صنعت دام و طیور و آبزیان
رشد‭ ‬داریم ولی‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬غلیظی

رشد‭ ‬مثبت‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی
و‭ ‬دامی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬خشکسالی

رشد‭ ‬داریم ولی‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬غلیظی‭!‬

17‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬میزبان‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬هم‌اندیشی‭ ‬با‭ ‬وزیر،‭ ‬معاونان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بر‭ ‬راه‌کارهای‭ ‬مدیریت‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬الگوی‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬تاکید‭ ‬شود‭.‬

ضرورت‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خودکفایی‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی

دکتر‭ ‬حسن‭ ‬روحانی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬درباره‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تولید‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬گفت :‬باید‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬امنیت‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم‭. ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬باید‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬مردم‭ ‬نباید‭ ‬نگران‭ ‬تامین‭ ‬لبنیات‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬پروتئینی‭ ‬باشند‭. ‬اصلاح‭ ‬الگوی‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬سهم‭ ‬آبزیان‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬ اما‭ ‬وی‭ ‬نگفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توفیقات‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نیروهای‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬مخلص‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬وی‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬پرسنل‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬و‭ ‬مهندسین‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تشکر‭ ‬نکرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬این‭ ‬هجمه‭ ‬به‭ ‬خادمان‭ ‬بخش،‭ ‬تلاش‭ ‬کرده‌اند‭ ‬تا‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬برقرار‭ ‬شود‭. ‬

رشد‭ ‬داشتیم‭!‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬نیز‭ ‬محمود‭ ‬حجتی،‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬خشکسالی‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬مواجه‭ ‬بودیم،‭ ‬گفت :‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬محدودیت‌ها‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامی‭ ‬رشد‭ ‬داشتیم‭.‬ حجتی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬مؤثر‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬و‭ ‬دوازدهم‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬محور‭ ‬کردن‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود :‬در‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬تلاش‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬پروژه‭ ‬یک‭ ‬مجری‭ ‬تعریف‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬مجری‭ ‬با‭ ‬انضباط‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬طرح‭ ‬کار‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬همان‭ ‬طرح‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬الان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬مسئول‭ ‬مشخص‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬باعث‭ ‬رشد‭ ‬در‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬طرح‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
حجتی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دامپروری‭ ‬هم‭ ‬گفت :‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬مشکل‭ ‬خاصی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬بحثی‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬دام‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬الگو‌های‭ ‬کشت‭ ‬ناچاریم‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تغذیه‭ ‬دام‌ها‭ ‬نظیر‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌ای‭ ‬و‭ ‬سویا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬وارد‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نگرانی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬پرورش‭ ‬دام‌های‭ ‬پرمحصول،‭ ‬بز‌های‭ ‬شیری‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬قلوزا‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬طیور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬کار‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬افزود :‬در‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬ششمین‭ ‬کشور‭ ‬دنیا‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬سالانه‭ ‬230‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬است‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬هم‭ ‬گفت :‬10‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬900‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬آمار‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬است‭.‬

تمرکز‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬میگو‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬دریاست

حجتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬صنعت‭ ‬شیلات‭ ‬هم‭ ‬افزود :‬تمرکز‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬شیلات‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬میگو‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬دریا‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬طرح‌ها‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کم‭ ‬برخوردار‭ ‬اجرایی‭ ‬شده‌اند‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اشتغال‭ ‬آفرینی‭ ‬و‭ ‬درآمدزایی‭ ‬خوبی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭.‬
وی‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬میگو‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت :‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬تولید‭ ‬میگو‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬اعظمی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬میگو‭ ‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬بین‭ ‬5‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬تا‭ ‬6‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬ارزآوری‭ ‬دارد‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬زمینه‭ ‬ظرفیت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬دریا‭ ‬نیز‭ ‬افزود :‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬دریا‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬کمک‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬اشتغال‭ ‬آفرینی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬پروتئین‭ ‬دریایی‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬
حجتی‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬کار‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬را‭ ‬تکمیل‭ ‬کردن‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت :‬در‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬تلاش‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬تا‭ ‬صنعت‭ ‬طیور،‭ ‬صنایع‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬یک‭ ‬زنجیره‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬مراحل‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تولید،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کلیت‭ ‬واحد‭ ‬ببینیم‭.‬
حجتی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬عمده‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬منابع‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأمین‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬افزود :‬متأسفانه‭ ‬باوجود‭ ‬تاکیدات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬بانک‌های‭ ‬دیگر‭ ‬رغبتی‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬ندارند‭.‬
وی‭ ‬پهنه‌بندی‭ ‬مزارع،‭ ‬مکانیزه‌سازی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬مروج‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬روستا‌ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت :‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬روستایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬تلاش‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬امور‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دامپروران‭ ‬ازجانب‭ ‬خودشان‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow