صنعت دام و طیور و آبزیان
آزمایشگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کوثر

آزمایشگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کوثر
آزمایشگاه‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬تأیید‭ ‬محصول‭ ‬سالم

آزمایشگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کوثر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1376‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬پایش‭ ‬بیماری‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬مانیتورینگ‭ ‬طیور،‭ ‬گله‌های‭ ‬اجداد‭ ‬و‭ ‬فارم‌های‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬شرکت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کوثر‭  - ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی‭ -  ‬پایه‌گذاری‭ ‬شد‭. ‬ اکنون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬فعالیت،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬نیروهای‭ ‬مجرب‭ ‬گام‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حرفه‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بهسازی‭ ‬محیط‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬امکانات‭ ‬به‭ ‬روز،‭ ‬فعال‌تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬می‌باشد‭. ‬حضور‭ ‬نیروهای‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬مجرب‭ ‬جهت‭ ‬انجام‭ ‬آزمون‌ها،‭ ‬مشتری‭ ‬مداری،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬ابزار‭ ‬جدید‭ ‬سبب‭ ‬بهبود‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬پاسخ‭ ‬دهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
عملیات‭ ‬کنترل‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دوره‌ای‭ ‬توسط‭ ‬مسئولین‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجهول‭ ‬مرتبا‭ ‬در‭ ‬بخش‌ها‭ ‬تست‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬ کلیه‭ ‬تست‌های‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬دام‌های‭ ‬بزرگ،‭ ‬طیور‭ ‬صنعتی،‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬آنالیز‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آخرین‭ ‬استانداردهای‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬سازمان‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬صنعتی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهانی‭ ‬انجام‭ ‬می‌گردد‭.‬ آزمایشگاه‭ ‬کوثر‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬رسالت‭ ‬خود‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬سالم،‭ ‬گام‌های‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬برداشته‭ ‬است‭.‬
آنچه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬می‌شود‭ ‬مصاحبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬سرکار‭ ‬خانم‭ ‬دکتر‭ ‬فاطمه‭ ‬امینی‭ ‬نجفی،‭ ‬معاون‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬فنی‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کوثر‭ ‬است‭. ‬
فعالیت‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کوثر‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬چه‭ ‬مواردی‭ ‬متمرکز‭ ‬است؟‭ ‬
آزمایشگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کوثر‭ ‬مسئول‭ ‬بهداشتی‭ ‬کل‭ ‬فارم‌های‭ ‬هلدینگ‭ ‬کوثر‭ ‬است‭. ‬مجموعه‭ ‬کوثر‭ ‬86‭ ‬درصد‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬حساسیت‭ ‬بالایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬کوثر‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬متخصص‭ ‬آزمایش‌ها‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ارسال‭ ‬می‌شد‭.‬‭ ‬مطابق‭ ‬آزمایشات‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬خوبی‭ ‬داشتیم‭. ‬تمامی‭ ‬آزمایشات‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بیماری‌ها،‭ ‬بالانس‭ ‬جیره،‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬سم‭ ‬شناسی‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬کاملا‭ ‬در‭ ‬ریزمغذی‌ها‭ ‬تشخیص‭ ‬سموم‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬عواملی‭ ‬مثل‭ ‬آفلاتوکسین‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬سقط‭ ‬درگاو‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬به‌وسیله‭ ‬دستگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬می‌دهیم،‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬مولکولی‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬حلال‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬تشخیص‭ ‬نوع‭ ‬ژلاتین‭ ‬را‭ ‬می‌دهد‭. ‬
درباره‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستید‭ ‬بفرمایید؟
بیشترین‭ ‬مشکل‭ ‬نقدینگی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمینه‌ای‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬نقدینگی‭ ‬مواجه‭ ‬شدیم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کردیم‭. ‬زیرا‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬برای‭ ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬بحث‭ ‬ R&D ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬نزدیک‭ ‬هستید؟‭ ‬
کارشناسان‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬هلند‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کنند‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬ساختار‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ایزو‭ ‬17025‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬روز‭ ‬خیلی‭ ‬نزدیک‭ ‬هستیم‭. ‬آنفولانزای‭ ‬جدیدی‭ ‬که‭ ‬اخیرا‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬توانستیم‭ ‬مدیریت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬درست‭ ‬دهیم‭. ‬
چه‭ ‬انتظاراتی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬دارید؟‭ ‬
درخواست‭ ‬داریم‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬امر‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬مدرن‭ ‬بازدید‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خودکفا‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬خدمات‭ ‬می‌دهد‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬حمایت‭ ‬کنند‭. ‬
پیامی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬دارید‭ ‬؟‭ ‬
تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬منتظر‭ ‬باشیم‭ ‬از‭ ‬بیرون‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کنند،‭ ‬کاری‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬پیام‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬قدم‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬بردارید‭ ‬زیرا‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬است‭. ‬
نقش‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬مدیریت‭ ‬هلدینگ‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است؟‭ ‬
به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬دامپزشک‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬بودند‭ ‬اگر‭ ‬دید‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬ایشان‭ ‬نبود‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬آنقدر‭ ‬پیشرفت‭ ‬نمی‌کرد‭. ‬حمایت‌های‭ ‬ایشان‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬رساند‭. ‬
چه‭ ‬پیامی‭ ‬برای‭ ‬همکاران‭ ‬و‭ ‬فعالین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬دارید؟‭ ‬
ما‭ ‬تجربه‭ ‬ارزنده‌ای‭ ‬داریم،‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬بخواهد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬کار‭ ‬کند،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬برای‭ ‬ارتقاء‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬هستیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow