صنعت دام و طیور و آبزیان
بالا رفتن‭ ‬دمای‭ ‬تب‭ ‬برفکی

بالا رفتن‭ ‬دمای‭ ‬تب‭ ‬برفکی

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

بیماری‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬یک‭ ‬بیماری‭ ‬بسیار‭ ‬عفونی‭ ‬و‭ ‬بشدت‭ ‬واگیردار‭ ‬دام‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬میزان‭ ‬خسارات‭ ‬اقتصادی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬فراورده‭ ‬های‭ ‬دامی‌محسوب‭ ‬می‌گردد‭.‬ این‭ ‬بیماری‭ ‬سبب‭ ‬کاهش‭ ‬شدید‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬فراورده‭ ‬های‭ ‬خام‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬هرساله‭ ‬دامداران‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬واکسینه‭ ‬کردن‭ ‬دام‌های‭ ‬خود‭ ‬اهتمام‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ببرند‭. ‬اما‭ ‬اخبار‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬شیوع‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬دام‌های‭ ‬واکسینه‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬موضوعی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬شوکه‭ ‬کرد‭.‬ در‭ ‬شهریور‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬استان‭ ‬قم‭ ‬با‭ ‬اظهار‭ ‬قبول‭ ‬خسارت‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬میلیونی،‭ ‬شکایت‭ ‬آمیزانه،‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬کردند‭.‬
عالمی،‭ ‬رئیس‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬کشاورزی‭ ‬قم،‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬نشدن‭ ‬واکسن‌ها‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬واکسن‌ها‭ ‬با‭ ‬سویه‭ ‬جدید‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬رفیعی،‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دامپزشکی‭ ‬قم،‭ ‬واکسن‌های‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬نقص‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬سویه‭ ‬ویروس‭ ‬را‭ ‬جدید‭ ‬خواند‭.‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬کمرنگ‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دامداریها‭ (‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بیماری‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭) ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭ ‬تا‭ ‬جهت‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬مدیریت‭ ‬آن‭ ‬گزارشی‭ ‬را‭ ‬ترتیب‭ ‬دهیم‭.‬

امکان‭ ‬تاریخ‭ ‬مصرف‭ ‬گذشته‭ ‬بودن‭ ‬واکسن‭ ‬وجود‭ ‬ندارد

دکتر‭ ‬مرتضی‭ ‬تقی‭ ‬زاده،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬بخش‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬موسسه‭ ‬رازی،‭ ‬درباره‭ ‬واکسن‌های‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬امکان‭ ‬تاریخ‭ ‬مصرف‭ ‬گذشته‭ ‬بودن‭ ‬واکسن‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬زیرا‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متولی‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬کشور‭ ‬کاملا‭ ‬بر‭ ‬تحویل‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬واکسن‭ ‬نظارت‭ ‬دارد‭. ‬اما‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬ویروس‭ ‬درون‭ ‬فیلد‭ ‬تغییر‭ ‬میکند،‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬اساس‭ ‬باید‭ ‬واکسن‭ ‬جدید‭ ‬تهیه‭ ‬شود،‭ ‬که‭ ‬زمان‌بر‭ ‬می‌باشد‭. ‬اما‭ ‬واکسن‭ ‬تولیدی‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬جهانی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬مشکل‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬بی‌اثر‭ ‬شدن‭ ‬واکسن‌ها‭ ‬و‭ ‬عود‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬دام‌ها‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گزارش‌های‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬تیم‌های‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬اعزام‭ ‬و‭ ‬نمونه‌گیری‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬تیپ‭ ‬جدید‭ ‬اویی -  O‭ -  ‬‭ ‬جداسازی‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬واکسن‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله؛‭ ‬واکسن‌های‭ ‬خارجی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬کم‭ ‬اثر‭ ‬بودند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬موسسه‭ ‬رازی،‭ ‬واکسن‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬ساخت‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کمترین‭ ‬زمان‭ ‬با‭ ‬توزیع‭ ‬واکسن‭ ‬موجب‭ ‬کنترل‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬شد‭.‬ مسئول‭ ‬بخش‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬موسسه‭ ‬رازی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سوش‌های‭ ‬داخلی‭ ‬فیلد،‭ ‬واکسن‭ ‬را‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬پاسخ‭ ‬اختصاصی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬سوش‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
تقی‭ ‬زاده‭ ‬مشکل‭ ‬عمده‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬دامداران‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬نظم‭ ‬در‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬دام‌ها‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬واکسن‌های‭ ‬خارجی‭ ‬نامرغوب‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬عمده‭ ‬شیوع‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬است‭.‬

واکسن،‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭...‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬قرارها‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬نظرها‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬تأمین‭ ‬واکسن‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬در‭ ‬مواجه‭ ‬با‭ ‬شیوع‭ ‬بیماری‭ ‬رنگ‭ ‬باخت‭.‬
خبرها‭ ‬حاکی‭ ‬است،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدکننده‭ ‬واکسن‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ (‬رازی‭ ‬و‭ ‬روناک‭) ‬به‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬واکسن‭ ‬گوشه‭ ‬چشمی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬شرکتی‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬آزمایش‭ ‬نمونه‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬روسیه‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭.‬‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬پیشتر‭ ‬مسئولین‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬اظهار‭ ‬داشتند،‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬واکسن‌هایی‭ ‬ازجمله‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭.‬ باز‭ ‬هم‭ ‬ماجرایی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬فعال‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬واکسن‭ ‬تب‭ ‬برفکی‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬ختم‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬امید‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬جامه‭ ‬عمل‭ ‬بپوشد‭ ‬تا‭ ‬دامداران‭ ‬دچار‭ ‬خسارت‭ ‬بیشتر‭ ‬نشوند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow