صنعت دام و طیور و آبزیان
هلدینگی‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬کوثر

هلدینگی‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬کوثر
کوثر؛‭ ‬جهان‭ ‬حیات‭ ‬اقتصادی

شرکت‭ ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر،‭ ‬جهان‭ ‬حیات‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬است‭. ‬کوثر‭ ‬سهمی‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬غذایی،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬خوداتکایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬دارد‭. ‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬حضور‭ ‬تجارب‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬وزرای‭ ‬سابق‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬تا‭ ‬معاونین‭ ‬وقت‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬وقت‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬کوثر‭ ‬و‭ ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی‭ ‬توانسته‭ ‬همواره‭ ‬نویدبخش‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬تعریف‭ ‬خودکفایی،‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کالای‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ -‬همگی‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬است‭- ‬در‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬سرلوحه‭ ‬کارها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬استمرار‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬رهیافت‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬کوثر‭ ‬منجر‭ ‬شده،‭ ‬تصمیم‭ ‬مهندس‭ ‬اسکندری‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نیروهای‭ ‬جوان‭ ‬متخصص‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬خانواده‭ ‬معظم‭ ‬شهداست‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬بار‭ ‬تولید‭ ‬فکر،‭ ‬عملیاتی‭ ‬کردن‭ ‬ایده‌های‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬عزیزان‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬می‌رسد‭. ‬
گزارش‭ ‬زیر‭ ‬نگاهی‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬حاصل‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬موثر‭ ‬دکتر‭ ‬مجتبی‭ ‬نوروزی‭ ‬و‭ ‬افتخارات‭ ‬ملی‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬برای‭ ‬بازماندگان‭ ‬خانواده‭ ‬شهدا‭ ‬که‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬مورد‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬حدود‭ ‬80درصد‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مرغ‌مادر‭ ‬گوشتی،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50درصد‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مرغ‌مادر‭ ‬تخم‌گذار،‭ ‬حدود‭ ‬40درصد‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬تجارتی،‭ ‬تولید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هشتاد‭ ‬هزارتن‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬هزارتن‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬لبنی‭ ‬30‭ ‬هزارتن‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬تن‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌نماید‭. ‬
علاوه‌بر‭ ‬این،‭ ‬سالانه‭ ‬یکصد‭ ‬میلیون‭ ‬قطعه‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬تخم‌گذار،‭ ‬30‭ ‬هزارتن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ،‭ ‬1700‭ ‬تن‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬55‭ ‬میلیون‭ ‬بچه‭ ‬ماهی‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬لبنی‭ ‬و‭ ‬مقادیر‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬غلات‭ ‬و‭ ‬علوفه‭ ‬در‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تابعه‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬فوق،‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭.‬
این‭ ‬هلدینگ‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نزدیک‭ ‬چندین‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآورد،‭ ‬این‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از :‬
پیشگامان‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر‭ ‬کرمانشاه
پروژه‭ ‬25‭ ‬هکتاری‭ ‬گلخانه‭ ‬اسلام‭ ‬آباد‭ ‬غرب‭ ‬در‭ ‬کرمانشاه‭ ‬
‭ ‬پیشگامان‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایلام
پروژه‭ ‬10‭ ‬هکتاری‭ ‬گلخانه‭ ‬هلیلان‭ ‬در‭ ‬ایلام‭ ‬
‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان
با‭ ‬هدف‭ ‬توسعه‭ ‬سامانه‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬دینور‭ ‬کرمانشاه،‭ ‬بشرت‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬اردبیل
‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اشراق
پروژه‭ ‬گاو‭ ‬شیری‭ ‬هزار‭ ‬رأسی‭ ‬در‭ ‬تقی‭ ‬آباد‭ ‬
باغ‭ ‬پسته‭ ‬220‭ ‬هکتاری‭ ‬با‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬مدرن‭ ‬قطره‌ای‭.‬‭ ‬
زنجیره‭ ‬شمال‭ ‬شرق
طرح‭ ‬مزرعه‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬فریمان‭ ‬
‭ ‬مرغک
پروژه‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬در‭ ‬زنجان‭ ‬
زربال
پروژه‭ ‬ایجاد‭ ‬کشتارگاه‭ ‬مدرن‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬واحدهای‭ ‬پرورشی‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬زربال‭ ‬
کاسپین‭ ‬کوثر
طرح‭ ‬تکمیلی‭ ‬کشتارگاه‭ ‬دربال‭ ‬ساری‭- ‬
پروژه‌های‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396 :‬
آبزی‭ ‬اکسیر
پروژه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬تنکه‭ ‬حمام‭ ‬
پروژه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬سد‭ ‬ایوشان‭ ‬
ماهان
پروژه‭ ‬پرورش‭ ‬مزرعه‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬قطعه
شریف‭ ‬آباد
پروژه‭ ‬فاز‭ ‬دوم‭ ‬شیردوشی‭ ‬3300‭ ‬رأسی‭ ‬گاو‭ ‬شیری‭ ‬
اجداد‭ ‬سپیدان
پروژه‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬واحد‭ ‬سعدآباد‭ ‬
پروژه‭ ‬پرورش‭ ‬شتر‭ ‬داشتی‭ ‬

آزمایشگاه
تشخیص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کوثر

پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها،‭ ‬تیم‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬کوثر،‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬گذشته‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬برداشتن‭ ‬قدم‌های‭ ‬جدید‭ ‬به‌منظور‭ ‬روبه‌رو‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬جدید‭ ‬صنعت‭ ‬دامپزشکی‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬بخش‌های‭ ‬آنالیز‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬مولکولی‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‭. ‬آزمون‌های‭ ‬بیوشیمی‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شدند‭. ‬بخش‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬کیفیت‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬در‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬بخش‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬دریافت‭ ‬تأییدیه‭ ‬صلاحیت‭ ‬ISO17025‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬اهدافی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬برای‭ ‬استانداردسازی‭ ‬شرایط‭ ‬محیط‭ ‬کار،‭ ‬صحه‌گذاری‭ ‬روش‌ها‭ ‬و‭ ‬کالیبراسیون‭ ‬دستگاه‌ها،‭ ‬کنترل‭ ‬داخلی‭ / ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬قابلیت‭ ‬انتقال‭ -‬Transferabillity‭- ‬زیرمجموعه‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌روند‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آزمایشگاه،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬برندهای‭ ‬دستگاه‭ ‬HPLC‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬آنالیز‭ ‬دستگاهی‭ ‬ترکیبات‭ ‬گوناگون‭ ‬خریداری‭ ‬شد‭. ‬آزمایشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬تأییدیه‭ ‬صلاحیت‭ ‬ISO17025‭ ‬شد‭. ‬

مجتمع‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬کوثر

شرکت‭ ‬تولیدی‭ ‬اجداد‭ ‬سپیدان‭ ‬کوثر‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬6‭ ‬واحد‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬5‭ ‬هزارتن‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬سال،‭ ‬پرورش‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬بره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬وارد‭ ‬کردن‭ ‬برترین‭ ‬نژادهای‭ ‬بز‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬برترین‭ ‬گوسفندان‭ ‬نژاد‭ ‬رومن،‭ ‬بلانش‭ ‬مسیف‭ ‬سنترال،‭ ‬سافولک،‭ ‬شاروله‭ ‬و‭ ‬ایل‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬کار‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

شرکت‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬شریف‭ ‬آباد

بخش‭ ‬دامداری‭ ‬شرکت‭ ‬دارای‭ ‬8‭ ‬واحد‭ ‬مجزا‭ ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬90‭ ‬نفر‭ ‬پرسنل‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬کل‭ ‬جمعیت‭ ‬گله‭ ‬حدود‭ ‬6800‭ ‬رأس‭ ‬دام‭ ‬اصیل‭ ‬هلشتاین‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬3600‭ ‬رأس‭ ‬دام‭ ‬مولد‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬44‭ ‬هزارتن‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬بخش‭ ‬زراعی‭ ‬با‭ ‬750‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬36 / 11‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬جغرافیایی‭ ‬50 / 10‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬5‭ ‬کارشناس‭ ‬و‭ ‬27‭ ‬کارگر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بخشی‭ ‬مجزا‭ ‬در‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬شریف‭ ‬آباد‭ ‬فعال‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬شریف‭ ‬آباد‭ ‬در‭ ‬تداوم‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬صنعت‭ ‬پرداخته‭ ‬بود‭ ‬نهایتا‭ ‬جهت‭ ‬تکمیل‭ ‬این‭ ‬زنجیره‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1390‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬کارخانه‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬لبنی‭ ‬رابتا‭ -‬واقع‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬قم‭- ‬کرد‭.‬‭ ‬

شرکت‭ ‬مرغک

شرکت‭ ‬مرغک‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولین‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬اجداد‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬انحصاری‭ ‬نژاد‭ ‬Hy‭-‬Line‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬65درصد‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬مادر‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬9‭ ‬فارم‭ ‬مادر‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬البرز،‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی،‭ ‬قم،‭ ‬قزوین،‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬زنجان‭ ‬بزرگترین‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬45درصد‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬تجارتی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کند‭.‬

مجتمع‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اشراق

در‭ ‬واحد‭ ‬فخر‭ ‬آباد‭ ‬مجتمع‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اشراق‭ ‬حدود‭  ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬گاو‭ ‬هلشتاین‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬آن‭ ‬مولد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬روزانه‭ ‬30‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭. ‬واحد‭ ‬سعدآباد‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬3200‭ ‬رأس‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬پرورش‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬اختصاص‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬دام‭ ‬آبستن‭ ‬سیمنتال‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬برای‭ ‬نگهداری،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬واحد‭ ‬تقی‭ ‬آباد‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬واحد‭ ‬پرورش‭ ‬سیمنتال‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬ضمن‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬علوفه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬کشت‌های‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬یونجه،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فعالیت‭ ‬باغداری‭ ‬نیز‭ ‬حدود‭ ‬225‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬ورامین‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬پسته‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

شرکت‭ ‬زربال‭ ‬طیور

شرکت‭ ‬زربال‭ ‬طیور‭ ‬اولین،‭ ‬بزرگترین‭ ‬و‭ ‬تنهاترین‭ ‬زنجیره‭ ‬واقعی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تامین‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬مالکیت‭ ‬4‭ ‬فارم‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬جوجه‭ ‬کشی‌،‭ ‬8‭ ‬فارم‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬کشتارگاه‭ ‬و‭ ‬شبکه‭ ‬پخش‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است‭. ‬شرکت‭ ‬زربال‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تثبیت‭ ‬برند‭ ‬خود‭ ‬فضای‭ ‬مشارکت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬توسعه‭ ‬تولید‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭. ‬

مجتمع‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬ماهان

شرکت‭ ‬ماهان‭ ‬با‭ ‬بکارگیری‭ ‬روش‌های‭ ‬دقیق‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬تکنولوژی‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬حرکت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬به‌عنوان‭ ‬شرکتی‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬ارتقا،‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬تولیدات‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬ورزیده‭ ‬توانست‭ ‬شاخص‭ ‬عملکرد‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مزارع‭ ‬پرورش‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬گوشتی‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭. ‬
شرکت‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬کرمان،‭ ‬تهران،‭ ‬قزوین،‭ ‬البرز،‭ ‬زنجان،‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬لرستان‭ ‬ظرفیت‭ ‬پرورش‭ ‬520‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬ایران‭ ‬توزیع‭ ‬می‌کند‭. ‬

شرکت‭ ‬کارخانجات‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬خراسان

شرکت‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬خراسان‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬کنجاله‭ ‬مخصوص‭ ‬پروتئین‭ ‬خوراکی‭ ‬سویا،‭ ‬کنجاله‭ ‬پلت‭ ‬غنی‭ ‬شده،‭ ‬لسیتین‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تولید‭ ‬روغن‭ ‬بکر‭ ‬آفتابگردان‭ ‬و‭ ‬کنجد‭ ‬با‭ ‬بالاترین‭ ‬کیفیت،‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬روغن‌کشی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬خاورمیانه‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭. ‬انواع‭ ‬کنجاله‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬شرکت،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نوع‭ ‬پرک،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گلت‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭.‬

مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال

شرکت‭ ‬مرغ‭ ‬اجداد‭ ‬زربال‭ -‬سهامی‭ ‬خاص‭- ‬به‌عنوان‭ ‬تولیدکننده‭ ‬انحصاری‭ ‬جوجه‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی‭ ‬نژاد‭ ‬رأس‭ ‬308‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1370‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوم‭ ‬تیر‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1371‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬رسید‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬پیوسته‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬افتخار‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬27‭ ‬سال‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬بزرگترین‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ثبات‌ترین‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدکننده‭ ‬جوجه‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬مادر‭ ‬گوشتی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬خاورمیانه‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربه،‭ ‬توانایی‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬پرسنل‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬مستمر‭ ‬محصول‭ ‬باکیفیت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬برساند‭.‬

صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬کوثر‭ ‬

مجموعه‭ ‬کارتن‌سازی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬کوثر‭ ‬می‌کوشد‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬کردن‭ ‬ابزارها‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جلب‭ ‬رضایت‭ ‬مشتری‭ ‬نسل‭ ‬سوم‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬صداقت‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬بدین‭ ‬وسیله‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬آن‌ها‭ ‬احترام‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هزینه‭ ‬آن‌ها‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬کند‭. ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمترین‭ ‬صنایع‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬کشورمان‭ ‬است،‭ ‬صنایع‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬کوثر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬ابزارهای‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬مشتری‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬کالا‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬فعال‭ ‬است‭. ‬مجموعه‭ ‬کارتن‌سازی‭ ‬کوثر‭ ‬با‭ ‬ظرفیتی‭ ‬معادل‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬مترمربع‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مدرن‭ ‬کارتن‌سازی‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬متقاضیان‭ ‬است‭.‬

شرکت‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر

این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬هشت‭ ‬هزار‭ ‬متری‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬سوله‭ ‬1800‭ ‬متری‭ ‬برای‭ ‬تولید،‭ ‬انبار‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬مجهز‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬تخصصی‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬دارای‭ ‬کادر‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬مجرب‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬عالی‌ترین‭ ‬مدارک‭ ‬تحصیلی‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬از‭ ‬معتبرترین‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬می‌باشد‭.‬

شرکت‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬خاور‭ ‬دشت‭ ‬

شرکت‭ ‬پنبه‭ ‬خاور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1337‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬کارخانه‭ ‬پنبه‌کنی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اطلس‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬شرکت‭ ‬پنبه‭ ‬تهران‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬هفت‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬واحد‭ ‬کارخانه‭ ‬پنبه‌کنی‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬600‭ ‬تن‭ ‬وش‭ ‬در‭ ‬شبانه‌روز‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬سال‭ ‬1341‭ ‬نیز‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬لینتر،‭ ‬هالر‭ ‬و‭ ‬روغن‌کشی‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬دانه‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬بعدی‭ ‬شرکت‭ ‬بنا‭ ‬گردیدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬ظرفیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬300‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭.‬

زنجیره‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬کشور‭ -‬مکتوس‭-

این‭ ‬زنجیره‭ ‬شامل‭ ‬9‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ‭ ‬مادر‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه،‭ ‬دو‭ ‬کارخانه‭ ‬جوجه‌کشی‭ ‬مدرن،‭ ‬دو‭ ‬کارخانه‭ ‬دان‭ ‬مجهز،‭ ‬مزارع‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی،‭ ‬کشتارگاه،‭ ‬مرکز‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬قطعه‌بندی،‭ ‬مراکز‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آنتی‭ ‬بیوتیک‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬کامل‭ ‬بر‭ ‬کل‭ ‬بخش‌های‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬تا‭ ‬عرضه‭ ‬مستقیم‭ ‬محصولات‭ ‬بهداشتی‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشکان‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬بهداشتی‭ ‬می‌کند‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۲-  ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow