صنعت دام و طیور و آبزیان
شمای‭ ‬کلی‭ ‬دام‭ ‬سبک

‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬ از‭ ‬روش‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬و‭ ‬الگوی
برنامه‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی
در‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‭ ‬‮«‬دام‭ ‬سبک‮»‬‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد‭:‬

شمای‭ ‬کلی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬در‭ ‬گوی‭ ‬برنامه

نویسنده: محبوبه‭ ‬قرمزچشمه

دام‭ ‬سبک‭ ‬علی‌رغم‭ ‬تقاضای‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬صادراتی‭ ‬روشن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬یک‭ ‬راه‭ ‬طولانی‭ ‬است،‭ ‬راهی‭ ‬که‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬پیش‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
توسعه‭ ‬صنعتی‭ ‬واحدهای‭ ‬پرورشی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور،‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬راندمان‌های‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬ازاء‭ ‬هر‭ ‬رأس‭ ‬مولد؛‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬
وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متولی‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش؛‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارتقاء‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک؛‭ ‬تلاش‭ ‬بی‌وقفه‌ای‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬به‌منظور‭ ‬محدود‭ ‬نمودن‭ ‬خطای‭ ‬تصمیم‌گیری؛‭ ‬بررسی‭ ‬موضوعات‭ ‬کلان‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کارگروهی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬کارگروه‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور؛‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬جهت‭ ‬اجرا‭ ‬به‭ ‬استان‌ها‭ ‬ابلاغ‭ ‬می‌نماید‭.‬
دام‭ ‬سبک،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سرفصلی‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬شماره‌های‭ ‬پیش‭ ‬با‭ ‬عناوین‭ ‬‮«‬برگ‭ ‬برنده‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دام‭ ‬سبک‮»‬‭ ‬؛‭ ‬‮«‬شاهراهی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‮»‬؛‭ ‬‮«‬بز،‭ ‬محصول‭ ‬لاکچری،‭ ‬بز‭ ‬گاو‭ ‬فقرا‮»‬؛‭ ‬‮«‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬جدی‌تر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‮»‬،‭ ‬‮«‬دام‭ ‬سبک؛‭ ‬راهکارها‭ ‬و‭ ‬الزامات‮»‬‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬گذرانیده‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مباحث‭ ‬پیش،‭ ‬گفت‌وگوی‭ ‬اخصاصی‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬امیر‭ ‬طاهری‭ ‬یگانه،‭ ‬رئیس‭ ‬گروه‭ ‬پروش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬شرایط،‭ ‬الزامات‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬آورده‭ ‬شد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬شماره؛‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بررسی‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرودهای‭ ‬دام‭ ‬سبک،‭ ‬روش‌های‭ ‬کارشناسی‭ ‬شده‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬موفق‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬آورده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬تشریح‭ ‬الگوی‭ ‬برنامه‌ها؛‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬گروه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬شماره‌های‭ ‬آتی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬سلسله‌وار‭ ‬آورده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‌خوانیم‭:‬

اولویت‭ ‬تکمیل‭ ‬چرخه‭ ‬اصلاح‌نژاد

مهندس‭ ‬امیرطاهری‭ ‬یگانه،‭ ‬رئیس‭ ‬گروه‭ ‬پروش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬کشور‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬برنامه‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬به‌منظور‭ ‬تکمیل‭ ‬چرخه‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬نتایج‭ ‬حاصل‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬شدن‭ ‬شرایط‭ ‬اجرای‭ ‬آزمون‭ ‬عملکرد‭ ‬قوچ‌ها‭ ‬درطی‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آتی‭ ‬به‌منظور‭ ‬تسریع‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬کشور‭ ‬کاملا‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭.‬
در‭ ‬صورت‭ ‬فراهم‭ ‬شدن‭ ‬امکانات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گله‌های‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬الگوی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬تکمیل‭ ‬چرخه‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور‭ ‬تأثیرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬ده‭ ‬ساله‭ ‬نشان‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬
طاهری‭ ‬یگانه‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬آمیخته‌گری‭ ‬بین‭ ‬نژادهای‭ ‬بومی‭ ‬مختلف‭ ‬گوسفندکشور‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬اغلب‭ ‬بدون‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬غیرعلمی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬سبب‭ ‬مشکلات‭ ‬متعددی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬کاهش‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬مراتع،‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬وابستگی‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬مراتع‭ ‬از‭ ‬ضروریات‭ ‬تولید‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬گوسفند‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬فایق‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬فوق‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬اصلاحی‭ ‬تولید‭ ‬ترکیب‭ ‬ژنتیکی‭ ‬استفاده‭ ‬نمود

فعالیت‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬

طاهری‭ ‬یگانه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تعداد‭ ‬12‭ ‬ایستگاه‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬6‭ ‬ایستگاه‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬بز‭ ‬فعال‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پیش‌بینی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬آزمون‭ ‬عملکرد،‭ ‬بویژه‭ ‬ایجاد‭ ‬مراکز‭ ‬تست‭ ‬عملکرد‭ ‬بره‌های‭ ‬و‭ ‬بزغاله‌های‭ ‬نر‭ ‬برتر،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬آمیخته‌گری‭ ‬تجارتی،‭ ‬بهبود‭ ‬تولید‭ ‬گله‌های‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬بومی،‭ ‬ترکیبی‭ ‬و‭... ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬گله‌های‭ ‬هسته‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬گله‌های‭ ‬بخش‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬دراین‭ ‬برنامه‭ ‬برای‭ ‬کلیه‭ ‬استان‌ها‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬پذیرد‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬به‌دلیل‭ ‬ضرورت‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬منجمد‭ ‬و‭ ‬گرم‭ ‬دام‌های‭ ‬نر‭ ‬برتر‭ ‬بومی،‭ ‬ایجاد‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مواد‭ ‬ژنی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬می‌تواند‭ ‬قابل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬باشد‭.‬
با‭ ‬تکمیل‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬موجود‭ ‬این‭ ‬ایستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬لوازم‭ ‬مورد‭ ‬نیاز،‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬ژنی‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬آتی‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬می‌تواند‭ ‬پیگیری‭ ‬گردد‭. ‬
همچنین‭ ‬ساختار‭ ‬بخش‌های‭ ‬غیر‭ ‬دولتی‭ ‬توانمند‭ ‬و‭ ‬متقاضی‭ ‬ایجاد‭ ‬گله‌های‭ ‬هسته‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‌های‭ ‬بومی‭ ‬نیز‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬مشارکت‭ ‬فعال‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬انتقال‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬گله‌داران‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایند‭.‬

روش‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬موفق‭ ‬برنامه‌ها‌؛‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اصلاح‌نژاد

رئیس‭ ‬گروه‭ ‬پروش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬کشور،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬وجود‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اصلاح‌نژاد؛‭ ‬روش‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬موفق‭ ‬برنامه‌ها؛‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬
1- ‬ارئه‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬ذیل‭ ‬هر‭ ‬برنامه‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬متقاضیان‭ ‬گله‌دار‭ ‬جهت‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬انجام‭ ‬پذیرد‭.‬
2- ‬تصویب‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬ذیل‭ ‬هر‭ ‬برنامه‌ها،‭ ‬تأمین‭ ‬اعتبارات‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬الزامات‭ ‬موردنیاز‭ ‬باید‭ ‬به‌طور‭ ‬مداوم‭ ‬پیگیری‭ ‬گردد‭.‬
3- ‬تهیه‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬فنی‭- ‬اجرایی،‭ ‬شرح‭ ‬عملیات،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬استان‌های‭ ‬مجری‭ ‬انجام‭ ‬پذیرد‭.‬
4- ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬جهت‭ ‬تجهیز‭ ‬ایستگاه‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬انتقال‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬گله‌های‭ ‬بومی‭ ‬به‭ ‬گله‌های‭ ‬تجاری؛‭ ‬تولید‭ ‬نژادهای‭ ‬ترکیبی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬نژادهای‭ ‬ترکیبی‭ ‬تجاری،‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬برنامه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور؛‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬کلاسیک‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬مراکز‭ ‬تست‭ ‬عملکرد‭ ‬نژادهای‭ ‬بومی‭ ‬ - Central Performance Test -.
5- ‬فراخوان‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬درهر‭ ‬سه‭ ‬سامانه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬برنامه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬معاونت‌های‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬استان‌ها‭.‬
6- ‬ترغیب‭ ‬برای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭.‬
7- ‬پیگیری‭ ‬صدور‭ ‬مجوزات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬مراکز‭ ‬پرورشی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سامانه‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬و‭ ‬سامانه‭ ‬مرتعی‭- ‬مزرعه‌ای‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬ابطال‭ ‬پروانه‭ ‬چرای‭ ‬متقاضیان‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬دام‌های‭ ‬مولد‭ ‬از‭ ‬مرتع‭.‬
8- ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬متقاضیان‭ ‬به‭ ‬بانک‌های‭ ‬عامل‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬براساس‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬کشور‭.‬
9- ‬معرفی‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬به‭ ‬بانک‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭.‬
10- ‬برگزاری‭ ‬دوره‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬ترویجی‭ ‬درکلیه‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌ها‭.‬
11- ‬به‌ویژه‭ ‬ساماندهی‭ ‬پرواربندی‭ ‬بره‌های‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬مازاد - ‬به‌ویژه‭ ‬روش‭ ‬تمام‭ ‬کنسانتره‭ - ‬درخارج‭ ‬از‭ ‬مراتع‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬معاونت‌های‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬استان‌ها‭.‬
12- ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬مانند‭: ‬ثبت‭ ‬مشخصات،‭ ‬رکوردبرداری،‭ ‬تلقیح‭ ‬مصنوعی،‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬دام‌های‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ...‬
13- ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬مرتعی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬خاص‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نژاد‌های‭ ‬بومی‭ ‬کشور‭ ‬اجرا‭ ‬خواهد‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬برنامه‌های‭ ‬حفاظت‭ ‬ژنتیکی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬ژنتیکی‭ ‬دام‌های‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬گردید‭.‬
14- ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده؛‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬گزارش‭ ‬عملکرد‭ ‬استان‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬مداوم‭ ‬روش‭ ‬کار‭. ‬

الگوی‭ ‬برنامه‌ها؛
طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬گروه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور

وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬الگوی‭ ‬برنامه‌ها؛‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬گروه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬تشریح‭ ‬کرد‭:‬
1- ‬برنامه‭ ‬ساماندهی‭ ‬ایستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬گله‌های‭ ‬هسته‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬بومی‭  - ‬شامل‭ ‬پروژه‌های‭ ‬زیر‭ - ‬
2- ‬پروژه‭ ‬ثبت‭ ‬مشخصات‭ ‬و‭ ‬رکوردگیری‭ ‬از‭ ‬گله‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژادی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬کشور
3- ‬پروژه‭ ‬توسعه‭ ‬عملیات‭ ‬تلقیح‭ ‬مصنوعی‭ ‬در‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬
4- ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬انجمن‌های‭ ‬نژادی‭ ‬در‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬
5- ‬برنامه‭ ‬توسعه؛‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬احیاء‭ ‬واحدهای‭ ‬پرواربندی‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬روش‭ ‬نوین‭ ‬"پرواربندی‭ ‬تمام‭ ‬کنسانتره"‭ ‬بره‌های‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬مازاد‭ ‬گله‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مرتع
6- ‬پروژه‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬الیافی‭  - ‬شامل‭ ‬دو‭ ‬زیر‭ ‬پروژه‭ - ‬
7- ‬پروژه‭ ‬ایجاد‭ ‬واحدهای‭ ‬بزهای‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬بومی‭- ‬ترکیبی‭  - ‬شامل‭ ‬سه‭ ‬زیر‭ ‬پروژه‭ - ‬
8- ‬پروژه‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬ساماندهی‭ ‬واحدهای‭ ‬پرورش‭ ‬گوسفند‭ ‬با‭ ‬ترکیب‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬سامانه‌های‭ ‬غیرمرتعی
9- ‬پروژه‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬واحدهای‭ ‬پرورش‭ ‬گوسفند‭ ‬تجاری‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬نژادهای‭ ‬خالص‌،‭ ‬ترکیبی‭ ‬و‭ ‬آمیخته‌های‭ ‬تجاری - Terminal Cross  - .
10- ‬پروژه‭ ‬هویت‌دار‭ ‬نمودن‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬
11- ‭ ‬پروژه‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مراکز‭ ‬مکانیزه‭ ‬پشم‭ ‬چینی
12- ‬پروژه‭ ‬ایجاد‭ ‬گله‌های‭ ‬نژادهای‭ ‬خالص‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬ژنی‭ ‬شامل‭ ‬اسپرم،‭ ‬جنین،‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬سایر‭ ‬گله‌های‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭:‬
13- ‬پروژه‭ ‬ایجاد‭ ‬گله‌های‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬ژنتیکی‭ ‬از‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‌های‭ ‬ترکیب‭ ‬ژنتیکی‭ ‬تثبیت‭ ‬شده‭ ‬

پروژه‌های‭ ‬برنامه‭ ‬ساماندهی
ایستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬گله‌های‭ ‬هسته‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز

رئیس‭ ‬گروه‭ ‬پروش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬برنامه‭ ‬ساماندهی‭ ‬ایستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬گله‌های‭ ‬هسته‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬بومی‭  - ‬شامل‭ ‬پروژه‌های‭ ‬زیر‭ -  ‬عبارت‌اند‭ ‬از‭:‬
•‭ ‬تجهیز‭ ‬ایستگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬مراکزتولید‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مواد‭ ‬ژنتیکی
•‭ ‬آزمون‭ ‬عملکرد‭ ‬قوچ‌ها‭ ‬و‭ ‬بزهای‭ ‬نر‭ ‬بومی‭ ‬ - Central Performance Test - 
•‭ ‬گله‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نژادهای‭ ‬ترکیبی‭ ‬پر‭ ‬بازده‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬دراقلیم‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سهم‭ ‬خونی‭ ‬نژادهای‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بزخالص‭ ‬پرتولید‭ ‬و‭ ‬بومی‭ ‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬هسته‌های‭ ‬گله‭ ‬گوسفند‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬گوشتی‭ ‬شیری‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬بومی‭ ‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬هسته‌های‭ ‬گله‭ ‬بزهای‭ ‬شیری‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬بومی‭

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۷  و ۲۱۸ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow