صنعت دام و طیور و آبزیان
تقاضای گوشت قرمز

کشش در بین مصرف‌کنندگان

تقاضای گوشت قرمز

زهرا محبوبی*

تقاضای یک فرد یا یک خانوار برای یک کالاي خاص، عبارت است از مقداري از آن کالا که شخص یا خانوار مايل و قادر است در هر قیمت ممکن در خلال يک دوره‌ي زماني خاص خريد نماید.

تقاضا تحت تأثیر عواملي به شرح ذيل مي‌باشد:

•ابتدا، تأثیر قیمت هر کالا بر میزان تقاضاي آن؛ به طوري که افزايش در قیمت یک کالا منجر به کاهش تقاضای آن می‌گردد و میزان این تغییر با محاسبه‌ی کشش قیمتی کالا مشخص می‌شود.

براساس مطالعات انجام شده، تقاضا برای گوشت قرمز همراه با کشش است. یعنی افزایش در قیمت گوشت قرمز به طور نسبی کاهش بزرگ‌تری را در مقدار تقاضای آن سبب خواهد شد و تولیدکنندگان درآمد کل کمتری از فروش آن را به دست می‌آورند.

•دوم، تأثیر میزان درآمد مصرف کننده بر مقدار تقاضا؛ که براي بعضی از کالاها افزایش درآمد موجب خواهد شد تا مصرف‌کنندگان، مقدار بیشتری از کالا را در قیمت معین تقاضا نمایند

برای برخی دیگر افزایش درآمد موجب خواهد شد تا مصرف‎کنندگان مقدار کمتری از یک کالای بخصوص را در قیمت داده شده تقاضا کنند، که این امر با توجه به محاسبه کشش درآمدی تقاضا قابل بررسی می‌باشد.

طبق مطالعات صورت گرفته، از آنجايي که گوشت به عنوان یک کالای ضروری در سبد مصرفی خانوار شناسایی گردیده است، با افزايش درآمدف سرانه، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و به تبع آن مقدار عرضه نیز به تقاضاي بازار واکنش نشان داده و افزايش خواهد یافت.

•عامل سوم، قیمت سایر کالاها است؛ زیرا قیمت سایر کالاها به مقدار خریداری شده یک کالا در یک قیمت داده شده اثر می‌گذارد و میزان و نوع اثرگذاری آن بستگی به کشش متقاطع دارد.

وقتی که قیمت گوشت قرمز افزایش می‌یابد، مردم با جایگزین نمودن گوشت مرغ مقدار کمتری از گوشت قرمز را تقاضا می‌کنند و این نمایانگر این واقعیت است که گوشت قرمز و مرغ دو کالای جانشین یکدیگر می‌باشند.

•چهارم، تأثیر تغییرات در سلیقه‌ها و انتظارات مصرف‌کنندگان بر مقدار تقاضای یک کالا است.

همچنین هنگامی که مردم تصور کنند قیمت کالایی افزایش خواهد یافت، قبل از اینکه قیمت‌ها افزایش یابند، افزایش در نرخ‌های خرید اتفاق می‌افتد. تحقیقی بر روی تقاضای گوشت قرمز در استان تهران با استفاده از داده‌های سال‌های 1396-1370 انجام شد که نتایج آن را می‌توان به سایر نقاط کشور هم تعمیم داد. برای این کار ابتدا آمار و اطلاعات لازم از منابع آماری معتبر جمع‎آوری شد؛ سپس با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی، نتایج نشان داد که تقاضای گوشت قرمز در استان تهران با قیمت گوشت مرغ رابطه معکوس دارد.

از طرفی کالای گوشت مرغ به عنوان جانشین گوشت قرمز در نزد مصرف‌کنندگان استان تهران عمل می‌کنند. همچنین بررسی کشش درآمدی بیانگر این نکته بود که گوشت قرمز، هم در بلندمدت و هم در کوتاه‌مدت یک کالای ضروری برای مصرف‌کنندگان است.

کشش درآمدی گوشت قرمز در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت می‌باشد؛ به عبارت دیگر، گوشت قرمز، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت یک کالای ضروری تلقی می‌شود، اما در بلندمدت در مقایسه با کوتاه‎مدت از حساسیت بیشتری نسبت به تغییر درآمد برخوردار است.

در این تحقیق، گوشت مرغ به عنوان کالای مرتبط با گوشت قرمز در نظرگرفته شد. گوشت مرغ هم در کوتاه‌مدت و هم در بلند‌مدت جانشین مناسبی برای گوشت قرمز است و قدرت جانشینی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت خواهد بود.

* دانشجوی دکترای تغذیه دام

ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۳۹- ۱۳۹۹

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow