭ ‬باشد‭. ‬
ملاصالحی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬تعریفی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬مشخصات‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬اقتصادی‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬باشد؟‭ ‬گفت‭: ‬ سامانه‌ای‭ ‬تعریف‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬زایش‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل،‭ ‬بتواند‭ ‬برای‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬مادری‭ ‬کند،‭ ‬ضمن‭ ‬افزایش‭ ‬راندمان‭ ‬تولید‭ ‬مثل،‭ ‬ضریب‭ ‬تبدیل‭ ‬آن‭ ‬اصلاح‭ ‬شود‭. ‬یعنی‭  -  ‬ضریب‭ ‬تبدیل‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬6‭ ‬یا‭ ‬5‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬برسدیعنی‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬کیلو‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬یا‭ ‬6‭ ‬کیلو‭ ‬تغذیه - ‭ ‬ . همچنین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سامانه،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تغییر‭ ‬ذائقه‭ ‬بازار‭ ‬باید‭ ‬ترکیب‭ ‬لاشه‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬نیز‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬چربی‭ ‬و‭ ‬دنبه‭ ‬بسیار‭ ‬کمی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

قرار‭ ‬نیست‭ ‬چرخ‭ ‬اختراع‭ ‬کنیم

وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬برنامه‌های‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬پایه‭ ‬بومی‭ ‬سنتر‭ ‬نژاد‭ ‬گفت‭ : ‬برای‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد،‭ ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬چرخ‭ ‬اختراع‭ ‬کنیم،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬همچون‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬تجربیات‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬دارند،‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬نوع‭ ‬بومی‭ ‬با‭ ‬جمعیت‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬میلیون‭ ‬رأسی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نژاد‭ ‬پایه‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬نژاد‭ ‬غیر‭ ‬بومی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬صفات‭ ‬چند‭ ‬قلوزایی،‭ ‬بره‌گیری‭ ‬بالا،‭ ‬تغییر‭ ‬لاشه‭ ‬است،‭ ‬ترکیب‭ ‬می‌شود‭.‬
ملاصالحی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬نژاد‭ ‬رومانوف‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پایه‭ ‬پدری‭ ‬برای‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬گفت‭: ‬رومانوف‭ ‬نژادی‭ ‬بی‌دنبه‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬دنبه،‭ ‬نژادی‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬تکمیل‭ ‬کمبود‌های‭ ‬احتمالی‭ ‬مثل‭ ‬ضریب‭ ‬تبدیل‭ ‬و‭ ‬جثه‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬ نژاد‭ ‬بومی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نژاد‭ ‬پایه‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭ ‬چراکه‭ ‬خصوصیت‌های‭ ‬مثبتی‭ ‬همچون‭ ‬طعم،‭ ‬مقاومت،‭ ‬کیفیت،‭ ‬آدابته‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬زندگی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیکی‭ ‬ما‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬نگهداری‭ ‬آن‭ ‬آمیخته‭ ‬گری‌های‭ ‬کنترل‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬سنتژ‭ ‬نژاد‭ ‬است‭.‬

برنامه‭ ‬ترکیب‭ ‬ژنتیکی‭ ‬سه‭ ‬نژادی

ملاصالحی‭ ‬افزود‭: ‬راه‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬برای‭ ‬اختلاط‭ ‬نژاد‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نخستین‭ ‬آن،‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬ترکیب‭ ‬ژنتیکی‭ ‬سه‭ ‬نژادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن،‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬یعنی‭ ‬چندین‭ ‬نژاد‭ ‬را‭ ‬ترکیب‭ ‬کنیم -  رومانوف،‭ ‬گرمسیری،‭ ‬پایه‭ ‬بومی‭ ‬خود‭ ‬ایران‭ ‬مثل‭ ‬لری‭ ‬بختیاری‭ ‬و‭ ‬زندی - .

روش‭ ‬ترمینال‭ ‬کلاس

دومین‭ ‬پلن،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬ترمینال‭ ‬کلاس،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬روش‭ ‬تلاقی‭ ‬تجاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬نژاد‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬تلاقی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اثر‭ ‬هیبرید‭ ‬ویگور‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬تلاقی‭ ‬نژاد‌های‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬است،‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬پایه‌های‭ ‬بومی‭ ‬با‭ ‬جثه‭ ‬کوچک‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نژاد‭ ‬رومانوف‭ ‬تلاقی‭ ‬می‌دهیم،‭ ‬حاصل‭ ‬این‭ ‬تلاقی‭ ‬گوسفندی‭ ‬متوسط‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬کوچک‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬علوفه‭ ‬کمی‭ ‬مصرف‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سیتم‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬بسته‭ ‬می‌تواند‭ ‬بهره‭ ‬دهی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬خصوصیات‭ ‬چند‭ ‬قلوزایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نژاد‭ ‬رومانوف‭ ‬به‭ ‬ارث‭ ‬برده‭ ‬است،‭ ‬نژاد‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬زل،‭ ‬تلاقی‭ ‬بلوچی،‭ ‬کله‭ ‬کوهی‭ ‬و‭ ‬زندی‭ ‬نژاد‌های‭ ‬خوب‭ ‬پایه‭ ‬مادری‭ ‬هستند‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬سنتز‭ ‬نژاد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بزهای‭ ‬شاخص‭ ‬بومی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬گوشت‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬می‌شوند‭ ‬با‭ ‬بزهایی‭ ‬همچون‭ ‬سانر‭ ‬و‭ ‬آلپان‭ ‬آمیخته‭ ‬کنیم،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬واحد‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬خانوار‌ها‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬بالا‭ ‬برود -  واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬محدود‭ ‬نیز‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬استفاده‭ ‬کنند - .‬
ملاصالحی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬ایجاد‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬تولید‭ ‬بز‭ ‬شیری‭ ‬صنعتی‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ .‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬سهم‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬از‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬8‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬به‭ ‬11‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬برسیم -  ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬در‭ ‬روش‭ ‬سنتی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬بز‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬به‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برسد - .

در‭ ‬تلاش‭ ‬اقتصادی‭ ‬کردن‭ ‬پرورش‭ ‬بز

ملاصالحی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرواربندی‭ ‬داشتیم،‭ ‬انتخاب‭ ‬نادرست‭ ‬نژاد‭ ‬دام‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬تمهیدات‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‌،‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬بهره‌وری‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کاهش‭ ‬وابستگی‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬مرتع،‭ ‬بتوانیم‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬

تسهیل‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانک‌ها‭ ‬

وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬وضعیت‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانک‌ها‭ ‬برای‭ ‬متقاضیان‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬گفت‭:‬شرایط‭ ‬بانک‌ها‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬سخت‌گیرانه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬توانستیم‭ ‬طی‭ ‬نشست‌هایی‭ ‬که‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬مربوط،‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬تسهیل‭ ‬نماییم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۵  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow