سیاستگذاری کشاورزی
ماحصل‭ ‬توسعه‭ ‬تعاونی‌ها

نشستی‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬حمید‭ ‬کلانتری‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭  ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی

ماحصل‭ ‬توسعه‭ ‬تعاونی‌ها

مهندس‭ ‬حمید‭ ‬کلانتری‭ ‬چهره‭ ‬نام‭ ‬آشنای‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬سیاست،‭ ‬سوابقی‭ ‬همچون‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬مختلف (‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬کشور،‭ ‬معاون‭ ‬ترویج‭ ‬و ...) ‬و‭ ‬استانداری‭ ‬یزد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کارنامه‭ ‬خود‭ ‬دارد
که‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬خدمات‭ ‬رسانه‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬استانداری،‭ ‬بیشترین‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬همگرایی‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬امور‭ ‬استان‭ ‬وجود‭ ‬داشت
ولی‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬معاون‭ ‬وزیرکار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‌که‭ ‬میانگین‭ ‬مالکیت‭ ‬سطح‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬یک‭ ‬هکتار‭ ‬است‭ ‬ایجاد‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬را‭ ‬به‌منظور‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬خرد‭ ‬ضروری‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گفتگویی‭ ‬با‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬صنعت‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭:‬
این‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬تعاونی‌ها به‌منظور‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید از‭ ‬تامین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬تا‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬صادرات سود‭ ‬می‌برند‭.‬
کلانتری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬که‭ ‬40درصد‭ ‬از‭ ‬درامد‭ ‬بخش‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬اختصاصی‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬تعاونی‭ ‬بیمه‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭ ‬گفت‭: ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬تعاونی‭ ‬بیمه‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زیرمجموعه‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬تنها‭ ‬‮«‬بیمه‭ ‬تعاون‮»‬‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌باشد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬مزیت‌های‭ ‬تشکیل‭ ‬تعاونی‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬همچون‭ ‬تعاونی‭ ‬صیادان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتی‭ ‬اداره‭ ‬می‌شوند‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس،‭ ‬تعاونی‭ ‬مرغداران‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قدیم‭ ‬وظیفه‭ ‬تامین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬مرور،‭ ‬عزم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جزم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬کارخانه‭ ‬خوراک‭ ‬طیور‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اعضای‭ ‬خود،‭ ‬نیاز‭ ‬سایرین‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬خوراک‭ ‬طیور‭ ‬تامین‭ ‬می‌نماید‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬مرغداران‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬زنجیره‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬دامپزشکی،‭ ‬تامین‭ ‬سوخت‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مرغداری‌ها،‭ ‬احداث‭ ‬کشتارگاه،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬
معاون‭ ‬وزیرکار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬درخصوص‭ ‬لزوم‭ ‬توسعه‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬بخش‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬نوع‭ ‬تعاونی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬هم‌افزایی،عدالت،‭ ‬صادرات،‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬سرمایه‭ ‬برای‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬آن‌ها‭ ‬موثرند؛‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بسترسازی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تعاون‭ ‬قابل‭ ‬دست‌یابی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬البته،‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تعاونی‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬تعاونی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬عسل‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬از‭ ‬عمل‌آوری‭ ‬تا‭ ‬خالص‌سازی‭ ‬و‭ ‬برندینگ‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬برگردان‭ ‬سود‭ ‬به‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬می‌شد‭ ‬برعهده‭ ‬داشتند،‭ ‬که‭ ‬تشکیل‭ ‬چنین‭ ‬تعاونی‌هایی‭ ‬دربخش‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌منظور‭ ‬سهولت‭ ‬در‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬بخش‌ها‭ ‬الزامی‭ ‬می‌باشد‭.‬
از‭ ‬آن‌جا‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬کوچک‭ ‬تعاونی‭ ‬کشاورزی‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬پایانه‭ ‬صادراتی‭ ‬احداث‭ ‬کنند‭ ‬برای‭ ‬تمرکز‭ ‬امور‭ ‬تولید‭ ‬برای‭ ‬صادرات،‭ ‬بازاریابی،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬ساماندهی‭ ‬امور‭ ‬گمرکات‭ ‬و‭ ‬مصلحت‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬پایانه‭ ‬صادراتی‭ ‬تاسیس‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬پایانه‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬داشتن‭ ‬اعضا‭ ‬در‭ ‬همة‭ ‬بخش‌های‭ ‬درآمدزا‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬مرحله‭ ‬صادرات‭ ‬افزود‭: ‬پایانه‭ ‬صادراتی‭ ‬پسته‭ ‬رفسنجان‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬عضو‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پایانه‭ ‬صادراتی‭ ‬جویبار‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬حدود‭ ‬330هزار‭ ‬تن‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پایانه‭ ‬صادراتی‭ ‬پیشوای‭ ‬ورامین‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌باشد‭. ‬مهندس‭ ‬کلانتری‭ ‬گفت‭ ‬پایانه‭ ‬صادرات‭ ‬غلات‭ ‬فرانسه‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬تولیدات‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬می‌کند‭.‬

ما‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگی‭ ‬کردیم‭ ‬اما‭ ‬جهادکشاورزی‭! ‬

مهندس‭ ‬کلانتری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سرانجام‭ ‬پایانه‭ ‬صادراتی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬حکیمیه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬براساس‭ ‬ضرورت‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬غیر‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬معاون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬کل‭ ‬مربوطه‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬سایت‭ ‬مذکور‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬پایانه‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬و‭ ‬حوزه‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬فعال‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬نامعلومی‭ ‬هنوز‭ ‬حرکتی‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬موجب‭ ‬گلایه‭ ‬مندی‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬معاون‭ ‬وزیرکار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬درخصوص‭ ‬پیگیری‭ ‬لایحه‭ ‬دولت‭ ‬درمجلس‭ ‬گفت‭: ‬لایحه‌ای‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬۵.‬۱‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬معاونت‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پی‌گیری‭ ‬آن‭ ‬می‌باشند‭.‬

تعاونی‌های‭ ‬دهیاری

مهندس‭ ‬کلانتری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬دهیاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬6‭-‬7‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تاسیس‭ ‬شده‭ ‬گفت‭: ‬17‭ ‬هزار‭ ‬دهیاری‭ ‬عضو‭ ‬800‭ ‬تعاونی‭ ‬دهیاران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬800‭ ‬تعاونی‭ ‬خدمات‭ ‬تمام‭ ‬دهیاری‌ها‭ ‬را‭ ‬به‌عهده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬عمرانی،‭ ‬کشاورزی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌باشند‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬زنان‭ ‬روستایی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

تعاونی‭ ‬توسعه‭ ‬عمران‭ ‬شهرستان‭ ‬

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬تعاونی‭ ‬توسعه‭ ‬عمران‭ ‬شهرستان‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شهر‭ ‬یک‭ ‬تعاونی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬روستاهای‭ ‬تابعه‭ ‬تشکیل‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬نیم‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬هر‭ ‬شهرستان‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناخته‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬فعالیت‭ ‬باید‭ ‬عضو‭ ‬آن‭ ‬تعاونی‭ ‬باشند‭.‬

انتقال‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی،
راهی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬کشاورزی

مهندس‭ ‬حمید‭ ‬کلانتری‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬پیشنهاد‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬هند‭ ‬یک‭ ‬تعاونی‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬کل‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬400‭ ‬میلیون‭ ‬عضو‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬مرکزی‭ ‬مجلل‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬آن‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬سازمان‭ ‬قدرتمند‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬مطابق‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬انتقال‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬

کلانتری‭ ‬موافق‭ ‬ادغام‭ ‬و‭ ‬کلانتری‭ ‬مخالف‭ ‬ادغام

مهندس‭ ‬کلانتری‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬چگونگی‭ ‬نظامند‭ ‬شدن‭ ‬دو‭ ‬وزرات‭ ‬خانه‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬قانون‭ ‬کلیه‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬موظف‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یکسان‭ ‬از‭ ‬هردو‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬شهرها‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سنتی،‭ ‬خبرهایی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬رد‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسد‭. ‬هرچند‭ ‬زمانی‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون‭ ‬بوده‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬لابی‌ها‭ ‬و‭ ‬تلاش‌های‭ ‬وزیر‭ ‬وقت‭ ‬کشاورزی‭ (‬دکتر‭ ‬عیسی‭ ‬کلانتری‭) ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬از‭ ‬وزارت‌‭ ‬تعاون‭ ‬جدا‭ ‬شد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬روحیه‭ ‬فعلی‭ ‬هردو‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬می‌باشد‭. ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬همچنان‭ ‬آمادگی‭ ‬تکامل‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬همچون‭ ‬شهروند‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭. ‬
معاون‭ ‬وزیرکار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬کشاورزی‭ ‬درمواجه‭ ‬با‭ ‬موجودات‭ ‬زنده‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬95درصد‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬توانمندی‭ ‬به‌واسطه‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬روش‌های‭ ‬کارامد‭ ‬و‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬روز‭ ‬شکل‭ ‬گرفته،‭ ‬اما‭ ‬به‌منظور‭ ‬بالابردن‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬آب،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬نوآوری‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬فعالیت‭ ‬بخش‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تعاونی‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬با‭ ‬حمایت‌های‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬قانونی،‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬و‭ ‬ترویجی‭ ‬می‌باشد‭. ‬

در‭ ‬پایان‭ ‬از‭ ‬همکاری‌های‭ ‬آقای‭ ‬سبط‌الشیخ
مدیریت‭ ‬محترم‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬تعاون‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‌اجتماعی
و‭ ‬اطلاعات‭ ‬ذی‌قیمت‭ ‬ایشان‭ ‬قدردانی‭ ‬می‌شود‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow