صنعت دام و طیور و آبزیان
جلب‭ ‬مشاركت‭ ‬خیرین‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی

دكتر‭ ‬ناصر‭ ‬حیدری‌پوری،‭ ‬معاون‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬كرد؛
جلب‭ ‬مشاركت‭ ‬خیرین‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری

دولت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬جلب‭ ‬مشاركت‭ ‬خیرین‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬مشاركت‭ ‬جهت‭ ‬اجرا‭ ‬ابلاغ‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬كه‭ ‬آمادگی‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مفاد‭ ‬آیین‭ ‬نامه،‭ ‬خیرین‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭.‬
دكتر‭ ‬حیدری‌پوری؛‭ ‬معاون‭ ‬آبخیزداری،‭ ‬امور‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬بیابان‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬گفت‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مزایا،‭ ‬پذیرش‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬یدی‭ ‬ساكنین‭ ‬مناطق‭ ‬به‌عنوان‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬امتیاز‭ ‬دیگر‭ ‬دریافت‭ ‬وام‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬تقبل‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬كارمزد‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬اثربخش‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬می‌كنم‭ ‬بهترین‭ ‬روش،‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬مردم‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬روستانشینان‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مقوله‌هایی‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬ارجاء‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬ملاك‭ ‬قرار‭ ‬می‎گیرد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬بیلان‭ ‬چنین‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬مثبت‭ ‬هست‭ ‬یا‭ ‬خیر؟‭ ‬
خوشبختانه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬كاركرد‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬بتوانیم‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مناطق‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما،‭ ‬بیلان‭ ‬مثبت‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬اگر‭ ‬فقط‭ ‬فكر‭ ‬كنترل‭ ‬رسوب‭ ‬و‭ ‬فرسایش‭ ‬باشیم‭ ‬اما‭ ‬نگاه‭ ‬اقتصادی‭ ‬نداشته‭ ‬باشیم‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬مشاركت‌كننده‭ ‬احتمالا‭ ‬دچار‭ ‬تردید‭ ‬می‌شوند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬ورود‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬انگیزه‭ ‬اقتصادی‭ ‬بتواند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال،‭ ‬نقش‭ ‬آفرینی‭ ‬بكند‭. ‬
اختصاص‭ ‬200‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬اعتبار‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی
به‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری
حیدری‌پوری‭ ‬گفت‭: ‬200‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬اعتبار‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭.‬ حیدری‌پوری‭ ‬معاون‭ ‬آبخیزداری‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬بالای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گذشت‭ ‬17‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬روند‭ ‬خشكسالی‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬نزولات‭ ‬آسمانی،‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬علمی‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬آبخیزداری‭ ‬پرداختیم‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬پایداری‭ ‬سرزمین‭ ‬تأثیر‭ ‬بسزایی‭ ‬دارد‭.‬
مدیریت‭ ‬زیستی‭ ‬پوشش‭ ‬خاك‭ ‬
دكتر‭ ‬حیدری‌پوری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬مدیریت‭ ‬زیستی‭ ‬پوشش‭ ‬خاك‭ ‬كشور‭ ‬است،‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬بنا‭ ‬به‭ ‬موافقت‭ ‬و‭ ‬عنایت‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬200‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ به‭ ‬گفته‭ ‬حیدری‌پوری‭ ‬براساس‭ ‬ارزیابی‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬ماحصل‭ ‬كاركردهای‭ ‬آبخیزداری‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬می‌توان‭ ‬این‭ ‬نوید‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬فرسایش،‭ ‬رسوب‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬سفره‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬تأثیر‭ ‬بسزایی‭ ‬دارد‭.‬
ركورد‭ ‬هزار‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬
معاون‭ ‬آبخیزداری،امور‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬بیابان‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬هزار‭ ‬ركورد‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬ثبت‭ ‬شده،‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬این‭ ‬امر‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬كارهای‭ ‬اصلی‭ ‬كاهش‭ ‬انرژی‭ ‬جنبشی‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬حوضه‌های‭ ‬با‭ ‬شیب‭ ‬بالاست‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بر‭ ‬كنترل‭ ‬فرسایش‭ ‬تأثیر‭ ‬بسزایی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‭ ‬داری‭ ‬می‌توان‭ ‬نرخ‭ ‬فرسایش‭ ‬و‭ ‬رسوب‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬داد‭.‬ وی‭ ‬پایداری‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬كاركردهای‭ ‬آبخیزداری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬براساس‭ ‬اعلام‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬از370‭ ‬دشت‭ ‬ممنوعه‭ ‬حدود‭ ‬87‭ ‬دشت‭ ‬بحرانی‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬سفره‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬دشت‌ها‭ ‬باید‭ ‬برنامه‭ ‬مشخص‭ ‬عملیاتی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬تا‭ ‬مشكلات‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬دشت‌ها‭ ‬بهبود‭ ‬یابد‭.‬
راه‌های‭ ‬جذب‭ ‬روان‭ ‬آب‌ها
به‭ ‬گفته‭ ‬دكتر‭ ‬حیدری‌پوری‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پوشش‭ ‬گیاهی‭ ‬دشت‌ها‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬تبخیر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬روان‭ ‬آب‌ها‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬حوزه‭ ‬آبخیز‭ ‬تأثیر‭ ‬بسزایی‭ ‬دارد‭.‬ حیدری‌پوری‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬مجموعه‭ ‬اقدامات‭ ‬در‭ ‬دشت‌ها‭ ‬باید‭ ‬كاری‭ ‬كنیم‭ ‬تا‭ ‬فرصت‭ ‬نفوذپذیری‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ساعات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بارندگی‭ ‬كه‭ ‬خاك‭ ‬اشباع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬نفوذ‭ ‬پذیری‭ ‬كاسته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬با‭ ‬تهیه‭ ‬سازه‌ها‭ ‬در‭ ‬دشت‌ها‭ ‬درصدد‭ ‬افزایش‭ ‬نفوذ‭ ‬پذیری‭ ‬هستیم‭.‬
بهره‌برداری‭ ‬نامناسب‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬تنگناهای‭ ‬متعددی‭ ‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬مهندس‭ ‬هوشنگ‭ ‬جزی‭ ‬دبیر‭ ‬ستاد‭ ‬آبخیزداران‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬بحث‭ ‬مشاركت‭ ‬مردمی‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬حوزه‌های‭ ‬آبخیز‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬گروه‌های‭ ‬تسهیل‭ ‬گری‭ ‬برای‭ ‬ارتباط‭ ‬موثر‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬بسیج‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬تصور‭ ‬ما‭ ‬برآن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬بتوانند‭ ‬هرچه‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬اقدامات‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬عملیاتی‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صلاح‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مهندسان‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬ذیربط‭ ‬اجازه‭ ‬این‭ ‬تعامل‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
انتقاد‭ ‬از‭ ‬تنگنا‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬آبی‭ ‬پیشرو‭ ‬
سپس‭ ‬مهندس‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬حسین‭ ‬پور‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬كنترل‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬تنگنا‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬آبی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬كشور‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬شیوه‌های‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬نامناسب‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬منابع‭ ‬آبی،‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬موضوع‭ ‬اجرای‭ ‬عملبات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‭ ‬داری‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌كند‭.‬ به‭ ‬گفته‭ ‬وی‭ ‬توپوگرافی‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وقوع‭ ‬بارش‌های‭ ‬كوتاه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬رخداد‭ ‬سیل،‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬آسیب‭ ‬به‭ ‬اكوسیستم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭.‬ حسین‭ ‬پور‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬رویكرد‭ ‬سازمان‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری‭ ‬وقوع‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬موضوع‭ ‬سیل‭ ‬است،‭ ‬افزود‭: ‬معاونت‭ ‬آبخیزداری‭ ‬موضوع‭ ‬كاهش‭ ‬ریسك‭ ‬سیل‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬آبخیزداری‭ ‬دنبال‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬خطر‭ ‬پذیری‭ ‬سیل‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭.‬ این‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ ‬مشكل‭ ‬كنونی‭ ‬دشت‌های‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬استفاده‭ ‬بی‌رویه‭ ‬از‭ ‬آب‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬راه‌كارهای‭ ‬اصلاح‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭. ‬
75‭ ‬درصد‭ ‬ارزش‭ ‬مرتع،‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬است
در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬مهندس‭ ‬ترحم‭ ‬بهزاد؛‭ ‬مدیركل‭ ‬امور‭ ‬مراتع‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬ارزش‭ ‬مراتع‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬علوفه‭ ‬نیست،‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭: ‬كاربردهای‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مرتع‭ ‬همچون‭ ‬روان‭ ‬آب،‭ ‬اكسیژن،‭ ‬تولید‭ ‬عسل،‭ ‬ترسیب‭ ‬كربن،‭ ‬حاصلخیزی‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬صرفا‭ ‬25درصد‭ ‬ارزش‭ ‬مرتع‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬است‭.‬ بهزاد‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬عنایتی‭ ‬كه‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬بیولوژیك‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬اهداف‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬تحقق‭ ‬یابد‭.‬
‭* * *‬
حضور‭ ‬یكپارچه‭ ‬50‭ ‬خبرنگار‭ ‬و‭ ‬عكاس‭ ‬خبری،‭ ‬گزارشگر‭ ‬و‭ ‬تحلیلگر‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬كه‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬رسالت‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬و‭ ‬انعكاس‭ ‬خدمات‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ارادت‭ ‬به‭ ‬مهندس‭ ‬سمیعی‭ ‬ریاست‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬مشاركت‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬خاص‭ ‬برپایی‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬جای‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬تشكر‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow