سیاستگذاری کشاورزی
عملکرد بانک کشاورزی در سال 1397

عملکرد بانک کشاورزی در سال 1397


در‭ ‬سال‭ ‬1397،‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬راهبردهای‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬منویات‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬‮«‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کالای‭ ‬ایرانی‮»‬‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬خوبی‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌عمل‭ ‬آورد‭.‬
کارکنان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬شریف‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬حرکت‭ ‬هوشمندانه‭ ‬و‭ ‬منسجم‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬ارایه‭ ‬خدمات‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬تدارک‭ ‬تسهیلات‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬پایدار‭ ‬کشاورزی،‭ ‬عملکرد‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬موجبات‭ ‬رضایت‭ ‬نسبی‭ ‬کشاورزان‭ ‬پرتلاش‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آوردند‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬خلاصه‭ ‬و‭ ‬نکات‭ ‬برجسته‭ ‬عملکرد‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف‭ ‬بشرح‭ ‬زیر‭ ‬ارایه‭ ‬می‭ ‬شود‭: ‬
1‭. ‬تجهیز‭ ‬منابع‭ ‬مالی
مانده‭ ‬کل‭ ‬سپرده‌های‭ ‬بانک‭ ‬از‭ ‬901‭/‬728‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1396،‭ ‬با‭ ‬191/‬580‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬افزایش‭ ‬به‭ ‬920/‬481‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.  - ‬رشد‭ ‬سالانه‭ ‬26‭/‬3‬درصد‭ - ‬
این‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬رعایت‭ ‬نرخ‌های‭ ‬سود‭ ‬سپرده‭ ‬مصوب‭ ‬شورای‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬اعتبار،‭ ‬سهم‭ ‬سپرده‌های‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬از‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬به‭ ‬46‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬
2‭. ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬
1-2‭. ‬مبلغ‭ ‬کل‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداختی‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬با‭ ‬91/‬181 ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬رشد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬1396،‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬480/‬000‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬23‭/‬5‬درصد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رشد‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداختی‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396،‭ ‬3‭/‬16‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬پشتیبانی‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬
2-2‭. ‬ترکیب‭ ‬پرداخت‌های‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬پرداخت‌های‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬61‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداختی‭ ‬480‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریالی‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬پرداخت‌های‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬اختصاص‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نسبت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396،‭ ‬حدود‭ ‬22‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬دلیل‭ ‬عمده‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬توسعه‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬پرداخت‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬توسط‭ ‬شعب‭ ‬شهری‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
3-2‭. ‬مانده‭ ‬کل‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداختی‭ ‬بانک‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬23‭ ‬درصد‭ ‬رشد،‭ ‬از‭ ‬721/‬080‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬به‭ ‬886/‬619‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬
4-2‭. ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬13/350‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬با‭ ‬53‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬نسبت‭ ‬به‌مبلغ‭ ‬751/8‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬سال‭ ‬1396،‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬فرازهای‭ ‬عملکرد‭ ‬خوب‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬براساس‭ ‬هماهنگی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬تقریباً‭ ‬100‭ ‬درصد‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬سهل،‭ ‬توسط‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬می‌شود‭. ‬
5-2‭. ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬اولویت‌دار‭ ‬نظیر‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬دریا‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬بروز‭ ‬برخی‭ ‬اشکالات‭ ‬محدودکننده‭ ‬عملکرد،‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬5/‬335‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬1/‬800‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداخت‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬باوجود‭ ‬رشد‭ ‬مثبت‭ ‬عملکرد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬مورد‭ ‬گزارش‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬1396،‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬فاصله‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1398‭ ‬سعی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬پیگیری‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬تفاهم‌نامه‌های‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬استانداران‭ ‬محترم،‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬طرح‭ ‬مهم‭ ‬نیز‭ ‬ارتقا‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬
3‭. ‬مشارکت‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬
یکی‭ ‬از‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397،‭ ‬پرداخت‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬تسهیلات‭ ‬توسعه‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اذن‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬راهبردی‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬برای‭ ‬امید‭ ‬آفرینی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمد‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1397،‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬36/ 000‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬ترجیهی‭ ‬6‭ ‬درصدی،‭ ‬تعداد‭ ‬31/ 565‬طرح‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کوچک‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬فرصت‭ ‬اشتغال‭ ‬69/‬188‬نفر‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمد‭.‬
اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬یک‭ ‬اتفاق‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جامعه‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سال‌های‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬موجی‭ ‬از‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬تحرک‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
جذب‭ ‬مابقی‭ ‬اعتبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬فرصت‌های‭ ‬اشتغال‭ ‬جدید‭ ‬ایجادی‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬برسد‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬مبالغ‭ ‬پرداختی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سایر‭ ‬بانک‌های‭ ‬همکار،‭ ‬میزان‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬رقم‭ ‬مذکور‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬
4‭. ‬اجرای‭ ‬بند‭ ‬‮«‬خ‮»‬‭ ‬تبصره‭ ‬33‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬امهال‭ ‬3‭ ‬ساله‭ ‬بدهی‭ ‬کشاورزان‭ ‬خسارت‌دیده
وقوع‭ ‬خسارت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬زیادی‭ ‬اجتناب‌ناپذیر‭ ‬است‭. ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌منظور‭ ‬مدیریت‭ ‬عوارض‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬بازسازی‭ ‬توان‭ ‬تولیدی‭ ‬کشاورزان‭ ‬خسارت‌دیده‭ ‬ضمن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬وصول‭ ‬بدهی‭ ‬کشاورزان‭ ‬خسارت‭ ‬دیده‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬با‭ ‬آنان‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬مساعدت‭ ‬می‌کند‭. ‬
در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬بند‭ ‬‮«‬خ‮»‬‭ ‬تبصره‭ ‬33‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬ابلاغ‭ ‬دستورالعمل‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬پایانی‭ ‬سال،‭ ‬بدهی‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬297‭ ‬هزار‭ ‬کشاورز‭ ‬خسارت‌دیده‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬بند‭ ‬مذکور‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬امهال‭ ‬شد‭.‬
برای‭ ‬سایر‭ ‬کشاورزان‭ ‬غیرمشمول‭ ‬نیز‭ ‬بسته‭ ‬حمایتی‭ ‬خاصی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬به‭ ‬شعب‭ ‬تابعه‭ ‬ابلاغ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نهایت‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬مساعدت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬می‌آید‭.‬
5‭. ‬بانکداری‭ ‬بین‌الملل‭ ‬
1-5‭. ‬عملیات‭ ‬گشایش‭ ‬اعتبارات‭ ‬اسنادی،‭ ‬ثبت‭ ‬بروات‭ ‬اسنادی‭ ‬و‭ ‬حواله‌های‭ ‬ارزی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬معادل‭ ‬4/‬229‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اعمال‭ ‬دور‭ ‬جدید‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ظالمانه‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬نظام‭ ‬بانکی‭ ‬کشورمان،‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬می‌باشد‭.‬
2-5‭. ‬عملیات‭ ‬ارزی‭ ‬غیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬شامل‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬ارز،‭ ‬حواله‌های‭ ‬غیرتجاری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬16‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬مبلغ‭ ‬11/‬368‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬به‭ ‬13/‬225‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬رسید‭.‬
3-5‭. ‬سهم‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬7 / 1‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬از‭ ‬7/‬35‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬به‭ ‬9/ 06‭ ‬درصد‭ ‬رسید‭.‬
‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬کماکان‭ ‬نقش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬حسن‭ ‬جریان‭ ‬تجارت‭ ‬خارجی‭ ‬کشور‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
6‭. ‬واگذاری‭ ‬اموال‭ ‬مازاد‭ ‬و‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬
در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬1397،‭ ‬تعداد‭ ‬883‭ ‬فقره‭ ‬املاک‭ ‬مازاد‭ ‬بانک‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬5/‬337‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬معادل‭ ‬115‭ ‬درصد‭ ‬برنامه‭ ‬تعهدی‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬زمینه‭ ‬واگذاری‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬بنگاه‌داری،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬2‭ ‬شرکت‭ ‬بزرگ‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬شامل‭ ‬شرکت‭ ‬کشت‌و‌صنعت‭ ‬کارون‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬سیمرغ‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬واگذاری‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬فرآیند‭ ‬پذیرش‭ ‬شرکت‭ ‬سیمرغ‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‭ ‬بهادار‭ ‬تهران‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نماد‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬باز‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬براساس‭ ‬هماهنگی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬فروردین‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
در‭ ‬مورد‭ ‬شرکت‭ ‬کشت‌وصنعت‭ ‬کارون،‭ ‬ضمن‭ ‬انجام‭ ‬ارزیابی‭ ‬کارشناسی‭ ‬جدید،‭ ‬دو‭ ‬نوبت‭ ‬مزایده‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نوبت‭ ‬سوم‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬جاری‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬واگذاری‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬موفقیت‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬واگذاری‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬شرکت،‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬شرکت‭ ‬عمده‌ای‭ ‬برای‭ ‬واگذاری‭ ‬باقی‭ ‬نمی‌ماند‭.‬
7‭. ‬بهینه‌سازی‭ ‬شبکه‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬تعداد‭ ‬شعب‭ ‬
در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬بررسی‭ ‬وضعیت‭ ‬شبکه‭ ‬و‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬تعداد‭ ‬شعب‭ ‬بانک‭ ‬به‌طور‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬تعداد‭ ‬64‭ ‬شعبه‭ ‬کم‌بازده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬زیان‌ده‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬منحل‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬دیگر‭ ‬ادغام‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬گام‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬شعبه‌داری‭ ‬برداشته‭ ‬شد‭. ‬
به‭ ‬موازات‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬اقدامات‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تبلیغات‭ ‬و‭ ‬تشریفات‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بانک‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬عملکرد‭ ‬خوب‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬4‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬وزرای‭ ‬محترم‭ ‬عضو‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬23‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬استانداران‭ ‬محترم،‭ ‬رسماً‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬همکاران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬تشکر‭ ‬کردند‭.‬
برپایه‭ ‬عملکرد‭ ‬خوب‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1398‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬به‭ ‬نام‮«‬سال‭ ‬رونق‭ ‬تولید‮»‬‭ ‬نامگذاری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬کارکنان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬بانک‭ ‬با‭ ‬الهام‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شعار‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اقتضای‭ ‬شرایط‭ ‬خطیر‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬حرکت‭ ‬جهادی‭ ‬و‭ ‬منسجم‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬تهدیدات‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬برآب‭ ‬شدن‭ ‬نقشه‭ ‬های‭ ‬شوم‭ ‬آنان،‭ ‬با‭ ‬استعانت‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬حداکثر‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خواهند‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مواجهه‭ ‬آگاهانه‭ ‬با‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬نظام‭ ‬به‌ویژه‭ ‬حمایت‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬از‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬حرکت‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬ان‭ ‬شاءا‭... ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow