صنعت دام و طیور و آبزیان
ابطال پروانه‌های‭ ‬راکد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور

ابطال پروانه‌های‭ ‬راکد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور

دکتر‭ ‬رضائی؛‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬از‭ ‬ابطال‭ ‬پروانه‌های‭ ‬راکد‭ ‬طرح‌های‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت :‬تمامی‭ ‬طرح‌های‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬که‭ ‬تسهیلات‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬فعالیتی‭ ‬نداشته‭ ‬یا‭ ‬براساس‭ ‬ظرفیت‭ ‬کار‭ ‬نمی‌کنند‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬آنان‭ ‬باطل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واجدین‭ ‬شرایط‭ ‬متقاضی‭ ‬واگذار‭ ‬می‌شود‭.‬
به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی،‭ ‬دکتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضائی‭ ‬نیمه‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬بررسی‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬حوزه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬در‭ ‬سیرجان‭ ‬افزود :‬گرچه‭ ‬در‭ ‬کوتاه‭ ‬زمانی‭ ‬این‭ ‬کمبود‭ ‬احساس‭ ‬شد‭ ‬ملی‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬مشکل‭ ‬برطرف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وزراتخانه‭ ‬تأمین‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬طیور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬کاری‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬امکانات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬بیشتر‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬بکار‭ ‬گرفته‌ایم‭ ‬که‭ ‬استقبال‭ ‬خوبی‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
رضایی‭ ‬افزود :‬امروز‭ ‬هیچ‭ ‬محدودیتی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬طرح‌های‭ ‬دامی‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬ضمن‭ ‬اشتغال‭ ‬بالا‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬بالایی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬رقابت‌پذیر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ معاون‭ ‬امورتولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬اصل‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬همه‭ ‬بخش‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حرکت‭ ‬کنند‭ ‬اظهارداشت :‬به‭ ‬زودی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬عبور‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬بهره‌وری‭ ‬را‭ ‬ببریم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دنیای‭ ‬تکنولوژی‭ ‬حرکت‭ ‬کنیم‭. ‬خوشبختانه‭ ‬همه‭ ‬طرح‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬توجیه‭ ‬پذیرند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هیچگونه‭ ‬محدودیتی‭ ‬برای‭ ‬واگذاری‭ ‬امکانات‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کنیم‭.‬
رضایی‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موقعیت‭ ‬آب‭ ‬وهوایی‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬برای‭ ‬طرح‌های‭ ‬دامپروری‭ ‬و‭ ‬مرغداری‭ ‬را‭ ‬مناسب‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود :‬این‭ ‬استان‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬قطب‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬برتر‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬است‭.‬
معاون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬سفر‭ ‬یکروزه‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬دامپروری‭ ‬400‭ ‬راسی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬12‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬باب‭ ‬مرغداری‭ ‬گوشتی‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬14‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تسهیلات‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬افتتاح‭ ‬کرد‭. ‬
رضائی‭ ‬از‭ ‬برخی‭ ‬طرح‌های‭ ‬مرغداری‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬سیرجان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کارخانه‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬لبنی‭ ‬سیرجان‭ ‬بازدید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مشکلاتاین‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
طرح‭ ‬توسعه‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‌ای‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬با‭ ‬15‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬هزینه‭ ‬در‭ ‬سیرجان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭.‬ این‭ ‬واحد‭ ‬مرغداری‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬سالانه‭ ‬4‭ ‬دوره‭ ‬پرورش‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬
معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬سیرجان‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬پروش‭ ‬400‭ ‬راسی‭ ‬گوسفند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روستای‭ ‬کهن‭ ‬شهر‭ ‬افتتاح‭ ‬کرد‭.‬ برای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرحها‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬26‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬هزینه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬16‭ ‬جوان‭ ‬روستایی‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬شدند‭.‬
دکتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضائی‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬افتتاح‭ ‬دو‭ ‬طرح‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬در‭ ‬سیرجان‭ ‬گفت :‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬صنعت‭ ‬مرغ‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬و‭ ‬گوشتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬محدودیت‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬رشته‌های‭ ‬فعالیت‭ ‬دامپروری‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پرواربندی‭ ‬بره‭ ‬و‭ ‬گوساله‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سایر‭ ‬ماکیان‭ ‬مثل‭ ‬بوقلمون‭ ‬هیچگونه‭ ‬محدودیتی‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌کند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow