صنعت دام و طیور و آبزیان
چوپان‭ ‬دروغگو عامل‭ ‬گرانی‭ ‬گوشت

چوپان‭ ‬دروغگو
‭ ‬عامل‭ ‬گرانی‭ ‬گوشت

نویسنده: مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

باز‭ ‬هم‭ ‬محصولی‭ ‬افسار‭ ‬قیمتش‭ ‬گسیخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬گمانه‌زنی‭ ‬برای‭ ‬چرایی‭ ‬این‭ ‬گرانی‭ ‬و‭ ‬انداختن‭ ‬حلقه‭ ‬قصور‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬یكدیگر‭ ‬كردند؛‭ ‬به‌نحوی‭ ‬كه‭ ‬قاچاق‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬ذكر‭ ‬می‌شود‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬97،‭ ‬قیمت‭ ‬هركیلو‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬را‭ ‬23‭-‬24‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‌واسطه‭ ‬قاچاق‭ ‬خواند‭. ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬كافی‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬مسئولان‭ ‬مربوطه‭ ‬اظهارات‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬اتخاذ‭ ‬كنند‭.‬

آدرس‭ ‬غلط‭ ‬می‌دهند‭!‬

حمیدرضا‭ ‬دهقانی‌نیا،‭ ‬سخنگوی‭ ‬ستاد‭ ‬مركزی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز،‭ ‬درخصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬قاچاق‭ ‬دام،‭ ‬به‭ ‬خبرگزاری‭ ‬مهر‭ ‬گفت‭: ‬براساس‭ ‬آمار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬كشفیات،‭ ‬طی‭ ‬10‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬تعداد‭ ‬93‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬240‭ ‬راس‭ ‬قاچاق‭ ‬صدور‭ ‬دام‭ ‬داشتیم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬به‭ ‬130‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬رسید،‭ ‬كه‭ ‬26‭ ‬هزار‭ ‬راس‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬لبِ‭ ‬مرز‭ ‬كشف‭ ‬شد؛‭ ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬رشد‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬شود‭ ‬مواجه‭ ‬نیستیم‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬میزانی‭ ‬كه‭ ‬ادعا‭ ‬می‌كنند‭ ‬نیست‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬براساس‭ ‬تبصره‭ ‬4‭ ‬ماده‭ ‬18‭ ‬قانون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز،‭ ‬شیوه‌نامه‌ای‭ ‬برای‭ ‬موضوع‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬به‌خصوص‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬تابعه‭ ‬احصاء‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬شیوه‌نامه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ضابطان‭ ‬قرار‭ ‬دادیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ابزار‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬موضوع‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬كنند‭.‬
دهقانی‌نیا‭ ‬گفت‭: ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬مساله‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬و‭ ‬حمل،‭ ‬حداقل‭ ‬باید‭ ‬دو‭ ‬سند‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬سند‭ ‬حمل‭ ‬محموله‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سامانه‭ ‬بارنامه‭ ‬برخط‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬گواهی‭ ‬بهداشتی‭ ‬حمل‭ ‬دام‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سامانه‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكی‭ ‬كشور‭ ‬بگیرند‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬خریدوفروش‭ ‬دام،‭ ‬برای‭ ‬جابجایی‭ ‬باید‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬دارای‭ ‬پلاك‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬خریدار‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬فروشنده‭ ‬موظف‭ ‬هستند‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬هویت‭ ‬دام‭ ‬ثبت‭ ‬كنند‭.‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬بنابراین‭ ‬سوال‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬گوشت‭ ‬گرم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬ماهه‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬وارد‭ ‬شده؛‭ ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاسیر‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬كم‭ ‬نشده‭ ‬است؟‭!‬

پروژه‌های‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬گوشت

دكتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضایی،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬گردهمایی‭ ‬سراسری‭ ‬معاونان‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬پروژه‌های‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬گاوهای‭ ‬دومنظوره‭ -‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬شیری‭-‬،‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬كردن‭ ‬بستر‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬دام‌های‭ ‬سبك‭ ‬پربازده‭ ‬كه‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چندقلوزا‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬رشد‭ ‬بالایی‭ ‬هستند‭. ‬همچنین،‭ ‬پایه‌گذاری‭ ‬ورود‭ ‬دام‌‌های‭ ‬پایه‭ ‬پروار‭ ‬به‌خصوص‭ ‬گوساله‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬پیش‌‌بینی‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

به‌زودی‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود

حال‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬واردات،‭ ‬بالاست؟‭ ‬معضلی‭ ‬كه‭ ‬گویا‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬صمت‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬جواب‭ ‬آن‭ ‬باشیم‭.‬
دكتر‭ ‬حمید‭ ‬ورناصری،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬كشور،‭ ‬تعیین‭ ‬صلاحیت‭ ‬واردكنندگان‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬معاونت‭ ‬توسعه‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬كشاورزی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬لیست‭ ‬توزیع‭ ‬گوشت‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬تعزیرات‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ارگان‭ ‬بررسی‌كننده‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬وزارت‭ ‬صمت‭ ‬می‌باشد‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬رومانی‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭.‬

نظارت،‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬پلاك‌گذاری

عده‌ای‭ ‬این‭ ‬كمبود‭ ‬را‭ ‬گردن‭ ‬مراكز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬كم‌كاری‭ ‬در‭ ‬شناسایی‭ ‬ژن‌های‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬عملكرد‭ ‬بالا‭ ‬انداختند‭ ‬كه‭ ‬به‌نظر‭ ‬نوعی‭ ‬فرار‭ ‬روبه‌جلو‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شد‭.‬
دكتر‭ ‬كریمی،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌علمی‭ ‬دانشگاه،‭ ‬كمبود‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬كمبود‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مواجه‭ ‬نیستیم‭ ‬اما‭ ‬برخی‭ ‬عوامل‭ ‬بیرونی‭ ‬و‭ ‬درونی‭ ‬ازجمله‭ ‬نبود‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬صحیح‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬كمبود‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مشهود‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬گوسفندهای‭ ‬مولد،‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬مسئله‭ ‬تامین‭ ‬گوشت‭ ‬حادتر‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬پلاك‌دار‭ ‬شدن‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬نظارت‭ ‬مستمر،‭ ‬بی‌اثر‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬كنترل‭ ‬مرزها‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬فروش‭ ‬دامداران‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬دام‌ها‭ ‬جلوگیری‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬به‌شرط‭ ‬آنكه‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬مشكلی‭ ‬پیش‭ ‬نیاید‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬دامداران‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬قیمت‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬دلالان‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬دام‌های‭ ‬خود‭ ‬می‌دهند‭.‬
عضو‭ ‬هیات‌علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬افزود‭: ‬به‌دلیل‭ ‬آب‌وهوای‭ ‬خشك‭ ‬كشور،‭ ‬تولید‭ ‬علوفه‌های‭ ‬دامی‭ ‬توجیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬محسوس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیز‭ ‬رابطه‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬دارد‭. ‬اگر‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬كنترل‭ ‬نشود‭ ‬اثر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬خواهیم‭ ‬دید‭.‬

فاصله‭ ‬بین‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فروش

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬موضوع‭ ‬"نا‭ ‬آشنای" سوءاستفاده‌های‭ ‬دلالان‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬نیز‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬گرانی‭ ‬ایفا‭ ‬كرد‭.‬
مهندس‭ ‬حسین‭ ‬نعمتی،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬دامداران،‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬طبیعی‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬قبول‭ ‬كنیم‭ ‬كه‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬اما‭ ‬فاصله‭ ‬زیادی‭ ‬بین‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬لاشه‭ ‬با‭ ‬استخوان‭ ‬یك‭ ‬گاو‭ ‬باید‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬برسد‭.‬
وی‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬ارزش‭ ‬ریال‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حدود‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تامین‭ ‬می‌شد‭ ‬اما‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬پول‭ ‬ملی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬ارزها‭ ‬تغییر‭ ‬كرد‭ ‬قاچاق‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد؛‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬علوفه،‭ ‬كم‌كاری‭ ‬مسئولان‭ ‬نیز‭ ‬مزید‭ ‬بر‭ ‬علت‭ ‬است‭.‬

30‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬گوشت،‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭!‬

میزان‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬آن،‭ ‬كه‭ ‬بارها‭ ‬شنیده‭ ‬شد،‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬زاویه‭ ‬دید،‭ ‬رنگ‭ ‬دیگری‭ ‬گرفت‭.‬
مهندس‭ ‬سعید‭ ‬سهیلی‌نیا،‭ ‬مدیر‭ ‬كارخانه‭ ‬صنایع‌غذایی‭ ‬پاك‭ ‬تلیسه‭ ‬202،‭ ‬درخصوص‭ ‬ظرفیت‭ ‬واردات‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬خام‭ ‬دامی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬هر‭ ‬شركتی‭ ‬امكان‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬شركت‌های‭ ‬معدودی‭ ‬ارز‭ ‬نیمایی‭ ‬دریافت‭ ‬می‌كنند،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬تأیید‭ ‬صلاحیت‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬این‭ ‬ارز‭ ‬زمان‌بر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬شركت‭ -‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭- ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭. ‬البته‭ ‬مسائل‭ ‬انتقال‭ ‬پول‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬محدود‭ ‬كردن‭ ‬توان‭ ‬واردات‭ ‬دخیل‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬امكان‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬علوفه‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬حدود‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ -‬سبك‭ ‬و‭ ‬سنگین‭- ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬تولید‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬فراورده‌های‭ ‬گوشتی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬و‭ ‬5/3‭ ‬كیلوگرم‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬نیز‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭. ‬سهیلی‭ ‬نیا‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اگر‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬بالا‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬عامل‭ ‬نحوه‭ ‬مدیریت‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬ارز‭ ‬بستگی‭ ‬دارد؛‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬به‌دلیل‭ ‬تخصیص‭ ‬اشتباه‭ ‬گوشت‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬خانوار‭ ‬این‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬دست‭ ‬گردش‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬واقعی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬عمده‭ ‬رسید‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬گوشت‭ ‬بدون‭ ‬استخوان‭ ‬گوساله‭ ‬كیلویی‭ ‬5‭/‬3‭ ‬یورو‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬معامله‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت‭ ‬ارز،‭ ‬بالتبع‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬نیز‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬گوشت‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬برزیل،‭ ‬پاراگوئه‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬رومانی‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭.‬

می‌توان‭ ‬خودكفا‭ ‬شد‭ ‬اگر‭ ...‬

یكی‭ ‬از‭ ‬واردكنندگان‭ ‬گوشت‭ ‬نیز،‭ ‬با‭ ‬تأیید‭ ‬كافی‭ ‬بودن‭ ‬تولید‭ ‬داخل،‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬مسائل‭ ‬روزهای‭ ‬اخیر‭ ‬درباره‭ ‬گوشت‭ ‬دانست‭.‬
مهندس‭ ‬حسین‭ ‬شمس،‭ ‬وارد‌كننده‭ ‬گوشت‭ ‬گوساله‭ ‬برزیلی،‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬سالانه‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬برزیل‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬ظرفیت‭ ‬افزایش‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬گوشت‭ -‬براساس‭ ‬نوع‭- ‬از‭ ‬26‭ ‬تا‭ ‬29‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬باید‭ ‬حدود‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬برسد‭.‬
وی‭ ‬تحقق‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬ارزیابی‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬جوابگوی‭ ‬نیاز‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬هست‭ ‬اما‭ ‬به‌شرط‭ ‬اینكه‭ ‬جلوی‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬

به‌دنبال‭ ‬تصمیم‌های‭ ‬جدی‌تر‭ ‬قوا‭ ‬تا‭ ‬كی؟‭!‬؟

هر‭ ‬چه‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬كم‌كاری‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬نظارت،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬عامل‭ ‬دیگری‭ ‬باعث‭ ‬اختلالات‭ ‬اخیر‭ ‬بازار‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬به‭ ‬تعطیلی‭ ‬كشیده‭ ‬شدن‭ ‬برخی‭ ‬رستوران‌ها‭ ‬به‌دلیل‭ ‬نبود‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گوشت‌های‭ ‬غیرمتعارف‭ ‬همچون‭ ‬گوشت‭ ‬الاغ،‭ ‬عرضه‭ ‬محدود‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬كپی‭ ‬كارت‌های‭ ‬شناسایی‭-‬كه‭ ‬پیشتر‭ ‬برای‭ ‬اخذ‭ ‬وام‌های‭ ‬بانكی‭ ‬چنین‭ ‬مداركی‭ ‬دریافت‭ ‬می‌شد‭-‬،‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬در‭ ‬توزیع‭ ‬گوشت‭ ‬یخی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬گرم‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬ندارد‭! ‬اینكه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬رشد‭ ‬داشته،‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬بی‌محلی‌های‭ ‬همه‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬قاچاق‌های‭ ‬ماه‌های‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دارد‭. ‬به‌طوری‌كه‭ ‬دكتر‭ ‬یوسف‭ ‬داوودی،‭ ‬نماینده‭ ‬شهرستان‭ ‬سراب‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی،‭ ‬بررسی‭ ‬نشدن‭ ‬معضلات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬صحن‭ ‬علنی‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬ضعف‭ ‬كمیسیون‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تیر‭ ‬ماه‭ ‬97‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬نگرانی‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت،‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬دامداران‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اعضای‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬علوفه‭ ‬تصمیم‌های‭ ‬جدی‌تری‭ ‬را‭ ‬اتخاذ‭ ‬كنند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬اتهاماتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬انحصار‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬چند‭ ‬شركت‭ ‬خاص‭ ‬نیز
به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسید‭ ‬كه‭ ‬سعی‭ ‬كردیم‭ ‬با‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‌مدیره
انجمن‭ ‬واردكنندگان‭ ‬فراورده‌های‭ ‬خام‭ ‬دامی‭ ‬ارتباط‭ ‬بگیریم
با‭ ‬سماجت،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ده‌ها‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬مختلف‭ ‬تماس‌ها‭ ‬گرفته‭ ‬شد
 ‬اما‭ ‬با‭ ‬عناوین‭ ‬مختلف‭ ‬امكان‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬سوال‌های‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬میسر‭ ‬نشد
شاید‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬غیرقابل‭ ‬توجیه‭ ‬بودن‭ ‬وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬است‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow