سیاستگذاری کشاورزی
پر‭ ‬شدن‭ ‬خلاءهای‭ ‬دولتی

پر‭ ‬شدن‭ ‬خلاءهای‭ ‬دولتی

حضور‭ ‬شرکت‭ ‬جهاد‭ ‬سبز

‮«‬ما،‭ ‬درون‭ ‬را‭ ‬بنگریم‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬را‮»‬‭ ‬
خوزستان‭ ‬منطقه‭ ‬رشد‭ ‬استعدادها‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬توان‭ ‬مدیریت‭ ‬مردانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کشور،‭ ‬توان‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منعصه‭ ‬ظهور‭ ‬رساندن‭ ‬قدرت‭ ‬کشاورزی‭ ‬زبانزد‭ ‬است‭. ‬
دکتر‭ ‬سید‭ ‬یعقوب‭ ‬موسوی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬خوش‌فکر‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬تحصیلات‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬کارشناسی‭ ‬تا‭ ‬دکترا‭ ‬در‭ ‬رشته‌ها‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬گذرانده‭ ‬است‭. ‬
روی‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬قوی‭ ‬وی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نگرش‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نیروی‭ ‬جوانان‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬وی‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‎ها‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬محوله‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬خوزستان،‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد،‭ ‬جنوب‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬یک‭ ‬مدیر‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬موفق‭ ‬شود‭. ‬
اگر‭ ‬اصرار‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬بر‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬مدیریت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬منطقه‭ ‬جیرفت‭ ‬نبود،‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬دکتر‭ ‬موسوی،‭ ‬جیرفت‭ ‬را‭ ‬واقعاً‭ ‬به‭ ‬‮«‬هند‭ ‬کوچک‭ ‬ایران‭ ‬تبدیل‭ ‬میکرد‮»‬‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان،‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬کارآفرینان‭ ‬جیرفت‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬مدیریتی‭ ‬دکتر‭ ‬موسوی‭ ‬دارند‭. ‬
میزان‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬کوچک‭ ‬ایران‭ ‬شهره‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬فعالیت‭ ‬دکتر‭ ‬موسوی،‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬هکتار‭ ‬رشد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کل‭ ‬دولت‌های‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭.‬
استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی،‭ ‬کسب‭ ‬رتبه‌های‭ ‬نخست‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬تاسیس‭ ‬ایستگاه‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬شیری،‭ ‬توسعه‭ ‬شهر‭ ‬نمونه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬قلعه‭ ‬گنج‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬بنیاد‭ ‬مستضعفان‭ ‬در‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬450‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬محصولات‭ ‬سالانه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬احداث‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬سلولی‭ ‬مولکولی‭ ‬برای‭ ‬تشخیص‭ ‬بیماری‭ ‬گرینینگ‭ ‬مرکبات،‭ ‬افزایش‭ ‬سه‭ ‬برابری‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬صنایع‭ ‬تکمیلی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تصدی‭ ‬گری‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬جنوب‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌آید‭.‬
دکتر‭ ‬سید‭ ‬یعقوب‭ ‬موسوی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬جهاد‭ ‬سبز،‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬نشریه،‭ ‬درباره‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬خوزستان،‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد
و‭ ‬جنوب‭ ‬کرمان‭ ‬گفت‭: ‬نگاه‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬بود‭ ‬چراکه‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬وظیفه‭ ‬مدیران،‭ ‬تربیت‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬به‌حساب‭ ‬میآید‭.‬
اینک‭ ‬امیدواریم‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بازوی‭ ‬پرتوان‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬
دکتر‭ ‬موسوی،‭ ‬شرکت‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬شرکت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬سهامی‌خاص‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬مسئولیت‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬سپرده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬تلاش‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مرزها‭ ‬مناطق‭ ‬مستعد‭ ‬کشاورزی‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬آن‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شود‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬مبنای‭ ‬تولید‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬هدف‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬مناطق‭ ‬مستعد‭ ‬شناسایی‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬نیز‭ ‬فعالیت‭ ‬داریم‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬سازمان‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬هستند‭.‬
موسوی‭ ‬افزود‭: ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬جامع‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬حمایت‭ ‬ارگان‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬می‌توان‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬هدایت‭ ‬کرد‭.‬
وی‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬اروپای‭ ‬شرقی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پیشتازان‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬آب‭ ‬محدودیتی‭ ‬نداشتیم‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬کشت‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬یونجه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬منطقی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسید‭ ‬چه‭ ‬آنکه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬متوسط‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬بارندگی‭ ‬داریم‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬پژوهی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬ظرفیت‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬اکولوژیکی‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬مسئله‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬مبادلات،‭ ‬تعاملات‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬سیاسی‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬مقصد‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬چراکه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬قراردادها‭ ‬50‭ ‬ساله‭ ‬منعقد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬ثبات‭ ‬سیاسی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬
موسوی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬سفرا‭ ‬و‭ ‬کارداران‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬برای‭ ‬کشاورزی‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬وطنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محاکم‭ ‬قضایی‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تشویق‌های‭ ‬قضایی‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬ترانزیت‭ ‬کالا‭ ‬افزود‭: ‬کریدورهای‭ ‬هم‭ ‬مرز‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬بودن‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬دریایی‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬تشریح‭ ‬دیگر‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬شرکت‭ ‬گفت‭: ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬رسالت‌های‭ ‬شرکت‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬نمایندگی‭ ‬کمباین‌سازی‭ ‬"سمپل"‭ ‬را‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬هستیم‭.‬
موسوی‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬ورود‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬امسال‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬خرما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬صادر‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬رونق‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬غیرنفتی‭ ‬کشور‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭.‬
وی‭ ‬تامین‭ ‬بذر‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬فعالیت‭ ‬دیگر‭ ‬شرکت‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬حق‭ ‬امتیاز‭ ‬بذر‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬کلزا‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬بذور‭ ‬کلزای‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬درهمین‭ ‬راستا‭ ‬بذر‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬سویا‭ ‬و‭ ‬کلزا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬میکنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬امسال‭ ‬نیز‭ ‬400‭ ‬تن‭ ‬بذر‭ ‬سویا‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
دکتر‭ ‬موسوی‭ ‬افزود‭: ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬نهالستان‌هایی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تامین‭ ‬نهال‌های‭ ‬مثمر‭ ‬و‭ ‬غیرمثمر،‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬ستاد‭ ‬اجرایی‭ ‬فرمان‭ ‬حضرت‭ ‬امام،‭ ‬ادارات‭ ‬کل‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬شهرداری‌های‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف،‭ ‬باغ‭ ‬ملی‭ ‬گیاهشناسی،‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬برق‭ ‬و‭... ‬همکاری‌هایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬احصا‭ ‬نیازهای‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مختلف‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬همچون‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬با‭ ‬مسافت‭ ‬کوتاه‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬متقاضیان‭ ‬میکند‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬شرکت‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬20‭ ‬ساله‭ ‬مسئول‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬بنده‭ ‬و‭ ‬فردی‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬ستادی‭ ‬مثر‭ ‬ثمر‭ ‬واقع‭ ‬شویم‭.‬
موسوی‭ ‬برای‭ ‬مهار‭ ‬آب‌های‭ ‬مرزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نماینده‭ ‬شرکت‭ ‬"باور"‭ ‬اتریش‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬نیز‭ ‬نتوانست‭ ‬خدشه‌ای‭ ‬در‭ ‬همکاری‭ ‬ما‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬نامه‭ ‬دکترای‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬تولید‭ ‬سوخت‭ ‬از‭ ‬گیاه‭ ‬کرچک‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پایلوت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬است‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬نقطه‭ ‬ذوب‭ ‬روغن‭ ‬کرچک‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬توصیف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬برای‭ ‬خنک‭ ‬کردن‭ ‬موتورهای‭ ‬جت‭ ‬این‭ ‬روغن‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬واقع‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
موسوی‭ ‬معدن‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬را‭ ‬استان‌های‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬جای‭ ‬کار‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬بیش‭ ‬از‭ ‬86‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬حنا‭ ‬و‭ ‬وسمه‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬کرمان‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬دومین‭ ‬قطب‭ ‬تولید‭ ‬کنجد‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬چارچوب‭ ‬کاری‭ ‬روابط‭ ‬بین‭ ‬الملل‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اداری‭ ‬تعریف‭ ‬می‌شود‭ ‬گفت‭: ‬شرکت‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬بازوی‭ ‬اجرایی‭ ‬وزارت‭ ‬خانه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬بین‭ ‬الملل‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسترسازی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مجری‭ ‬قابلی‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬نقش‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬حمایتی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬اجرا‭ ‬قوی‌تر‭ ‬ظاهر‭ ‬شوند‭.‬
موسوی‭ ‬به‭ ‬عقد‭ ‬قرارداد‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬غنا‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬آفریقایی‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ثبت‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قانونی‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬میکنیم‭.‬
وی‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬گیاه‭ ‬دارویی‭ ‬مورینگا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬تجارب‭ ‬اجرایی‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬شرکت‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬تحریم‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬ظهور‭ ‬برسد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ورود‭ ‬تکنولوژی‭ ‬مدرن‭ ‬سبب‭ ‬تقویت‭ ‬بدنه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌شود‭.‬
مدیرعامل‭ ‬جهاد‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬فرضیه‭ ‬تهدید‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬برای‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬پایه‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬کسری‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬سعی‭ ‬میکنیم‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تحمیلی‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬کاهش‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬بارندگی‭ ‬بالایی‭ ‬دارند،‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دیم‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬میکنیم‭.‬
موسوی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: ‬همه‭ ‬بدانند‭ ‬که‭ ‬پتانسیل‭ ‬بالای‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬و‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬سربلند‭ ‬بیرون‭ ‬آید‭ ‬کما‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬تحریم‭ ‬کمترین‭ ‬تاثیر‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬مدیریت‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬است‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow