صنعت دام و طیور و آبزیان
تقاضای‭ ‬توقف‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجوی‭ ‬دامپزشکی

تقاضای‭ ‬توقف‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجوی‭ ‬دامپزشکی

مهندس محمدرضا منصوریان

نشست‭ ‬خبری‭ ‬مشترک‭ ‬میان‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬ایران‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬آنفولانزای‭ ‬پرندگان،‭ ‬10‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

همچون‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته

دکتر‭ ‬علیرضا‭ ‬رفیعی‭ ‬پور،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬ایران‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬همچون‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬با‭ ‬آنفولانزای‭ ‬فوق‭ ‬حاد‭ ‬پرندگان‭ ‬مواجه‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬تاکنون‭ ‬از‭ ‬16‭ ‬استان‭ ‬کشور‭ ‬آلودگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬استان‭ ‬قم‭ ‬با‭ ‬114‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬استان‌های‭ ‬لرستان‭ ‬و‭ ‬سمنان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬بیشترین‭ ‬و‭ ‬کمترین‭ ‬کانون‭ ‬درگیری‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شوند‭.‬
نامبرده‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬پیشگیری‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬مراقبت‭ ‬نبود،‭ ‬به‌جای‭ ‬آلوده‭ ‬شدن‭ ‬تنها‭ ‬421‭ ‬واحد،‭ ‬اکنون‭ ‬تمام‭ ‬24‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬باید‭ ‬درگیر‭ ‬آنفولانزا‭ ‬بودند‭. ‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬21‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬مرغ‭ ‬آلوده‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬73‭ ‬درصد‭ ‬آن‌ها‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬بودند،‭ ‬معدوم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬با‭ ‬اظهار‭ ‬خشنودی‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬گزارش‭ ‬مجدد‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬استان‌های‭ ‬درگیر‭ ‬با‭ ‬بیماری‭ ‬افزود‭: ‬البته‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬استان‌های‭ ‬قم،‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬یزد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬طغیان‭ ‬مجدد‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭.‬ رفیعی‭ ‬پور،‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬سوال‭ ‬خبرنگاری‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬نحوه‭ ‬اجرای‭ ‬ماده‭ ‬19‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬پاسخ‭ ‬با‭ ‬قبول‭ ‬ضعف‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بحث‌های‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬مانند‭: ‬ضبط‭ ‬و‭ ‬معدوم‭ ‬سازی‭ ‬لاشه‌ها،‭ ‬ماده‭ ‬19‭ ‬همچنان‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬گویای‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬همکاران‭ ‬در‭ ‬استان‌ها‭ ‬است‭.‬

پذیرش‭ ‬دانشجوی‭ ‬دامپزشکی‭ ‬امسال‭ ‬باید‭ ‬صفر‭ ‬می‌بود

دکتر‭ ‬محمدرضا‭ ‬صفری،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬ایران،‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬درباره‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬ماده‭ ‬19‭ ‬به‭ ‬خبرنگاران‭ ‬گفت‭: ‬نزدیک‭ ‬به‮ ‬7‮ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مسئولین‭ ‬فنی‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬تولیدی،‭ ‬موضوع‭ ‬ماده‮ ‬2‮ ‬آیین‌نامه‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتی‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬شاغل‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬مراکز‭ ‬ماده‮ ‬2‮ ‬آیین‌نامه‭ ‬گسترده‭ ‬شود‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬ماده‮ ‬19‮ ‬بیشتر‭ ‬نگاه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کارفرما‭ ‬معطوف‭ ‬کرده،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬نگاه‭ ‬ماده‭ ‬12‭ ‬به‭ ‬ناظرین‭ ‬فنی‭ ‬بهداشتی‭ ‬است،‭ ‬افزود‭: ‬تایید‭ ‬صلاحیت‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‌سنجی‭ ‬شاغلین‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬12‭ ‬همین‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭ . ‬البته‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬ماده‮ ‬4‮ ‬این‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عملیات‭ ‬ممیزی‭ ‬مراکز‭ ‬موضوع‭ ‬ماده‮ ‬2‮ ‬در‭ ‬بازه‌های‭ ‬زمانی‭ ‬هر‮ ‬6‮ ‬ماه‭ ‬است‭. ‬ 
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬اگر‭ ‬استقرار‭ ‬نظام‌های‭ ‬بهداشتی‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬نمی‌پیوندد‭ ‬یا‭ ‬امکان‭ ‬گزارش‌دهی‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬آن‭ ‬بوجود‭ ‬می‌آید‭.‬ رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬ایران،‭ ‬وضعیت‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجو‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬دامپزشکی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ وزارت‭ ‬علوم‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬ماده‮ ‬21‮ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬نظر‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬ظرفیت‭ ‬رشته‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬همچون‭ ‬دامپزشکی‭ ‬را‭ ‬جویا‭ ‬شود‭.‬ صفری‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬ آخرین‭ ‬ظرفیت‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجو‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬مذکور‮ ‬620‮ ‬نفر‭ ‬بود،‭ ‬البته‭ ‬چون‭ ‬معتقدیم‭ ‬به‌دلیل‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬ظرفیت‭ ‬واقعی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل،‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجو‭ ‬باید‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬تعادل‭ ‬برسیم،‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬پیشنهاد‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬برای‭ ‬ظرفیت‭ ‬امسال‭ ‬صفر‭ ‬بود‭.‬

مبحث‭ ‬پرورش‭ ‬زالو‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تکمیل‭ ‬است

دکتر‭ ‬علیرضا‭ ‬اکبرشاهی،‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بیماری‌های‭ ‬طیور،‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬و‭ ‬کرم‭ ‬ابریشم‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬درخصوص‭ ‬پرورش‭ ‬زالو،‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مبحث‭ ‬نوپایی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬صدور‭ ‬پروانه‌ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬پرورش‭ ‬زالو‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مسئله‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬علوم‭ ‬پزشکی‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال،‭ ‬بحث‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬زالو‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تدوین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬تکمیل‭ ‬می‌شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow