سیاستگذاری کشاورزی
سازمان نظام مهندسی و نظام‌مند کردن کشاورزی

سازمان نظام مهندسی و نظام‌مند کردن کشاورزی

مهندس فروغ‌السادات مروی خراسانی 

بخش اول

استقلال اقتصادی در بخش کشاورزی با ایجاد ساختار زنجیره‌ای فعالیت‌ها، همراه با مدیریت صنعتی و نظام یافته میسر می‌باشد که در این راستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور می‌تواند با اصلاحات ساختاری متناسب با شرایط تولیدات صنعتی و با مدیریت صنعتی هماهنگ، نسبت به هدایت، پشتیبانی، راهبری نظام تولید و بازاریابی و بازارسازی محصولات کشاورزی همت گمارد.
چگونگی‌گذار از وضعیت مدیریت سنتی و تولید سنتی، به مدیریت صنعتی و تولید صنعتی، با ابتکار عمل سازمان نظام مهندسی و با نگرش بر تهیه الگوی نظام تولید و نیز توجه به امور زیربنایی، مراکز تحقیقاتی و بانک ژن گیاهی و دامی که به‌عنوان هسته مرکزی نظام مهندسی تولید محسوب می‌گردد، میسر است. 
در سال رونق تولید داخلی، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت ایجاد و امنیت برای سرمایه‌گذاری و اشتغال، رسیدن به ضریب مناسب امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی، ایجاد نظام تولید و بازار نظام یافته به منظور رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی در بخش کشاورزی، زنجیره‌ای کردن فعالیت‌های تولید، بازاریابی و بازاررسانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با استفاده از ابزارهای مکانیزه جهت اطلاع‌رسانی به تولیدکنندگان و بازاریابان و صنایع جانبی و فرآوری و شرکت‌های پشتیبانی و حمایت‌کننده، از ضروریات مدیریتی در بخش کشاورزی است.
سازمان نظام مهندسی با نظارت بر مجوز‌های صادرات و واردات، احداث واحدهای تولیدی و صنایع جانبی فرآوری و تبدیل و نگهداری محصولات، می‌تواند گامی مهم در جهت هماهنگی، نظارت، هدایت، پشتیبانی و راهبری مجموعه واحدهای تحت پوشش بخش کشاورزی را عهده‌دار گردد. 
در حال حاضر فعالیت‌ها به‌صورت غیرمتمرکز، پراکنده، انفعالی، موردی و مقطعی صورت می‌گیرد و همین امر موجب نوسانات شدید میزان تولید و قیمت محصولات در بازار شده که کشاورزان و تولیدکنندگان را با مخاطراتی مواجه نموده است.
لازمه اجرای چنین طرح‌هایی بدواً نیاز به مطالعات زیربنایی داشته و باید با توجه به شرایط و اقالیم، امکانات، خاستگاه هر نژاد یا رقم گیاهی و جانوری، پتانسیل‌ها، درجه آدابتاسیون و سازگاری با محیط و آمایش سرزمین و با امعان نظر به میزان تولید، صنایع جانبی، فرآوری، نگهداری، مصرف، حمل و نقل و قیمت تمام شده محصولات، با اجرای طرح تنظیم بازار به‌منظور ایجاد بازار نظام یافته با حفظ شرایط زیست محیطی و حداقلی حمل و نقل و تقویم زمانی کاشت، داشت و برداشت محصولات، در اقالیم کشور نسبت به اجرای این قبیل طرح‌ها اقدام نمود. 
ادامه دارد‭... ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره۲۳۱ - تیر ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow