سیاستگذاری کشاورزی
سموم‭ ‬کشاورزی‭ ‬تولید‭ ‬داخل،‭ ‬تحت‌تاثیر‭ ‬رقابت‭ ‬نابرابر

رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬کشور‭:‬

سموم‭ ‬کشاورزی‭ ‬تولید‭ ‬داخل،‭ ‬تحت‌تاثیر‭ ‬رقابت‭ ‬نابرابر

مهندس‭ ‬گیل‌آبادی‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬همواره‭ ‬پیگیر‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬ساری‭ ‬کشور‭ ‬هستند‭. ‬
انجمن‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬نظارت‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬بر‭ ‬کار‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬استانداردها‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬کیفیت‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬همواره‭ ‬آماده‭ ‬بازدید‭ ‬کارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬نحوه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بازوی‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬می‌داند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬اهمیت‭ ‬سموم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬جامعه‭ ‬بر‭ ‬کسی‭ ‬پوشیده‭ ‬نیست‭.‬
تولید‭ ‬سموم‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کشور‭  - ‬صرفاً‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬تکنیکال‭ -  ‬ارزبری‭ ‬بسیار‭ ‬پایین‭ ‬اما‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬آن‌ها،‭ ‬ضریب‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬می‌اندازد‭.‬
یک‭ ‬نمونه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مدعا‭ ‬همین‭ ‬مشکل‭ ‬حمله‭ ‬ملخ‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬کرده،‭ ‬زیرا‭ ‬تاکنون‭ ‬حدود‭ ‬500‭ ‬تن‭ ‬سم‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬بعدی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬است‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬مسئولیتی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬است‭ ‬کارخانجات‭ ‬تولیدکننده‭ ‬سم‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬اختصاص‭ ‬ارز‭ ‬ارزان‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭  - ‬که‭ ‬مشابه‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ - ‬،‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬تأمین‭ ‬سم‭ ‬موردنیاز‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬گله‌مند‭ ‬هستند؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬اختصاص‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬واردات،‭ ‬قدرت‭ ‬رقابت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬می‌گیرد‭.‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬این‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬توان‭ ‬تأمین‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬سم‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬جفاست‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬واردکنندگان‭ ‬به‭ ‬بهانه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬رانت‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬رونق‭ ‬تولید،‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬کردن‭ ‬عمر‭ ‬کاری‭ ‬خود‭ ‬دائماً‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تعدیل‭ ‬نیرو‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬رانده‭ ‬شدن‭ ‬باشند‭.‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬برقراری‭ ‬توازن‭ ‬بین‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬کالای‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬ساخت‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬به‌منظور‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬اشتغال‭ ‬کشور،‭ ‬استفاده‭ ‬کارشناسانه‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬تعرفه‌ای‭ - ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دولت‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ - ‬؛‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬
موارد‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬شعار‭ ‬سال‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری،‭ ‬انجمن‭ ‬مصمم‭ ‬شد‭ ‬امسال‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بزرگ‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬را‭ ‬"بدون‭ ‬حضور‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سمومی‭ ‬که‭ ‬مشابه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌گردد"‭ ‬برگزار‭ ‬نماید‭.‬
مسعود‭ ‬گیل‌آبادی،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌گوید‭: ‬کارخانه‌های‭ ‬سازنده‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬دقیقاً‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬فعالیت‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬اراده‭ ‬کند،‭ ‬وارد‭ ‬کارخانجات‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬روند‭ ‬تولید‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬خارجی‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬اینگونه‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬به‌صورت‭ ‬کامل‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭. ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬سم‭ ‬آماده‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود،‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آیتم‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬چک‭ ‬کرد‭.‬
بنابراین‭ ‬ما‭ ‬ادعا‭ ‬میکنیم‭ ‬که‭ ‬سموم‭ ‬تولیدی‭ ‬داخل‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬مناسب‌تری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬وارداتی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بیشتری‭ ‬روی‭ ‬تولید‭ ‬آن‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مستحق‭ ‬بذل‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬اشراف‭ ‬کامل‭ ‬روی‭ ‬تولیدات‭ ‬سموم‭ ‬داخلی‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬سموم‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬چون‭ ‬نظارت‭ ‬بیشتری‭ ‬روی‭ ‬آنها‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬مانند‭ ‬چینی‭ ‬و‭ ‬هندی‭ ‬است‭. ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬قرار‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بهتر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬خودمان‭ ‬تکیه‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬کشورمان‭ ‬از‭ ‬هزاران‭ ‬مزایای‭ ‬آن‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شود‭. ‬
علی‌رغم‭ ‬سودی‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬سم‭ ‬دارد،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬تمام‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌شان‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬سموم‭ ‬کرده اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬28‭ ‬درصد‭ ‬درآمد‭ ‬ناخالص‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬کارخانجات‭ ‬تولیدکننده‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬برمی‌گردد‭.‬
اگر‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭ ‬قطعاً‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬حتی‭ ‬انگیزه‌هایی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬‮«‬تکنیکال‮»‬‭ ‬سموم‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حیث‭ ‬وابستگی‭ ‬کمتری‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬گلایه‌ای‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف،‭ ‬متأسفانه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬انگیزه‌ها‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬کاسته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬رونق‭ ‬تولید،‭ ‬دلالی‭ ‬و‭ ‬رانت‌خواری‭ ‬رونق‭ ‬می‌گیرد‭.‬

نمایشگاهی‭ ‬متفاوت‌تر‭ ‬از‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تخصصی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬رسانه‭ ‬به‭ ‬انعکاس‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬یک‭ ‬صنعت‭ ‬می‌پردازد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬متقاضیان‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬مقایسه‭ ‬و‭ ‬دیدار‭ ‬و‭ ‬خریدار‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬میکشاند،‭ ‬گیل‌آبادی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬معرفی‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌گوید‭: ‬نمایشگاه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬جایگاه‭ ‬واقعی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬است‭.‬
ما‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نمایشگاه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشترک‭ ‬برگزار‭ ‬میکردیم‭. ‬اما‭ ‬امسال‭ ‬وقتی‭ ‬دیدیم‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬تولیدکنندگان،‭ ‬هیچ‭ ‬سنخیتی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬انجمن‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کاری‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬متفاوت‭ ‬است،‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬نمایشگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقل‭ ‬برگزار‭ ‬کنیم؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف،‭ ‬مسیر‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬میکنند‭.‬

یکم‭ ‬تا‭ ‬چهارم‭ ‬بهمن‭ ‬امسال‭ ‬میزبان
کشاورزان،‭ ‬بازرگانان،‭ ‬کارشناسان
و‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشد‭ ‬وزارتخانه‭ ‬هستیم

بنابراین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شعار‭ ‬سال‭ ‬که‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬نام‭ ‬دارد‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بزرگ‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬امسال‭ ‬که‭ ‬یکم‭ ‬تا‭ ‬چهارم‭ ‬بهمن‎ماه‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬کالاهای‭ ‬با‭ ‬کیفیتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬عمدتاً‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‌های‭ ‬اروپایی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند؛‭ ‬برگزار‭ ‬میکنیم‭. ‬
رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬کیفیت‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬تأمین‭ ‬مایحتاج‭ ‬کشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬عنوان‭ ‬مخالف‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬کالاهای‭ ‬باکیفیت‭ ‬و‭ ‬مرغوب‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬عمدتا‭ ‬توسط‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬تولید‭ ‬میکنند؛‭ ‬نیستیم‭. ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بذر،‭ ‬بیشتر‭ ‬نیاز‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬درصد‭ ‬خیلی‭ ‬کمی‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬داریم‭.‬
اما‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬سم‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬فقط‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬نیازمان‭ ‬به‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬خارجی‭ ‬وابسته‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬موارد،‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬باکیفیت‭ ‬و‭ ‬خوبی‭ ‬داریم‭.‬

مخالف‭ ‬حضور‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نیستیم

گیل‌آبادی‭ ‬می‌گوید‭: ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬کم‌خطر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیتی‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی‭ - ‬عمدتا‭ ‬اروپایی‭ -  ‬تولید‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬مشابه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ندارند،‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مخالفتی‭ ‬نداریم‭. ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬تیپ‭ ‬از‭ ‬محصولاتشان‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬شرکت‭ ‬کنند‭. ‬اما‭ ‬تعداد‭ ‬این‭ ‬سموم‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سایر‭ ‬سموم‭ ‬توان‭ ‬داخلی‭ ‬ما‭ ‬بالاست‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬نشان‭ ‬داده‌ایم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مدیریت‭ ‬توانمند‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬هستیم‭. ‬

نمایشگاه‭ ‬بهمن‭ ‬ماه،‭ ‬پذیرای‭ ‬همه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬

وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬کشاورزی،‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬تامینکنندگان‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‌شده‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬گلخانه‌سازان،‭ ‬صاحبان‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬دعوت‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬شرکت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬فعال‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬زیرا‭ ‬اعتقاد‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ابزاری‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬تولید‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬مشارکت‭ ‬فعالان‭ ‬قاعدتاً‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استقبال‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬
گیل‭ ‬آبادی‭ ‬گفت‭: ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬سلایق‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تولیدات‭ ‬خارجی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬تأکید‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬است‭. ‬کیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬بسیار‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬خارجی‭ ‬مشابه‭ ‬می‌دهند،‭ ‬باعث‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬محصولات‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬پایین‌تر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬رقابت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬می‌گیرند‭. ‬مصرف‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬

حضور‭ ‬مسئولین‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬

رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬کشور‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬تمام‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬توصیهکننده‭ ‬یا‭ ‬مصرفکننده‭ ‬نهایی‭ ‬سموم‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬شرکت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیر‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬صمت‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬سموم‭ ‬را‭ ‬ببینند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬کشاورزی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بیشتر‭ ‬کالاها‭ ‬ارزبری‭ ‬بسیار‭ ‬پایینی‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬بسیار‭ ‬بالاست‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬حمایت‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت،‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارایی،‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ... ‬موجب‭ ‬اقتدار‭ ‬بیشتر‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
مهندس‭ ‬گیل‌آبادی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بین‌المللی‭ ‬کردن‭ ‬نمایشگاه‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬هم‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬خارجی‭ ‬داشته‌ایم‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدودیت‭ ‬فضا‭ ‬تاکنون‭ ‬حدود‭ ‬85‭ ‬شرکت‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬متقاضیان‭ ‬حدود‭ ‬120‭ ‬شرکت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده،‭ ‬ما‭ ‬فکر‭ ‬میکنیم‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬درخواست‌ها،‭ ‬غرفه‭ ‬کافی‭ ‬نداشته‭ ‬باشیم‭ ‬اما‭ ‬امیدواریم‭ ‬نمایشگاه‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬فعالان‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬4‭ ‬میلیونی‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬ایران‭ ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬آخرین‭ ‬رویدادهای‭ ‬سموم‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬عراقی،‭ ‬اربیل،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭... ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬سموم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬به‌صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬دریافت‭ ‬میکنند‭ ‬با‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬سموم‭ ‬داخلی‭ ‬کشورمان‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬امکان‭ ‬مییابند‭ ‬درصورت‭ ‬موافقت‭ ‬دولت،‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬خریداری‭ ‬نماید‭. ‬

نمایشگاه‭ ‬امسال‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬همایش،‭ ‬کلاس‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬مذاکرات‭ ‬B2B

برای‭ ‬پربارتر‭ ‬شدن‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بار‭ ‬علمی،‭ ‬آموزشی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬چند‭ ‬سمینار‭ ‬و‭ ‬کلاس‭ ‬آموزشی‭ - ‬Work Shop‭ -  ‬و‭ ‬دوره‌های‭ ‬کوتاه‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬سموم‭ ‬کم‌خطر‭ ‬برگزار‭ ‬میکنیم‭ ‬و‭ ‬فضاهایی‭ ‬برای‭ ‬مذاکرات‭ ‬B2B‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۳۰ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow