سیاستگذاری کشاورزی
رمقی‭ ‬شاید برای‭ ‬رونق‭ ‬تولید

رمقی‭ ‬شاید برای‭ ‬رونق‭ ‬تولید

علی‭ ‬ذاکری‭*‬

طرح‭ ‬شعار‭ ‬امسال‭ ‬‮«‬رونق‭ ‬تولید‮»‬‭ ‬رمقی‭ ‬در رگ‌های‭ ‬خشکیده‭ ‬کارخانه‌داران،‭ ‬کارآفرینان و‭ ‬سرمایه‌گزاران‭ ‬دمید؛‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬ورطه‭ ‬کمکاری،‭ ‬تعدیل‭ ‬نیرو،‭ ‬تعطیلی،‭ ‬ناتوانی‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬دیون‭ ‬و‭ ‬اقساط‭ ‬معوقه‭ ‬بانکی،‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تملک‭ ‬یا‭ ‬مصادره‭ ‬شدن‭ ‬توسط‭ ‬بانک‌ها‭ ‬و‭ ... ‬کشیده‭ ‬شدند‭.‬ شعار‭ ‬امسال‭ ‬اگر‭ ‬اجرایی‭ ‬شود‭ ‬قاعدتا‭ ‬امیدی و‭ ‬نوری‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬تاریکی‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬تولید‭ ‬داخلی و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬نام‌گذاری‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬رونق‭ ‬تولید اصالت‭ ‬دستیابی‭ ‬می‌بخشد‭. ‬

اماها

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اگر‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مدیران‭ ‬اجرایی،‭ ‬تصمیم‌سازان‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیران‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬نگیرد‭ ‬پایان‭ ‬امسال‭ ‬کمتر‭ ‬کارگاه‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬و‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬وجود‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬آن‭ ‬شعاری‭ ‬طرح‭ ‬شود‭. ‬ حال‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬با‭ ‬دلار‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬و‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬کوتاه‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬باید‭ ‬راهکارهایی‭ ‬برای‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود‭.‬

اگرها‭ ‬

در‭ ‬این‌صورت‭ ‬مجلس‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬امسال‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬تصویب‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬حداقل‭: ‬
•‭ ‬بخشودگی‭ ‬پرداختی‭ ‬سهم‭ ‬بیمه‭ ‬کارفرما‭ ‬بابت‭ ‬کارگر‭  - ‬20‭ ‬درصد‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬سهم‭ ‬کارفرما‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬درصد‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ -  ‬و‭ ‬یا‭ ‬برقراری‭ ‬ماده‭ ‬103‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬5‭ ‬ساله‭. ‬
•‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬کوچک‭ ‬از‭ ‬معافیت‭ ‬پرداخت‭ ‬سهم‭ ‬کارفرما‭ ‬بابت‭ ‬5‭ ‬نفر‭ ‬برخوردارند،‭ ‬کارگاه‌ها،‭ ‬کارخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬تعداد‭ ‬کارگران‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پذیرش‭ ‬نیروی‭ ‬کار‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬نفر،‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬بخشودگی‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬کارفرمایان‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند‭. ‬
•‭ ‬بهره‭ ‬بانکی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وام‌های‭ ‬دریافتی‭ ‬بابت‭ ‬کارهای‭ ‬تولید‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬یکی‭ ‬رقمی‭ ‬شود‭. ‬
•‭ ‬مالیات‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کسورات‭ ‬برای‭ ‬واحدهای‭ ‬تولید‭ ‬به‌صورت‭ ‬آزمایشی‭ ‬در‭ ‬سال‌جاری‭ ‬حداکثر‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬محاسبه‭ ‬شود‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬می‌توان‭ ‬امیدوار‭ ‬بود‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬شرایط‭ ‬تحقق‭ ‬رونق‭ ‬تولید،‭ ‬به‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬یابیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬دشواری‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬
مهمتر‭ ‬اینکه‭ ‬شاید‭ ‬بتوان‭ ‬از‭ ‬مهاجرت‭ ‬بی‌رویه‭ ‬محرومین‭ ‬و‭ ‬بیکاران‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬شهرها‭ ‬به‭ ‬کلان‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬پایتخت‭ ‬کاست‭. ‬مطمئناً‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬عملکرد،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬موفق‭ ‬خواهیم‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬نافرجام‭ ‬بودن‭ ‬مسیر‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬امری‭ ‬محال‭ ‬و‭ ‬مسلم‭ ‬است‭.‬
جالب‌تر‭ ‬اینکه‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬مسئول‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬گرچه‭ ‬در‭ ‬کلام‭ ‬و‭ ‬اظهارنظر،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارای‭ ‬مدرک‭ ‬Ph.D‭ ‬رشد‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬رهایی‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬رکود‭ ‬می‌دانند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬نمی‌اندیشند‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬مسیر‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬صحنه‭ ‬پاسخگویی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬برگزیده‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬سنگین‌تر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬آب‌دارتر‭ ‬هستند،‭ ‬گویی‭ ‬مسیر‭ ‬پیشبرد‭ ‬جامعه،‭ ‬برخلاف‭ ‬پیام‭ ‬شهید‭ ‬دکتر‭ ‬بهشتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گفت‭ ‬"ما،‭ ‬شیفتگان‭ ‬خدمتیم"‭ ‬ترسیم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

رونق‭ ‬تولید‭ ‬ما،‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬آن‌ها‭ ‬

•‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬کشورها‭ ‬رسم‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬توصیه‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬جناح‭ ‬و‭ ‬باند‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات،‭ ‬خدمات،‭ ‬روان‌سازی‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬طرح،‭ ‬قابلیت‭ ‬اجرایی‭ ‬بودن،‭ ‬نیاز‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬کشور،‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نهایتاَ‭ ‬مدیریت‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬توجه‭ ‬میکنند‭. ‬
•‭ ‬متقاضی‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬کیفیت‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬حتی‭ ‬رایگان - ‬صفر‭ ‬درصد‭ - ‬بهره‌مند‭ ‬شود‭. ‬
•‭ ‬کارآفرین‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬نمودن‭ ‬کارگران‭ ‬خود‭ ‬تشویق‭ ‬می‌شود‭ ‬نه‭ ‬تشویق‭ ‬کلاسی‭ ‬و‭ ‬لوح‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬بلکه‭ ‬تشویق‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬کارساز‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬تولید‭. ‬
•‭ ‬تولیدکننده‭ ‬در‭ ‬ازاء‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده - ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬کیفیت‭ -  ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬رقابت‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار «قهرمان‭ ‬ملی‮»‬‭ ‬قلمداد‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬برای‭ ‬تولیدکننده،‭ ‬کشور‭ ‬متخاصم‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬باکیفیت‌تر،‭ ‬ارزان‌تر،‭ ‬سریع‌تر،‭ ‬بوروکراسی‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬گارانتی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬بیشتر‭ ‬عرضه‭ ‬کند‭ ‬وارد‭ ‬می‌نماید‭. ‬
•‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬دولت‭ ‬افتخار‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کارخانه‭ ‬و‭ ‬کارگاه‭ ‬تولیدکننده‭ ‬حاضر‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬تبلیغ‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬کالای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬کشورش‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد - ‬همانند‭ ‬وزیر‭ ‬تجارت‭ ‬نروژ‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تبلیغ‭ ‬ماهی‭ ‬سالمون‭ ‬کشورش‭ ‬حاضر‭ ‬شد‭ ‬پیشبند‭ ‬آشپزها‭ ‬را‭ ‬بپوشد‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬سالمون‭ ‬نروژی‭ ‬را‭ ‬پاک‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پخته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ایرانیان‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬غرفه‭ ‬نروژ‭ ‬پذیرایی‭ ‬نماید‭ -  ‬.
•‭ ‬و‭... ‬
حال‭ ‬سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬اماها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬هشدار‭ ‬بنگریم‭ ‬آیا‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬امسال‭ ‬حداقل‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬اگرها‭ ‬در‭ ‬اسرع‭ ‬وقت‭ ‬عملی‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬شعار‭ ‬امسال‭ ‬رهبری‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬دچار‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬مقایسه‌ای‭ ‬بین‭ ‬حمایت‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬

‭* ‬مشاور‭ ‬روابط‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬اجتماعی


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow