سیاستگذاری کشاورزی
سازی‭ ‬که‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‌ را‭ ‬کوک‭ ‬کرد

شعب‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬کشاورزان
وام‌های‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬کشاورزی

سازی‭ ‬که‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‌ را‭ ‬کوک‭ ‬کرد

دی‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬افتخارآفرین‭ ‬کشاورزی،‭ ‬مهمان‭ ‬دلنوازی‭ ‬و‭ ‬سفره‭ ‬با‭ ‬برکت‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬بودند‭. ‬دکتر‭ ‬مرتضی‭ ‬شهیدزاده‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬بانک‌کشاورزی‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬گروه‭ ‬کثیری‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬برگزیده‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬مهر‭ ‬77‭ ‬میهمان‭ ‬ویژه‭ ‬بانک‭ ‬بودند،‭ ‬امتیازات‭ ‬ویژه‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬برتر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشوری‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬موسیقی‭ ‬سنتی‭ ‬روناک‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬ترانه‌های‭ ‬لجهه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬فارسی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کرد،‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس،‭ ‬معاونین‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی،‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی،‭ ‬مدیران‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬استانی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬
کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬نظرخواهی‭ ‬خبرنگاران،‭ ‬مراسم‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬سرآمد‭ ‬آیین‌های‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬جشنواره‭ ‬ملی‭ ‬کشاورزان‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬به‌ویژه‭ ‬این‌که‭ ‬توانسته‭ ‬بودند‭ ‬مسایل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬بانک‭ ‬مطرح‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬امتیازات‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬کشاورزی‭ ‬خود‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭. ‬
دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬در‭ ‬آیین‭ ‬تجلیل‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬برتر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ضمن‭ ‬برشمردن‭ ‬امتیازات‭ ‬موجود‭ ‬بانک‌‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه،‭ ‬امتیازات‭ ‬جدید‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬برای‭ ‬فعالان‭ ‬برتر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬
این‭ ‬امتیازات‭ ‬شامل‭ ‬افزایش‭ ‬سقف‭ ‬تسهیلات‭ ‬ضمانتی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬قراردادهای‭ ‬لازم‭ ‬الاجراء‭ ‬بانک‭ ‬تا‭ ‬1800‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬مبالغ‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬حدنصاب‭ ‬ضمانتی‭ ‬استان‌ها‭ ‬حداکثر‭ ‬معادل‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬کل‭ ‬مبلغ‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭  ‬تعیین‭ ‬سقف‭ ‬تسهیلات‭ ‬ذمه‌ای‭ ‬معادل‭ ‬300‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬همچنین‭ ‬امتیازات‭ ‬جدید‭ ‬بانک‌کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‮«‬‭ ‬نمونه‭ ‬استانی‮»‬‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬افزایش‭ ‬سقف‭ ‬تسهیلات‭ ‬ضمانتی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬قراردادهای‭ ‬لازم‭ ‬الاجراء‭ ‬بانک‭ ‬تا‭ ‬1200‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬مبالغ‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬حدنصاب‭ ‬ضمانتی‭ ‬استان‌ها‭ ‬حداکثر‭ ‬معادل‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬کل‭ ‬مبلغ‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭  ‬تعیین‭ ‬سقف‭ ‬تسهیلات‭ ‬ذمه‌ای‭ ‬معادل250‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬خدمات‭ ‬ممتازی‭ ‬چون‭ ‬پرداخت50%‭ ‬سهم‭ ‬الشرکه‭ ‬در‭ ‬تسهیلات‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬مابقی‭ ‬به‌تناسب‭ ‬پیشرفت‭ ‬فیزیکی‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬طرح،‭ ‬تشکیل‭ ‬باشگاه‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬کارت‭ ‬شناسایی‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬بانکی‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬نوبت،‭ ‬کاهش‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬سهم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬کشوری‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬معادل‭ ‬ده‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ (‬سرمایه‌ای‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬گردش‭)‬،‭ ‬بررسی‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬کشاورزان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬نوبت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اسرع‭ ‬وقت،‭ ‬تعیین‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ناظر‭ ‬ویژه‭ ‬بانک‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یکسال،‭ ‬وصول‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬قسط‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تخفیف‭ ‬در‭ ‬سهم‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬به‌میزان‭ ‬10‭ ‬درصد،‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬بخشودگی‭ ‬کارمزد‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬صدور‭ ‬انواع‭ ‬کارت‌های‭ ‬خدمات‭ ‬الکترونیکی‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬بخشودگی‭ ‬کارمزد‭ ‬خدمات‭ ‬بانکی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬کارمزد‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یکسال،‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬امتیازاتی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌طور‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬کشوری‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow