سیاستگذاری کشاورزی
واردات‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬ملکه‭ ‬زنبورعسل

مناقشه
واردات‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬ملکه‭ ‬زنبورعسل

زنبورعسل،‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬از‭ ‬چنان‭ ‬اهمیتی‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬سوره‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬سال‭ ‬این‭ ‬یاوران‭ ‬بی‌ادعای‭ ‬جامعه‭ ‬بشری‭  - ‬که‭ ‬خواستگاه‭ ‬آنان‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬است‭ -  ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭  - ‬گرده‌افشانی‭ ‬و‭... -  ‬به‭ ‬کمک‭ ‬مزرعه‌داران‭ ‬می‌آیند‭ ‬کاری‭ ‬بس‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬اثربخش‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬فراموش‭ ‬یا‭ ‬کم‌رنگ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬پیش‌ترها‭ ‬زارعین‭ ‬و‭ ‬باغداران‭ ‬برای‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬صاحبان‭ ‬کندوها‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬گل‌دهی،‭ ‬فرش‭ ‬قرمز‭ ‬پهن‭ ‬می‌کردند‭ ‬اما‭ ‬اینک‭ ‬حتی‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬خوش‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬نشان‭ ‬نمی‌دهد‭ ‬و‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مالک‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬می‌گوید‭ ‬از‭ ‬ارتفاع‭ ‬2700‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬ورود‭ ‬زنبورعسل‭ ‬ممنوع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کندوداران‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬بهار‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬جاده‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطرات‭ ‬گوناگون‭ ‬استقرار‭ ‬می‌یابند‭. ‬زیرا‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬هم‭ ‬مجوز‭ ‬حضور‭ ‬کندو‭ ‬در‭ ‬مراتع‭ ‬را‭ ‬نمی‌دهد‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭ ‬مراتع‭ ‬در‭ ‬قرق‭ ‬عشایر‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬علف‌برها‭ ‬است‭. ‬
کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬زنبورعسل‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬عسل،‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬گرده‭ ‬افشانی‭ ‬و‭ ‬لقاح‭ ‬گل‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬عامل‭ ‬20‭ ‬الی‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬مانند‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬سطح‭ ‬باشد‭ ‬یعنی‭ ‬اینکه‭ ‬چنانچه‭ ‬تولیدات‭ ‬زراعی‭ ‬باغی‭ ‬80‭ ‬تا‭ ‬90‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬محاسبه‭ ‬شود‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬زنبورها‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغات‭ ‬20‭ ‬تا‭ ‬25‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بدون‭ ‬هیچگونه‭ ‬هزینه‭ ‬اضافی‭  - ‬100‭ ‬الی‭ ‬120‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی،‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬گیاهی‭ -  ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬می‌آورد‭. ‬
اهمیت‭ ‬بعدی‭ ‬زنبورعسل‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬عسل،‭ ‬ژل‌‭ ‬رویال‭ ‬و‭... ‬است‭ ‬ماده‌ای‭ ‬مغذی،‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬اکسیر‭ ‬جوانی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬فرآوری‌های‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬که‭ ‬درج‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬حوصله‭ ‬این‭ ‬صفحه‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬نگارنده‭ ‬خارج‭ ‬است‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬اخیراً‭ ‬ساماندهی‭ ‬زنبورعسل‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬جایگاه‭ ‬بهتری‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬چراکه‭ ‬قبلاً‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬طیور‭  - ‬شاید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بال‭ ‬دارند‭ -  ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬اینک‭ ‬مدیریت‭ ‬مستقلی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬می‌رود‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬وزارتخانه‭ ‬باعث‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬باشد‭ ‬ولی‭ ‬چنانچه‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬امکانات‭ ‬حداقلی‭ ‬بماند‭ ‬قاعدتاً‭ ‬کاری‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬نمی‌برد‭.‬
آمار‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬کندو‭ ‬توسط‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬75‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬عسل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬هر‭ ‬کندو‭ ‬سالانه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬کیلو‭ ‬عسل‭   - ‬البته‭ ‬به‭ ‬انصاف‭ ‬زنبوردار‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬تغذیه‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬و‭... -  ‬تولید‭ ‬می‌کند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬کندوهای‭ ‬عسل‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬کیلو‭ ‬عسل‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬کاهش‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬برداشت‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬ملکه،‭ ‬نحوه‭ ‬مدیریت،‭ ‬تأمین‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬دارو،‭ ‬اجباری‭ ‬کردن‭ ‬استاندارد‭ ‬عسل،‭ ‬تأمین‭ ‬به‌موقع‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬شکر‭ ‬برای‭ ‬استمرار‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭... ‬است - ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬عسل‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬کندوها‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬زنبوردار‭ ‬جبراً‭ ‬شکر‭ ‬آزاد‭ ‬کیلویی‭ ‬6‭ ‬الی‭ ‬7‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬خریداری‭ ‬می‌کند‭ - .‬
گروهی‭ ‬از‭ ‬محققین‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬ملکه‌های‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬شده‭ ‬اگر‭ ‬به‌صورت‭ ‬اصولی‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬وارد‭ ‬شود‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬عسل‭ ‬است‭  - ‬گرچه‭ ‬تنها‭ ‬عامل‭ ‬نیست‭ -  ‬اما‭ ‬مشکل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ملکه‭ ‬بیچاره‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬مدافع‭ ‬و‭ ‬مخالف‭ ‬دارد،‭ ‬مدافعان‭ ‬واردات‭ ‬ملکه‭ ‬به‭ ‬نکات‭ ‬مفید‭ ‬افزایش‭ ‬تولید،‭ ‬تولید‭ ‬کیفی،‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬کمتر‭ ‬و‭... ‬اشاره‭ ‬می‌کنند‭ ‬اما‭ ‬مخالفان‭ ‬واردات‭ ‬ملکه‭ ‬هم‭ ‬بی‌کار‭ ‬ننشسته‌اند‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬تدافعی‭ ‬خود‭ ‬را - ‬ورود‭ ‬کنه‌‭ ‬واروآ،‭ ‬ده‌ها‭ ‬ویروس،‭ ‬5‭ ‬بیماری‭ ‬و‭... -  ‬دارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دری‭ ‬می‌زنند‭ ‬تا‭ ‬ملکه‭ ‬وارد‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬فعلاً‭ ‬زور‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬چربیده‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬زنبورعسل‭ ‬جزو‭ ‬گروه‭ ‬کالایی‭ ‬یک‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬ملکه‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬وارد‭ ‬شود‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ممنوعیت‭ ‬ورود،‭ ‬قاچاق‭ ‬ورود‭ ‬آن‭ ‬رواج‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬کمترین‭ ‬آسیب‭ ‬واردات‭ ‬قاچاق‭ ‬امکان‭ ‬توزیع‭ ‬بیماری‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬عسل‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬تصمیم‌سازان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت،‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬فصل‭ ‬الخطاب‭ ‬وارد‭ ‬موضوع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جلسه‭ ‬توضیحات‭ ‬سران‭ ‬مخالف‭ ‬و‭ ‬موافق‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬تصمیم‭ ‬قاطع‭ ‬بگیرد‭. ‬

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow