سیاستگذاری کشاورزی
یک رویداد نادر با نگاه به تامین غذا

گلخانه‭ ‬شگفتي‭ ‬ساز‭ ‬ايراني‭ ‬‮«‬فراز‮»‬،‭ ‬رتبه‭ ‬منتخب‭ ‬جشنواره‭ ‬خوارزمي

يک‭ ‬رويداد‭ ‬نادر‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬تامين‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬کشور

مهندس محمدرضا منصوریان

‮«‬گلخانه‭ ‬ايرانی‭ ‬فراز‮»‬‭ ‬با‭ ‬هشت‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شگفتی‭ ‬و‭ ‬تحسين‭ ‬کشاورزان،‭ ‬معاونت‭ ‬محترم‭ ‬وزير‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬باغبانی،‭ ‬مؤسسه‭ ‬تحقيقات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‌‭ ‬کشاورزی،‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‌‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعی،‭ ‬انجمن‭ ‬سوخت‌های‭ ‬زيستی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مجامع‭ ‬بين‌المللی‭ ‬قرارگرفته‭ ‬بنابر‭ ‬نظر‭ ‬رئيس‭ ‬و‭ ‬نايب‌رئيس‭ ‬"لانست"‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهانی،‭ ‬پتانسيل‭ ‬اين‭ ‬گلخانه‭ ‬برای‭ ‬تغيير‭ ‬جهان‭ ‬بسيار‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬پروفسور‭ ‬‮«‬هيو‭ ‬مونتوگری‮»‬‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬لندن‭ ‬بزودی‭ ‬گلخانه‭ ‬فراز‭ ‬مورد‭ ‬بازديد‭ ‬شخصيت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬صاحب‭ ‬و‭ ‬طراح‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬"باغ‭ ‬بهشت"‭ ‬«The Eden project» انگلستان‭ (‬از‭ ‬عجايب‭ ‬معماری‭ ‬هشت‌گانه‭ ‬مدرن‭ ‬قرن‭) ‬قرار‭ ‬خواهدگرفت‭. ‬
گلخانه‭ ‬فراز‭ ‬در‭ ‬يک‭ ‬رويداد‭ ‬نادر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬برگزيده‭ ‬سی‌امين‭ ‬جشنواره‭ ‬علمی‭ ‬خوارزمی‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬افتخار‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬ايران‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
جشنواره‭ ‬بين‌المللي‭ ‬خوارزمي‭ ‬که‭ ‬همه‌ساله‭ ‬به‌منظور‭ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬معرفي‭ ‬نخبگان‭ ‬و‭ ‬استعدادهاي‭ ‬برتر‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فناوري‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬‮ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬براي‮ ‬فراهم‌سازي‭ ‬زمينه‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬به‌منظور‭ ‬گسترش‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬پژوهشي‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شود،‭ ‬امسال‭ ‬يک‭ ‬اختراع‭ ‬کاملا‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬برگزيده‭ ‬است‭.‬
‮«‬گلخانه‭ ‬فراز‮»‬‭ ‬با‭ ‬الهام‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬زندگی‭ ‬هزاران‭ ‬ساله‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬به‌خصوص‭ ‬منازل‭ ‬بم،‭ ‬دزفول،‭ ‬شوشتر‭ ‬و‭... ‬با‭ ‬نبوغ‭ ‬مهندسی‭ ‬ايرانی،‭ ‬گام‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬محيط‭ ‬زيست،‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‌های‭ ‬فسيلی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬صفر،‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬برای‭ ‬خنک‭ ‬کردن‭ ‬گلخانه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هشتاد‭ ‬درصد‭ ‬سيستم‌های‭ ‬معمول‭ ‬فن‭ ‬و‭ ‬پد،‭ ‬کاهش‭ ‬چشم‌گير‭ ‬مصرف‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬محصول‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬حداکثری‭ ‬محصولات‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬پيام‌آور‭ ‬دنيايی‭ ‬با‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬سالم‌تر‭ ‬است‭.
 ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬به‌نوبه‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آقاي‭ ‬حميد‭ ‬اميرسيدی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬محققان‭ ‬شرکت‭ ‬هامون‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬علی‭ ‬عنبری‭ ‬و‭ ‬سينا‭ ‬اميرسيدی‭ ‬صميمانه‭ ‬تبريک‭ ‬مي‌گوييم،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬نوآوري‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬اين‭ ‬عزيزان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬توليد‭ ‬بذرهاي‭ ‬هيبريد‭ ‬سبزي‭ ‬و‭ ‬صيفي‭ ‬هستيم‭.
 ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ياداوري‭ ‬است‭ ‬حميد‭ ‬اميرسيدي‭ ‬اندوخته‭ ‬مادي‭ ‬و‭ ‬تجربي‭ ‬سال‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬بخش‭:‬‌‭ ‬
•‭ ‬تحقيقات‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬بذر‭ ‬هيبريد‭ ‬سبزي‭ ‬و‭ ‬صيفي‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬بهره‌وري
•‭ ‬اختراع‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار‭ ‬سازه‌هاي‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬تطبيق‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬اقليمي‭ ‬ايران‭ ‬صرف‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اين‭ ‬چرخه‭ ‬فعاليت،‭ ‬اميرسيدي‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬فعاليت‭ ‬کشاورزي‭ ‬خود‭ ‬توانست‭ ‬14‭ ‬رقم‭ ‬بذر‭ ‬هيبريد‭ (‬خيار‭ ‬سبز،‭ ‬خربزه،‭ ‬گوجه‌فرنگي‭ ‬و‭ ‬بادمجان‭) ‬را‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬ويژه‭ ‬تجاري‭ ‬‮«‬دانژه‮»‬‭ ‬براي‭ ‬اقليم‌هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬ايران‭ ‬توليد‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬اميدواريم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬استفاده‭ ‬گلخانه‌هاي‭ ‬کشورمان‭ ‬بذرهاي‭ ‬دانژه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سفيران‭ ‬سبز‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬کشورها‭ ‬نيز‭ ‬ارسال‭ ‬شود‭.‬
برگزيده‭ ‬سي‌امين‭ ‬جشنواره‭ ‬خوارزمي‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬ميزان‭ ‬واردات‭ ‬سازه‌هاي‭ ‬گلخانه‌اي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي‭ ‬گفت‭: ‬گلخانه‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬با‭ ‬تعرفه‭ ‬4درصد‭ (‬يعني‭ ‬تقريباً‭ ‬بدون‭ ‬تعرفه‭) ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬امر‭ ‬مسبب‭ ‬واردات‭ ‬بيشترين‭ ‬ميزان‭ ‬لوله‭ ‬و‭ ‬پروفيل‭ ‬و‭ ‬پلاستيک‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬درحاليکه‭ ‬سازه‌هاي‭ ‬گلخانه‌اي‭ ‬ديگر‭ ‬کشورها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مطالعات‭ ‬فراوان‭ ‬براساس‭ ‬تطبيق‭ ‬شرايط‭ ‬اقليمي،‭ ‬کف،‭ ‬سقف،‭ ‬سرما‭ ‬و‭ ‬گرما‭ ‬و‭ ‬سياستهاي‭ ‬موردنظر‭ ‬کشورشان‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬لزوماً‭ ‬پاسخگوي‭ ‬نيازهاي‭ ‬کشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬نيست‭. ‬
موارد‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬اميرسيدي‭ ‬و‭ ‬همکارانش‭ ‬با‭ ‬تکيه‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬بررسي‭ ‬شرايط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوايي‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬کشور،‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬سازه‌ها‭ ‬و‭ ‬مکانيزمي‭ ‬برسند‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬وابستگي‭ ‬به‭ ‬خارج،‭ ‬سرآمد‭ ‬صنعت‭ ‬گلخانه‌اي‭ ‬باشد‭.‬
از‭ ‬آن‌جا‭ ‬که،‭ ‬گلخانه‌هاي‭ ‬توليدي‭ ‬‮«‬فراز‮»‬‭ ‬منحصر‭ ‬به‌فرد‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬گلخانه‭ ‬فراز‭ ‬هامون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬براي‭ ‬کاربران،‭ ‬30‭ ‬ماه‭ ‬گارانتي‭ ‬بدون‭ ‬قيد‭ ‬و‭ ‬شرط،‭ ‬صرفه‌جويي‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬دوجداره‭ ‬بودن‭ ‬گلخانه،‭ ‬تهويه‭ ‬مناسب‭ ‬داخل‭ ‬گلخانه‭ (‬تنها‭ ‬با‭ ‬کار‭ ‬گذاشتن‭ ‬دريچه‌هايي‭ ‬بيرون‭ ‬و‭ ‬درون‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬ايجاد‭ ‬دريچه‭ ‬در‭ ‬سقف‭ ‬گلخانه‭)‬،‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬عدم‭ ‬عرق‌زدگي‭ ‬برگ‌ها‭ ‬که‭ ‬بستر‭ ‬مناسب‭ ‬براي‭ ‬قارچ‌ها‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ميکند‭ ‬تنها‭ ‬مواردي‭ ‬از‭ ‬خصوصيات‭ ‬منحصر‭ ‬به‌فرد‭ ‬اين‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭.‬
اميرسيدي،‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬گلخانه‭ ‬فراز‭ ‬هامون‭ (‬برگزيده‭ ‬جشنواره‭ ‬خوارزمي‭) ‬را‭ ‬سازه‭ ‬آلومينيومي‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬سبکي،‭ ‬قابل‭ ‬انعطاف‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬زنگ‭ ‬نزدن‭ ‬در‭ ‬سلامت‭ ‬داخل‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬عمر‭ ‬مفيد‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬موثر‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow