سیاستگذاری کشاورزی
وام‭ ‬نامحدود‭ ‬برای‭ ‬گلخانه و...

دکتر‭ ‬شهیدزاده
مدیرعامل‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭:‬

وام‭ ‬نامحدود‭ ‬برای‭ ‬گلخانه، پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس و‭ ‬مکانیزاسیون

اعضاء‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مدیرعامل‭ ‬

در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬آقایان‭ ‬نظری،‭ ‬دکتر‭ ‬شریفات‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬ماهیکار‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره،‭ ‬دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬را‭ ‬همراهی‭ ‬میکردند‭.‬
حرکت‭ ‬جالب‭ ‬برگزار‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬بود (‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬عاریه‌ای‭ ‬وزارت‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شد). ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬با‭ ‬نظم‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬جلسه‭ ‬پرسش‭ ‬و‭ ‬پاسخ،‭ ‬خاطره‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬خبرنگاران‭ ‬به‌جا‭ ‬گذاشت‭. ‬جالب‭ ‬توجه‭ ‬اینکه‭ ‬گروه‭ ‬خبری‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬ماحصل‭ ‬مصاحبه‭ ‬90‭ ‬دقیقه‌ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬12‭ ‬پایان‭ ‬یافت‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ساعت‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬به‭ ‬انعکاس‭ ‬آن‭ ‬بپردازند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‭ ‬گزارش‭ ‬خبری‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬در‭ ‬پایگاه www.bki.ir‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬

تسهیلات‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬1800‭ ‬هکتار‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری

دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬مدیرعامل‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مدیریت‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تولید،‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬1400‭ ‬هکتار‭ ‬تاسیسات‭ ‬کشت‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬احداث‭ ‬1800‭ ‬هکتار‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬انجام‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مدنظر‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬100‭ ‬درصد‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬باشد‭. ‬

مشارکت‭ ‬در‭ ‬احداث
15‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬

وی‭ ‬همچنین‭ ‬مشارکت‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬هزارهکتار‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬را‭ ‬اقدامی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تولید‭ ‬پروتئین‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬رایگان‭ ‬دریا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬انحصار‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬اروپایی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬جزو‭ ‬طرح‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

700‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬وام
برای‭ ‬خرید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬

توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬راهکاری‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬مورد‭ ‬تاکید‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬700‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهیلات‭ ‬خرید‭ ‬تراکتور،‭ ‬کمباین‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬0‭.‬9‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬بر‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬فعالیت‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید،‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬1‭.‬6‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬بر‭ ‬هکتار‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تعهدات‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬کشت‭ ‬برنج‭ ‬100‭ ‬درصد‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬
دکتر‭ ‬شهیدزاده‭: ‬خط‭ ‬اعتباری‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‌ها،‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬نامحدود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬براساس‭ ‬مقررات‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬بخش‌ها‭ ‬حمایت‭ ‬میکنیم‭.‬

حمایت‭ ‬مالی‭ ‬بانک‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬

سایر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬شهیدزاده‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬شامل‭ ‬طرح‭ ‬احیای‭ ‬اراضی‭ ‬خوزستان،‭ ‬ایلام‭ ‬و‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی،‭ ‬عاملیت‭ ‬در‭ ‬پروژه‭ ‬آبرسانی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬25000‭ ‬روستا،‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬13‭ ‬استان،‭ ‬پرداخت‭ ‬غرامت‭ ‬به‭ ‬خسارت‭ ‬دیدگان‭ ‬آنفولانزای‭ ‬مرغی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬بود‭. ‬
رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬یادآوری‭ ‬حرکت‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬نقدینگی‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬معاون‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه،‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬عاملیت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬11‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬14‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬750‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬بودجه،‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬عمر‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬بانکی‭ ‬توانست‭ ‬4000‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کند‭.‬
دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬درباره‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬منابع‭ ‬تامین‭ ‬اعتبار‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬گفت‭: ‬فروش‭ ‬اوراق‭ ‬مرابحه‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه،‭ ‬چابکسازی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬کارخانجات‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬منابع‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬صادرات‭ ‬گندم‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پیشنهادات‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬است‭.‬

بخشودگی‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬بدهکاران‭ ‬خسارت‭ ‬دیده‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ...‬

دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬گفت‭: ‬آیین‌نامه‭ ‬بخشودگی‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬بدهکاران‭ ‬زیر‭ ‬یکصدمیلیون‭ ‬تومان‭ ‬خسارت‭ ‬دیده‭ ‬از‭ ‬حوادث‭ ‬غیرمترقبه‭ ‬و‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬ابلاغ،‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬تسویه‭ ‬اصل‭ ‬بدهی‭ ‬آمادگی‭ ‬کامل‭ ‬اجرای‭ ‬آن‌را‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬تاریخی‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬براساس‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬قانون‭ ‬بودجه‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬موقعیت‭ ‬برتر‭ ‬اقتصادی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬

بخشودگی‭ ‬جرایم‭ ‬دیرکرد‭ ‬همه‭ ‬بدهکاران‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی

همچنین‭ ‬بدهکاران‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬هر‭ ‬مبلغ‭ ‬بدهی‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تسویه‭ ‬نقدی‭ ‬بدهی‭ ‬خود،‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬از‭ ‬بخشودگی‭ ‬جرائم‭ ‬وجه‭ ‬التزام‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شوند‭.‬
بیشترین‭ ‬میزان‭ ‬افزایش‭ ‬وکفایت‭ ‬سرمایه‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬محترم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬قانون‭ ‬بودجه،‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬38‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬800‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬مورد‭ ‬تصویب‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ثبت،‭ ‬بیشترین‭ ‬میزان‭ ‬کفایت‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬نظام‭ ‬بانکی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬رقم‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬توان‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان،‭ ‬قدرت‭ ‬امتیازگیری‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬نظام‭ ‬بانکی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬فاینانس،‭ ‬ریفاینانس‭ ‬و‭ ‬یوزانس‭ ‬بسیار‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬
شهیدزاده‭ ‬افزود‭: ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تبصره‭ ‬28‭ ‬قانون‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬نیز‭ ‬مبلغ‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬پنجاه‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬برای‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تصویب‭ ‬است‭.‬

رام‭ ‬شدن‭ ‬دولت‭ ‬و‭  ‬پرداخت‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬بدهی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬بانک

رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬خوشبختانه‭ ‬بازپرداخت‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬800‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬مانده‭ ‬بدهی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬مورد‭ ‬تصویب‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬نقش‭ ‬حمایتی‭ ‬بانک کشاورزی‭ ‬را‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬2‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬650‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهیلات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬برابر‭ ‬تعهدات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬نخست‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بانکی‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‭ ‬

سرافرازی‭ ‬برون‭ ‬مرزی

مدیرعامل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬فعالیت‭ ‬بخش‭ ‬بین‌الملل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬درخشان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬مذاکره‭ ‬با‭ ‬145‭ ‬بانک‭ ‬خارجی،‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬سوئیفتی‭ ‬با‭ ‬90‭ ‬بانک‭ ‬خارجی،‭ ‬برقراری‭ ‬روابط‭ ‬کارگزاری‭ ‬با‭ ‬70‭ ‬بانک‭ ‬معتبر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬آلمان،‭ ‬سوئیس،‭ ‬فرانسه،‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬ایتالیا،‭ ‬پرداخت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬اعتبارات‭ ‬اسنادی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬واردکنندگان‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬اجرای‭ ‬یوزانس‭ ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬برای‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬عاملیت‭ ‬ارزی‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬500‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬برشمرد‭. ‬
دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬پرسش‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬پسته،‭ ‬کشمش‭ ‬و‭ ‬زعفران‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی،‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬برای‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌ها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬تعاملات‭ ‬مثبتی‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬روسیه‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬بانک‌های‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تعاون‭ ‬با‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شرکت‭ ‬‮«‬گسترش‭ ‬تجارت‭ ‬برنا‮»‬‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬وسیع‭ ‬حمایت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صادرات،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬استاندارد‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ترغیب‭ ‬کنیم‭.‬

ادامه‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬بانک

وی‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬بانکداری‭ ‬الکترونیکی‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬CORE BANKING‭  ‬را‭ ‬از‭ ‬افتخارات‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬سامانه‭ ‬ویژه‭ ‬نابینایان،‭ ‬سامانه‭ ‬ایثارگران،‭ ‬سامانه‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬مازاد‭ ‬کشاورزان،‭ ‬خدمت‭ ‬جدید‭ ‬تله‭ ‬پرداز،‭ ‬کارت‭ ‬اعتباری‭ ‬مرابحه،‭ ‬کارت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬امکانات‭ ‬CRM‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬نسخه‭ ‬جدید‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬مهرگستر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬را‭ ‬اقداماتی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬رساندن‭ ‬نیاز‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬بانک  (‬و‭ ‬فقط‌‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬وجه‭ ‬نقد) ‬عنوان‭ ‬کرد‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow