سیاستگذاری کشاورزی
تدبیر‭ ‬کیانی؛‭ ‬پیشران‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی

انتصاب
تدبیر‭ ‬کیانی؛‭ ‬پیشران‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی

پژوهش‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حوزه‌ای‭ ‬زیربنای‭ ‬اصلی‭ ‬توسعه‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬نیازمند‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مطالعات‭ ‬پژوهشی‭ ‬روشمند‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ای‭ ‬مانند‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬گستره‭ ‬وسیع‭ ‬با‭ ‬شاخه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬دارد‭.‬
مؤسسه‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نهادهای‭ ‬مهم‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاوری‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌های‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬دارد‭.‬
ریاست‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬هیأت‭ ‬علمی‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬وزیر‭ ‬علوم،‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬و‭ ‬حکم‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬منصوب‭ ‬می‌شود‭.‬
شانزدهم‭ ‬اردیبهشت‌ماه‭ ‬طی‭ ‬حکمی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬علی‭ ‬کیانی‌راد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬جدید‭ ‬این‭ ‬مؤسسه‭ ‬انتخاب‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬
علی‭ ‬کیانی‌راد‭ ‬دارای‭ ‬دکترای‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬گرایش‭ ‬اقتصاد‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬گروه‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دانشکده‌‭ ‬کشاورزی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‌علمی،‭ ‬استادیار‭ ‬پژوهش،‭ ‬معاون‭ ‬پژوهشی‭ ‬موسسه‌‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اقتصاد‌‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی،‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬می‌باشد‭.‬
در‭ ‬سابقه‭ ‬کاری‭ ‬وی‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭: ‬
•‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬علمی،‭ ‬استادیار‭ ‬پژوهش،‭ ‬گروه‭ ‬پژوهشی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬موسسه‭ ‬پژوهش‌های‌‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اقتصاد‌کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی،‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬
•‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬علمی،‭ ‬استادیار‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬مدیرگروه‭ ‬پژوهشی‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬موسسه‭ ‬پژوهش‌های‌‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی،‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی
•‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬علمی،‭ ‬استادیار‭ ‬پژوهش،‭ ‬گروه‭ ‬پژوهشی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬موسسه‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی‌‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‌کشاورزی‭ ‬
•‭ ‬پژوهشگر،‭ ‬گروه‭ ‬پژوهشی‭ ‬سیاست‌های‌‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬موسسه‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی‌‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‌کشاورزی
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬مؤسسه‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سابقه‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬علی‭ ‬کیانی،‭ ‬نشریه‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬نیز‭ ‬ضمن‭ ‬تبریک‭ ‬این‭ ‬انتصاب‭ ‬شایسته،‭ ‬آرزوی‭ ‬موفقیت‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬محوله‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow