صنعت دام و طیور و آبزیان
کیلکا؛‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬غذای‭ ‬اغنیا

کیلکا؛‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬غذای‭ ‬اغنیا
در‭ ‬ایران،‭ ‬اما‭ ‬گمنام

نویسنده: محبوبه قرمز چشمه

غذای‭ ‬سالم‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬جلوه‭ ‬دادن‭ ‬غذا‭ ‬موضوعی‭ ‬دیگر‭ ‬بسیار‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد؛‭ ‬محصولی‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬بالا‭ ‬زیرسایه‭ ‬سنگین‭ ‬محصولی‭ ‬دیگر‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬اهمیت‭ ‬چندانی‭ ‬ندارد‭ ‬آنچه‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بررسی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬می‌پردازد‭ ‬ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬است‭.‬
ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ماهیان‭ ‬بومی‭ ‬دریای‭ ‬مازندران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نسبتِ‭ ‬بین‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬جثه‭ ‬آن‭ ‬کاملا‭ ‬معکوس‭ ‬است‭. ‬سخن‭ ‬از‭ ‬ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬حالت‭ ‬در‭ ‬کتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬جزوات‭ ‬تنها‭ ‬لغلغه‭ ‬زبان‭ ‬اساتید‭ ‬اروپا‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬مقام،‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬اکتفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬ زمانی‭ ‬که‭ ‬سود‭ ‬تنها‭ ‬هدف‭ ‬باشد،‭ ‬دیگر‭ ‬فرق‭ ‬نمیکند،‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬که‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬برای‭ ‬سنگ‭ ‬نمک‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬ماهی،‭ ‬تنها‭ ‬سود‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬سنگ‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬پرداخت‭ ‬پول‭ ‬چند‭ ‬گزینه‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬تجار‭ ‬ایرانی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬یکی‭ ‬هم‭ ‬ماهی‭ ‬تیلاپیاست‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬بازار‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع،‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کش‭ ‬و‭ ‬قوس‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌برند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬کیلکا‭ ‬علیرغم‭ ‬خواصی‭ ‬که‭ ‬دارد،‭ ‬چون‭ ‬سودی‭ ‬برای‭ ‬هیچ‭ ‬صنف‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬گروهی‭ ‬ندارد،‭ ‬زیر‭ ‬پای‭ ‬وارداتی‌ها‭ ‬له‭ ‬می‌شود‭.‬
دد‭ ‬منشانه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬راست‭ ‬می‌گوید‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬دروغ‭ ‬را‭ ‬راست‭ ‬می‌نمایاند،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬قرعه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬محصولی‭ ‬می‌خورد،‭ ‬واقعیت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محصول‭ ‬رخت‭ ‬بر‭ ‬می‌بندد‭ ‬و‭ ‬حربه‌ای‭ ‬می‌شود‭ ‬برای‭ ‬سود‭ ‬جویانی‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬با‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬مجیز‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬کسب‭ ‬منفعت‭ ‬هستند،‭ ‬حال‭ ‬واقعیت‭ ‬چیست؟‭ ‬و‭ ‬چطور‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬این‭ ‬بازی‌ها‭ ‬یافت،‭ ‬کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پی‭ ‬گرفتن‭ ‬سخنان‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭.‬

کیفیت‭ ‬زیر‭ ‬پای‭ ‬منفعت

هدف‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بازرگانان‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬موجود،‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬مثبت‭ ‬یا‭ ‬منفی‭ ‬محصولی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬آن‭ ‬منفعت‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬همانند‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬برای‭ ‬تراریخته‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬عده‌ای‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬غول‭ ‬بی‌شاخ‭ ‬و‭ ‬دم‭ ‬معرفی‭ ‬میکنند،‭ ‬که‭ ‬دردی‭ ‬جانکاه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مساوی‭ ‬سرطان‭ ‬می‌دانند؛‭ ‬در‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬عده‌ای‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬بخش‭ ‬بشریت‭ ‬معرفی‭ ‬میکنند‭.‬

برای مطالعه مطلب «رشد‭ ‬صنعت‭ ‬آبزی‭ ‬پروری‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب» کلیک کنید

کیلکا‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬

حسن‭ ‬صالحی،‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬عالی‭ ‬مدیریت‭ ‬ذخایر‭ ‬آب‌های‭ ‬شمال (‬ماهیان‭ ‬خاویاری،‭ ‬استخوانی) ‬و‭ ‬آب‌های‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬آبزی‭ ‬پروری‭ ‬می‌گوید‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬مصرف‭ ‬انسانی‭ ‬هم‭ ‬دارد،‭ ‬کار‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬
بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی،‭ ‬استان‌های‭ ‬ساحلی،‭ ‬بخش‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬باید‭ ‬کار‭ ‬جدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارتقای‭ ‬سهم‭ ‬مصرف‭ ‬انسانی‭ ‬ماهیان‭ ‬کیلکا‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬ماهی‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬مردم‭ ‬جایگاه‭ ‬بالاتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭.‬

کیلکا؛‭ ‬ماهی‭ ‬گلی‭ ‬نیست

چگونه‭ ‬می‌شود‭ ‬ماهی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬مردم‭ ‬جایگاه‭ ‬بالاتری‭ ‬پیدا‭ ‬کند؟‭ ‬نتایج‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬و‭ ‬گزارش‌های‭ ‬میدانی‭ ‬خبرنگار‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬،‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬ظاهر‭ ‬کوچک‭ ‬ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬نحوه‭ ‬طبخ‭ ‬آن،‭ ‬موجب‭ ‬انزجار‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬اقبال‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مردم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
ماهی‭ ‬با‭ ‬اندازه‭ ‬کوچک‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬ماهی‭ ‬گلی‌های‭ ‬سفره‭ ‬هفت‭ ‬سین‭ ‬می‌اندازد‭. ‬برای‭ ‬خوردن‭ ‬چندان‭ ‬جذاب‭ ‬نیست،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ذهنیت‭ ‬ایرانی‌ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ماهی‭ ‬اندازه‌ای‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‭ ‬آلا‭ ‬است‭. ‬اغلب‭ ‬مصاحبه‭ ‬شونده‌ها‭ ‬ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬طبقه‭ ‬ماهی‭ ‬گلی‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خواص‭ ‬آن‭ ‬بی‌اطلاع‭ ‬هستند‭.‬

گران‭ ‬قیمت‌ترین‭ ‬ماهی‭ ‬اروپا

کیلکا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬گران‭ ‬قیمت‌ترین‭ ‬ماهی‌های‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬امگا3،‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬سابقه‭ ‬ذهنی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬ندارد،‭ ‬هیچ‭ ‬توضیح‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬ساخته‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬همایش‌های‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬نیز‭ ‬تاکنون‭ ‬جایی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
ماهی‭ ‬کیلکا‭ ‬با‭ ‬چربی‭ ‬سهل‌الهضم،‭ ‬حجم‭ ‬بسیار‭ ‬امگا3‌،‭ ‬ویتامین‌های‭ ‬محلول‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬نظیرB12 ، A‭ ‬و‭ ‬D‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬برای‭ ‬ترویج‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماهی‭ ‬ارزان‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬قیمتی‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬4‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬ماهی‭ ‬دوستان‭ ‬فقیر‭ ‬جای‭ ‬دارد‭.‬
سخن‭ ‬آخر
فقرا‭ ‬باید‭ ‬عوض‭ ‬شوند‭ ‬یا‭ ‬ماهی‭ ‬کیلکا؟‭!‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶


ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow