صنعت دام و طیور و آبزیان
ضدعفونی کندوی زنبورعسل

ضدعفونی کندوی زنبورعسل و وسایل زنبورداری

اگرچه زنبور عسل دارای کمترین بیماری‌ها و آفات بوده و با رفتارها و مکانیسم‌های بهداشتی، بسیاری از آنها را کنترل می‌کند اما در برخی مواقع به دلیل ضعف کلنی و کاهش جمعیت زنبورهای پرستار، آفات و بیماری‎ها غلبه کرده و منجر به بروز تلفات و کاهش بهره وری کلنی‌ها می شوند. بیشتر زنبورداران توجه چندانی به راه‌حل‌های استفاده از دارو و درمان بیماری‌ها و آفات زنبورعسل ندارند و از ضدعفونی کندوها و وسایل زنبورداری غفلت کرده و اهمیت زیادی برای این مسئله قائل نمی شوند. در حالی که با اجرای برنامه ضدعفونی به موقع در زنبورستان، به راحتی جلو بسیاری از خسارت‌های ناشی از بیماری و آفات گرفته می شود.
اسپورهای عامل بیماری لوک آمریکایی و بیماری نوزما مدت‎های طولانی در داخل یک کندو یا روی وسایل زنبورداری باقی مانده و به محض فراهم شدن شرایط منجر به بروز علائم و تلفات در کلنی‌ها می‌شوند و تا به حال دارویی که برروی اسپور لوک یا نوزما موثر باشد تولید نشده است؛ چرا که  داروها فقط بر روی فرم رویشی باکتری یا جوانه زدن اسپور نوزما در داخل بدن زنبور تاثیر دارند و تنها با ضد عفونی شیمیایی یا حرارتی می توان این عوامل را از یک زنبورستان پاک کرد. 
زنبورداران باید قبل از شروع فصل زنبورداری یا استفاده از یک کندو یا وسایل مستعمل، آنها را به شیوه صحیح و موثر ضدعفونی کرده و چرخه زندگی عامل بیماری را نابود سازند، در غیر این صورت باید هر ساله هزینه زیادی بابت درمان بیماری و آفت در کلنی‌ها صرف نموده و به نتیجه دلخواه هم نخواهد رسید.
نکته دیگر اینکه اگر یک کلنی قوی بوده و جمعیت پرستار و نظافت‎گر کافی داشته باشد با یک ضد عفونی موثر و به موقع دیگر نیازی به مصرف دارو و درمان در کلنی ها نخواهد بود.

دکتر مصطفی مرادی

اهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۴۱- تیر ۱۳۹۹
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow