سیاستگذاری کشاورزی
تحمیل‌های‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو به‭ ‬کشاورزان

تحمیل‌های‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو به‭ ‬کشاورزان

بدون‭ ‬شک‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تلاش‌های‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬پرسنل‭ ‬زحمت‌کش‭ ‬آن‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آب‭ ‬باعث‭ ‬سرو‭ ‬سامان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬خدادادی‭ ‬کشور‭ ‬می‌شود‭. ‬
اما‭ ‬ذکر‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬نکته‭ ‬را‭ ‬ضروری‭ ‬می‌دانیم‭: ‬اولاً‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬حریم‌های‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬آب‌های‭ ‬جاری‭ ‬باید‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی،‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرد‭. ‬مثلاً‭ ‬احتساب‭ ‬حریم‭ ‬یک‭ ‬رودخانه‭ ‬در‭ ‬استانی‭ ‬مانند‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬که‭ ‬وسعت‭ ‬زمین‌ها‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬عمدتاً‭ ‬بلااستفاده‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬زمین‭ ‬بسیار‭ ‬بالاتر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬زمین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوچک‭ ‬هستند،‭ ‬باید‭ ‬متفاوت‭ ‬باشد؛‭ ‬چراکه‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬حریم‭ ‬رودخانه‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنیم‭ ‬از‭ ‬زمین‭ ‬ناچیز‭ ‬کشاورز‭ ‬دیگر‭ ‬چیزی‭ ‬باقی‭ ‬نمی‌ماند‭.‬
مورد‭ ‬دیگر‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬اجازه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬جوی‭ ‬کوچک،‭ ‬باید‭ ‬بین‭ ‬یک‭ ‬روستایی‭ ‬دورافتاده‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قدیم‌الایام‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آب‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نقطه‌ای‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬تفاوت‭ ‬قائل‭ ‬باشد‭.‬
مخصوصا‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جدی‭ ‬بحث‭ ‬مهاجرت‭ ‬از‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬مطرح‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬قوانین‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬روستاییان‭ ‬باشد‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬کسب‭ ‬اندک‭ ‬معیشت‌شان‭.‬
این‭ ‬بحث‭ ‬مختصر‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬اینجا‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬شاید‭ ‬با‭ ‬مطالعه‭ ‬نامه‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اهالی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روستاهای‭ ‬استان‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬مجله‭ ‬‮«دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬رسیده،‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬نگارنده‭ ‬سطور‭ ‬بالا‭ ‬پی‭ ‬ببرید‭:‬

دردنامه‭ ‬اهالی‭ ‬گِردبیشه

به‭ ‬راستی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬درد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬که‭ ‬بگوییم،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬علت‭ ‬هم‭ ‬عنوانی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬دردنامه‭ ‬انتخاب‭ ‬ننمودیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ناچار‭ ‬به‭ ‬رسانه‌های‭ ‬عمومی‭ ‬پناه‭ ‬آوردیم؛‭ ‬امید‭ ‬که‭ ‬گشایشی‭ ‬در‭ ‬گره‭ ‬کور‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬اهالی‭ ‬روستای‭ ‬گِردبیشه‭ ‬باشد‭.‬
روستای‭ ‬گردبیشه‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬گندمان‭ ‬شهرستان‭ ‬بروجن‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قطب‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‌آلا‭ ‬می‌باشد - ‬و‭ ‬روستاهای‭ ‬مشابه‭ - . ‬این‭ ‬روستا‭ ‬در‭ ‬دامنه‭ ‬کوه‌های‭ ‬زاگرس‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ده‌ها‭ ‬بلکه‭ ‬صدها‭ ‬سال‭ ‬قبل،‭ ‬چشمه‌ای‭ ‬اختصاصی‭ - ‬در‭ ‬واقع‭ ‬رودخانه‌ای‭ -  ‬در‭ ‬کمرکش‭ ‬آن‭ ‬روان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬سالیان،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬منازل‭ ‬روستایی،‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغات‭ ‬را‭ ‬آبیاری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬نه‌چندان‭ ‬دور‭ ‬برای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬سه‭ ‬آسیاب‭ ‬آبی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شده‭. ‬
طی‭ ‬سالیان‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬خانوارها‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬آن‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬نیز‭ ‬رواج‭ ‬یافت،‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬اهالی‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬کمک‌خرجی‭ ‬خانواده‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬حوضچه‌های‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬جوی‌های‭ ‬فرعی‭ ‬موجود‭ ‬که‭ ‬اکثراً‭ ‬از‭ ‬منازل‭ ‬آنها‭ ‬عبور‭ ‬می‌کرده‭ ‬و‭ ‬می‌کند،‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬تعداد‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬معدودی‭ ‬ماهی‭ ‬نمودند‭.‬
متأسفانه‭ ‬اداره‭ ‬آب‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬قانون‭ ‬یا‭ ‬بخش‌نامه‌ای‭ ‬شاید‭ ‬مهجور‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اهالی‭ ‬مجهول‭ ‬می‌باشد،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬جلوگیری‭ ‬نموده‭ ‬بلکه‭ ‬اهالی‭ ‬را‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬جرایم‭ ‬سنگین‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اولاً‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬هیچ‭ ‬مشکلی‭ ‬در‭ ‬دبی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬آوردن‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬باغات‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬ایجاد‭ ‬نمی‌نماید؛‭ ‬بلکه‭ ‬چون - ‬به‭ ‬میزان‭ ‬هرچند‭ ‬محدود‭ - ‬فضولات‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود،‭ ‬برای‭ ‬باغات‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬می‌باشد‭.‬
ثانیاً‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬آلودگی‭ ‬سایر‭ ‬مراکز‭ ‬و‭ ‬کارگاه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬هم‌جوار،‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬ادارات‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬دامپزشکی‭ ‬و‭ ‬شیلات‭ ‬که‭ ‬متولی‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬آلودگی‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬کارگاه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬هستند،‭ ‬هیچ‎گونه‭ ‬اعتراضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬ندارند‭. ‬
امیدواریم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬رونق‭ ‬تولید‮»‬‭ ‬نام‌گذاری‭ ‬شده،‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬تابعه‭ ‬در‭ ‬دستورالعمل‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬تجدیدنظری‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورند‭. ‬باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬روستاهای‭ ‬مشابه‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬حوضچه‌های‭ ‬کوچک‭ ‬خانگی‭ ‬بتوانند‭ ‬قدمی‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬رونق‭ ‬اقتصاد‭ ‬بردارند؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬گفته‌اند‭: ‬قطره‭ ‬قطره‭ ‬جمع‭ ‬گردد‭ ‬وانگهی‭ ‬دریا‭ ‬شود‭.‬

عده‌ای‭ ‬از‭ ‬اهالی
روستای‭ ‬گِردبیشه‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow