حیوانات خاص
كیفیت تخم‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬داخلی

در‭ ‬سال‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی
كیفیت تخم‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬داخلی را‭ ‬دریابیم

مهندس علیرضا علیزاده

نوغانداری‭ ‬از‭ ‬دیر‭ ‬باز‭ ‬بین‭ ‬ایرانیان‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬ریشه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پوشش‭ ‬اقوام‭ ‬ایرانی‭ ‬جست‭.‬در‭ ‬باب‭ ‬اهمیت‭ ‬نوغانداری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همین‭ ‬بس‭ ‬كه‭ ‬جمشید‭ (‬پادشاه‭ ‬هخامنشی‭) ‬رواج‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬كرم‌‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬مهمش‭ ‬می‌شمرد‭. ‬ابریشم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پیشینه‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬جزو‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬دسته‌بندی‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬ایرانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬سایر‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پیشه‭ ‬مشغول‭ ‬شوند‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬انتصاب‭ ‬مهندس‭ ‬عدیل‭ ‬سروی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬نوغانداری‭ ‬كشور،‭ ‬ماهنامه‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬صنعت‭ ‬نوغانداری‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬تحقیقات‭ ‬ابریشم‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تنی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیك‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬سروی‭ ‬نیز‭ ‬بحث‭ ‬كارشناسی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬
هشتمین‭ ‬تولیدكننده‭ ‬جهانی‭ ‬ابریشم‭ ‬
دكتر‭ ‬رضا‭ ‬صورتی‭ ‬زنجانی،‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬تحقیقات‭ ‬ابریشم‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬ایران‭ ‬دارای‭ ‬رتبه‭ ‬هشتم‭ ‬تولید‭ ‬جهانی‭ ‬ابریشم‭ ‬است‭ ‬18هزار‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬نوغانداری‭ ‬اشتغال‭ ‬دارند‭.‬میانگین‭ ‬مصرف‭ ‬تخم‭ ‬نوغان‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬25هزار‭ ‬جعبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دودهه‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬اندك‭ ‬صادرات‭ ‬نخ‭ ‬ابریشم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬داشته‌ایم؛‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیاز1200تنی‭ ‬نخ‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬صادرات‭ ‬صورت‭ ‬نگرفت،‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬وارد‌كننده‭ ‬نخ‭ ‬ابریشم‭ ‬نیز‭ ‬مبدل‭ ‬گشته‌ایم‭!‬
سوق‭ ‬دادن‭ ‬مصرف‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬پزشكی،‭ ‬نساجی،‭ ‬ردستی‭ ‬و‭...‬
رئیس‭ ‬مركز‭ ‬تحقیقات‭ ‬ابریشم،‭ ‬ضمن‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬تولید‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬نساجی‭ ‬مصارف‭ ‬بسیاری‭ ‬دارد‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬متاسفانه‭ ‬95درصد‭ ‬محصول‭ ‬پیله‭ ‬ابریشم‭ ‬كشور‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬بكار‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬دستخوش‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬شود‭ ‬نوغانداری‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬خواهد‭ ‬افتاد‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬استفاده‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬پزشكی‭ ‬برویم‭! ‬وی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬دو‭ ‬وظیفه‭ ‬حاكمیتی‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬بانك‭ ‬ژن‭ ‬ابریشم‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬هسته‌های‭ ‬نوآورانه‭ ‬نوغان‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬مركز‭ ‬تحقیقات‭ ‬ابریشم‭ ‬كشور‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬بانك‭ ‬ژن‭ ‬ابریشم‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیكی180لاین‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬است‭.‬
لزوم‭ ‬افزایش‭ ‬كیفیت‭ ‬تخم‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬داخلی
زهرا‭ ‬فلاحتی‭ ‬زو،‭ ‬نوغاندار‭ ‬برتر‭ ‬سال1395،‭ ‬با‭ ‬اظهار‭ ‬رضایت‭ ‬از‭ ‬حرفه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭:‬54‭ ‬سال‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دوازده‭ ‬سالگی‭ ‬به‭ ‬نوغانداری‭ ‬و‭ ‬ابریشم‭ ‬بافی‭ ‬مشغول‭ ‬هستم‭.‬در‭ ‬كل‭ ‬از‭ ‬شغل‭ ‬خود‭ ‬راضی‭ ‬هستم‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬قیمت‭ ‬پیله‭ ‬مناسب‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬نوغانداران‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌كنم‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬پیله‭ ‬قانع‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬ابریشم‭ ‬بافی‭ ‬روند‭ ‬تا‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بیشتری‭ ‬نصیبشان‭ ‬شود‭. ‬فلاحتی‭ ‬تخم‭ ‬نوغان‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬بی‌كیفیت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬تخم‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬خرید‭ ‬كردیم‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بی‌كیفیتی‭ ‬این‭ ‬تخم‌ها‭ ‬متضرر‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬نشد‭.‬ما‭ ‬معمولا‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬تخم‭ ‬نوغان‭ ‬خارجی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنیم‭ ‬و‭ ‬راضی‭ ‬هستیم‭ ‬اما‭ ‬نمونه‭ ‬ایرانی‭ ‬همواره‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ضرر‭ ‬مواجه‭ ‬می‌كند‭!‬‭ ‬این‭ ‬نوغاندار‭ ‬برتر‭ ‬محل‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬را‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬هرچه‭ ‬مكان‭ ‬نگهداری‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬مناسب‌تر‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬آن‭ ‬كیفیت‭ ‬تولید‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭. ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬هرساله‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ابریشم‭ ‬مشغول‭ ‬می‌شوند‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬نوغان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬ابریشم‭ ‬كشور‭ ‬حمایت‭ ‬كند‭.‬
می‌توانیم‭ ‬صادركننده‭ ‬شویم‭ ‬اگر‭ ...‬
مهندس‭ ‬حبیب‭ ‬كرامتلو،فوق‭ ‬لیسانس‭ ‬مدیریت‭ ‬دامپروری‭ ‬و‭ ‬نوغاندار‭ ‬گلستانی،‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬پتانسیل‭ ‬بالای‭ ‬صنعت‭ ‬نوغانداری‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ضعف‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه،‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬واردكنندگان‭ ‬پیله‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬است‭!‬
ضرورت‭ ‬حمایت‭ ‬عملی‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬كارآفرینانه
كرامتلو‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مشكل‭ ‬نوغانداری‭ ‬را‭ ‬ثبات‭ ‬نداشتن‭ ‬قیمت‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬نوغانداری‭ ‬سودی‭ ‬مشخصی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬نمی‌توان‭ ‬داشت‭.‬من‭ ‬احساس‭ ‬می‌كنم‭ ‬اگر‭ ‬رویه‭ ‬نبود‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬نوغانداری‭ ‬ادامه‭ ‬یابد‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬باقی‭ ‬نخواهد‭ ‬ماند‭!‬در‭ ‬بخش‭ ‬نظارت‭ ‬حداقل‭ ‬كاری‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬خریداری‭ ‬تخم‭ ‬نوغان‭ ‬درجه‭ ‬یك‭ ‬خارجی‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬تخم‌ها‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬كیفیت‭ ‬پیله‭ ‬ابریشم‭ ‬بالا‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬آن‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬نوغانداری‭ ‬گرایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كنند‭.‬
كیفیت‭ ‬پایین‭ ‬تخم‭ ‬نوغان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬ضرر‭ ‬300‭ ‬درصدی‭ ‬تولیدكننده‭ ‬
وی‭ ‬از‭ ‬نتایج‭ ‬تحقیق‭ ‬خود‭ ‬بین‭ ‬كیفیت‭ ‬تخم‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬لاین‌های‭ ‬هیبرید‭ ‬داخلی‭ ‬یاد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬بین‭ ‬هیبریدهای‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬نمونه‭ ‬داخلی‭ ‬توجهم‭ ‬به‭ ‬كمیت‭ ‬پایین‭ ‬هیبریدهای‭ ‬ایرانی‭ ‬جلب‭ ‬شد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬هیبریدهای‭ ‬خارجی48‭ ‬كیلو‭ ‬پیله‭ ‬و‭ ‬هیبرید‭ ‬داخلی15كیلو‭ ‬پیله‭ ‬محصول‭ ‬می‌دهند‭.‬این‭ ‬اختلاف‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬نوغاندار‭ ‬فاجعه‭ ‬است‭!‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow