سیاستگذاری کشاورزی
مجمع‭ ‬پرچالش‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌سازان

مجمع‭ ‬پرچالش‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌ سازان

سال‌ها‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گلخان ه‌سازان‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬یا‭ ‬واردکنندگان،‭ ‬حول‭ ‬محور‭ ‬کانون،‭ ‬انجمن،‭ ‬اتحادیه‭ ‬و‭... ‬جمع‭ ‬نشده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬صنف‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬داشت‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬پیش‌کسوتان‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬نبود‭.‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬سی‌ام‭ ‬اردیبهشت‭ ‬امسال‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬معاونت‭ ‬باغبانی‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنف،‭ ‬نخستین‭ ‬مجمع‭ ‬عادی‭ ‬سالیانه‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬جلسات‭ ‬معاونت‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬مجمع،‭ ‬نمایندگانی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬گلخانه‌ سازی‭ ‬و‭ ‬سازندگان‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬گلخانه‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬جلسه‭ ‬روی‭ ‬چند‭ ‬محور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬انتخاب‭ ‬اسم‭ ‬برای‭ ‬انجمن،‭ ‬تصویب‭ ‬اساسنامه،‭ ‬انتخاب‭ ‬هیأت‌مدیره،‭ ‬انتخاب‭ ‬بازرس‭ ‬و‭... ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭.‬
اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬امر‭ ‬مشهود‭ ‬بود،‭ ‬تقابل‭ ‬و‭ ‬چالش‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬حاضرین‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬دیدگاه‭ ‬متفاوت‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬لحظاتی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تنش‭ ‬و‭ ‬اعتراض‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬حاضران‭ ‬کشیده‭ ‬شد‭.‬
حتی‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬حاضران‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ناکارآمدی‭ ‬انجمنی‭ ‬که‭ ‬تشکیل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭  - ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬احتمال‭ ‬حضور‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مصالح‭ ‬ساختمانی،‭ ‬لوله،‭ ‬پیچ‌ومهره‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سازندگان‭ ‬تجهیزات‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬سرنوشت‭ ‬آنان‭ -  ‬اعتراض‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬جلسه‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کردند؛‭ ‬چراکه‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬این‭ ‬مجمع‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬ترکیب،‭ ‬خواسته‌های‭ ‬صنفی‭ ‬آنها‭ ‬برآورده‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬
دو‭ ‬گروه‭ ‬با‭ ‬نظرات‭ ‬متفاوت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجمع‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬همدیگر‭ ‬قرار‭ ‬داشتند‭: ‬گروه‭ ‬اول‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬پافشاری‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌ سازان،‭ ‬مخصوص‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صرفاً‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬گلخانه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اصرار‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬گلخانه،‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬حق‭ ‬عضویت‭ ‬ندارند‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬می‌شوند‭ ‬به‌صورت‭ ‬افتخاری‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬رأی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬انتخابات‭ ‬را‭ ‬نخواهند‭ ‬داشت‭. ‬
در‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬اعضا‭ ‬نظر‭ ‬مخالف‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬مانند‭ ‬سایر‭ ‬اعضای‭ ‬عادی‭ ‬انجمن‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬امتیازات‭ ‬سایر‭ ‬اعضا‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭. ‬ازجمله‭ ‬حق‭ ‬کاندیداتوری‭ ‬برای‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬بازرسی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬حق‭ ‬رأی‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬47‭ ‬گلخانه ساز‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬سازنده‭ ‬تجهیزات‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نمونه‭ ‬به‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬صحبت‌های‭ ‬حاضران‭ ‬به‌طور‭ ‬خلاصه‭ ‬اشاره‭ ‬می‌کنیم‭:‬

حمید‭ ‬امیرسیدی‭:‬
نظام‭ ‬مهندسی؛‭ ‬مرجع‭ ‬تشخیص‭ ‬صلاحیت‭ ‬گلخانه‌ سازان

آقای‭ ‬حمید‭ ‬امیرسیدی،‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفداران‭ ‬ممیزی‭ ‬و‭ ‬تفکیک‭ ‬بین‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ساخت‭ ‬تجهیزات‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬انجمن‭ ‬گفت‭: ‬جمع‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬عدم‭ ‬تفاهمی‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬جمع‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬این‭ ‬قضیه‭ ‬طول‭ ‬کشیده‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هیچ‭ ‬انتخاباتی‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬
اشکالی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬پیش‭ ‬سر‭ ‬اعضای‭ ‬وابسته‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬این‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬انجمن‭ ‬تخصصی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬تا‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬گلخانه‌ سازی‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬تلاش‭ ‬کند‭.‬
برای‭ ‬تشکیل‭ ‬انجمن‭ ‬مستقل‭ ‬تعداد‭ ‬شرکت‌های‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬احترامی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سازندگان‭ ‬تجهیزات‭ ‬قائل‭ ‬هستیم،‭ ‬منطقی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬سازندگان‭ ‬تجهیزات‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجمع‭ ‬و‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬آن‭ ‬عضو‭ ‬باشند؛‭ ‬چراکه‭ ‬طیف‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مانند‭: ‬پیچ‭ ‬و‭ ‬مهره،‭ ‬نایلون،‭ ‬وسایل‭ ‬سرمایشی‭ ‬و‭ ‬گرمایشی،‭ ‬آهن‌آلات،‭ ‬سیمان،‭ ‬آجر،‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬و‭ ‬اقسام‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬گلخانه‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬نمی‌شود‭ ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬باشند؛‭ ‬چون‭ ‬عملاً‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬اعضا‭ ‬دیگر‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬نیست‭.‬
سیدی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬متأسفانه‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متولی‭ ‬تشکیل‭ ‬انجمن‌ها،‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬حق‭ ‬عضویت‭ ‬پرداخت‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬پذیرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬صورتی‌که‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬مرجعی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬اعضاء‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مرجع‭ ‬هم‭ ‬طبق‭ ‬قانون،‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬است؛‭ ‬چراکه‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬آنهایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬پروانه‭ ‬اخذ‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬نمی‌شود‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بگوید‭ ‬من‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬هستم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬پذیرفت‭. ‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬تعداد‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬تجهیزات‭ ‬گلخانه‭ ‬فعالیت‭ ‬دارند‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬خود‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬که‭ ‬رتبه‌بندی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬پروانه‭ ‬فعالیت‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬حدود‭ ‬120‭ ‬شرکت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬رقم،‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬200‭ ‬شرکت‭ ‬برسند‭. ‬لذا‭ ‬نظر‭ ‬دوستان‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬عضو‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬باشند‭. ‬
سیدی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هم‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬اعتراض‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حالی‌که‭ ‬هنوز‭ ‬هیچ‭ ‬انتخاباتی‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬توافقی‭ ‬حاصل‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬هیأت‭ ‬مؤسس‭ ‬به‌صورت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬ایران‭ ‬برگه‭ ‬چاپ‭ ‬کرده،‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬نامه‌نگاری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬رسماً‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬معرفی‭ ‬کرده‌اند؟‭!‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بقیه‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬ساخت‭ ‬تجهیزات‭ ‬هستند،‭ ‬همکار‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬احترام‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬می‌باشند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬می‌خواهند‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬باشند،‭ ‬این‭ ‬عضویت‭ ‬باید‭ ‬افتخاری‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬کاندیداتوری‭ ‬و‭ ‬رأی‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬را‭ ‬ندارند‭.‬

بنی‌عامری‭:‬
معاونت‭ ‬باغبانی‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬بودن‭ ‬یا‭ ‬نبودن‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬می‌کند

در‭ ‬ادامه‭ ‬دکتر‭ ‬بنی‌عامری،‭ ‬نماینده‭ ‬معاونت‭ ‬باغبانی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬معاونت‭ ‬باغبانی‭ ‬می‌تواند‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬بودن‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬تأیید‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬صحبت‭ ‬مورد‭ ‬اعتراض‭ ‬شدید‭ ‬آقای‭ ‬سیدی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صحبت‌ها‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬معاونت‭ ‬در‭ ‬جایگاهی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬معرفی‭ ‬کند‭. ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬باید‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬بودن‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬تأیید‭ ‬کند‭. ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬یک‭ ‬شخص‭ ‬حقوقی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬پروانه‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬

ادیب‭:‬
عضویت‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬با‭ ‬حق‭ ‬رأی‭ ‬همراه‭ ‬است

ادیب،‭ ‬نماینده‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬گفت‭: ‬نمی‌شود‭ ‬کسی‭ ‬عضو‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬حق‭ ‬رأی‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬عضو‭ ‬باشد‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬امور‭ ‬انجمن‭ ‬عضو‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬حقوق‭ ‬برابر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬بکند‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬اساسنامه‭ ‬عضو‭ ‬افتخاری‭ ‬برای‭ ‬انجمن‭ ‬تعریف‭ ‬شود‭. ‬

زاهدی‭:‬
سازنده‭ ‬تجهیزات‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬جایگاهی‭ ‬ندارد

زاهدی،‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬تعریف‭ ‬گلخانه‌ ساز‭ ‬باید‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭. ‬گلخانه‌ سازی،‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬کشاورزی،‭ ‬برق،‭ ‬صنعت،‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه،‭ ‬تجهیزات،‭ ‬تأسیسات،‭ ‬مکانیک‭ ‬و‭... ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تعریف‭ ‬گلخانه‌ ساز،‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنم‭ ‬سازندگان‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیرند‭. ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬انجمن‭ ‬برای‭ ‬خودشان‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‌صورت‭ ‬تخصصی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بپردازد‭.‬
‭***‬
یکی‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تجهیزات‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬گفت‭: ‬نامه‌ای‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سربرگ‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬اعضاء‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬ارسال‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مجمع‭ ‬دعوت‭ ‬شدند‭. ‬اگر‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬می‌خواهند‭ ‬انجمن‭ ‬مستقلی‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬یک‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬تشکیل‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬خودشان‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬جمع‭ ‬شده‌ایم‭ ‬پس‭ ‬حق‭ ‬رأی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬را‭ ‬داریم‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬نظرات‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬گلخانه‌ سازان‭ ‬در‭ ‬حرکت‭ ‬اعتراضی‭ ‬جلسه‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬نهایتاً‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نظریه‭ ‬به‭ ‬رأی‭ ‬گذشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬گروه‭ ‬دوم‭ ‬یعنی‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬موافق‭ ‬حضور‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تجهیزات‭ ‬گلخانه‌‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬بودند‭ ‬در‭ ‬رأی‌گیری‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬آرای‭ ‬بیشتری‭ ‬شد‭. ‬

تصویب‭ ‬اساسنامه‭ ‬انجمن

در‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬اساسنامه‭ ‬انجمن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬استماع‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬پیشنهادات‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬تغییرات‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬اعضا‭ ‬رسید‭. ‬
سپس‭ ‬مکان‭ ‬انجمن‭ ‬نیز‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬توافق‭ ‬با‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬باغبانی‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬مناسب،‭ ‬دفتر‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬باغبانی‭ ‬مستقر‭ ‬شود‭. ‬
در‭ ‬مرحله‭ ‬آخر‭ ‬انتخابات‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬بازرس‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬اساسنامه‭ ‬تصویب‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬مجمع،‭ ‬7‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اعضای‭ ‬اصلی‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬هم‭ ‬عضو‭ ‬علی‌البدل‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬14‭ ‬کاندیدا‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬بازرس‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬بازرس‭ ‬علی‌البدل‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬3‭ ‬نفر‭ ‬کاندیدا‭ ‬با‭ ‬رأی‭ ‬مجمع‭ ‬انتخاب‭ ‬گردید‭. ‬اعضای‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬بازرس‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬آرا‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬
اعضای‭ ‬هیأت‌مدیره‭: ‬
•‭ ‬حسن‭ ‬فرقانی‭ ‬•‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬حسینی‌فرد‭ ‬•‭ ‬احمد‭ ‬مختاری‭ ‬•‭ ‬غلامحسین‭ ‬خواجه‌تبریزی‭ ‬
•‭ ‬غلامرضا‭ ‬معدلی‭ ‬•‭ ‬افشین‭ ‬موسویان‭ ‬•‭ ‬حسن‭ ‬شعبانی‭ ‬•‭ ‬سعید‭ ‬احمدی‌ارشاد‭  - ‬علی‌البدل‭ - ‬
•‭ ‬سیاوش‭ ‬هداوند‭ - ‬علی‌البدل‭ -  ‬•‭ ‬بازرس‭: ‬‭-‬محمدمهدی‭ ‬طاقدیس‭ -‬مجتبی‭ ‬بلوچی‭ - ‬علی‌البدل‭ - ‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow