سیاستگذاری کشاورزی
با‭ ‬عرض‭ ‬تسلیت‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬درختکاری‭ ‬‭ !‬
کالبدشکافی‭ ‬ضایعه‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬قطع‭ ‬درختان

با‭ ‬عرض‭ ‬تسلیت‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬درختکاری‭ ‬‭ !‬

بیست‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬95‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬در‭ ‬تقویم‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬جنگلهای‭ ‬ایران‭ ‬نوشت،‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬علیرغم‭ ‬تمام‭ ‬فریاد‭ ‬و‭ ‬فغانهایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬نابودی‭ ‬این‭ ‬میراث‭ ‬بشری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هموطنان‭ ‬سودجو‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬توجهی‭ ‬دولتها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬چهاردهه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬گذشته‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬کشیدن‭ ‬چتر‭ ‬حمایت‭ ‬برسر‭ ‬این‭ ‬ذخیره‭ ‬ملی،‭ ‬شرایطی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬مصوب‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬آن،‭ ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬درختها‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآید‭.‬
توقع‭ ‬حامیان‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬درک‭ ‬مصیبتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬چهاردهه‭ ‬بر‭ ‬جنگلها‭ ‬رفته‭ ‬تا‭ ‬لااقل‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬تنفس،‭ ‬‭ ‬فرصتی‭ ‬ولو‭ ‬اندک‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موجودات‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تداوم‭ ‬خشکسالی‌ها‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬بارندگی‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬کشور،‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬حیات‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬میدهند،‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬برای‭ ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬درختها‭ ‬موضوعی‭ ‬قابل‭ ‬تأمل‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بهره‌برداریهای‭ ‬غیر‭ ‬اصولی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬ضابطه‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬برداشت‭ ‬چوب،‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬از‭ ‬تعادل‭ ‬زیستی‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬بازسازی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌اند‭. ‬قطع‭ ‬مخفیانه‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬مجاز‭ ‬درختهایی‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬میتوانند‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬زنده‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬اکسیژن‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬توسط‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افراد‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬دارای‭ ‬مجوز،‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬مساحت‭ ‬این‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرایط‭ ‬نامطلوب‭ ‬تمامی‭ ‬جنگل‌های‭ ‬ایران،‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬،‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬،‭ ‬طی‭ ‬نامه‭ ‬شماره‭ ‬20917‭/‬20‭ ‬مورخ‭ ‬01‭/‬08‭/‬95‭ ‬،‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬هر‭ ‬عنوان‭ ‬ممنوع‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬تنفس‭ ‬10‭ ‬سالهای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬گذاشت‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬اعلام‭ ‬دوره‭ ‬تنفس،‭ ‬مورد‭ ‬اعتراض‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬که‭ ‬منافعی‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬عایدشان‭ ‬میشد،‭ ‬گردید‭. ‬حال‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬تغییراتی‭ ‬در‭ ‬مفاد‭ ‬ماده‭ ‬48‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬طرح‭ ‬تنفس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬تعویق‭ ‬انداختند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬تبر‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬بر‭ ‬تنه‭ ‬جنگلهای‭ ‬شمال‭ ‬زده‭ ‬شد‭. ‬تبصرهای‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬جنگل‌ها‭  ‬باهدف‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬48‭ ‬اضافه‭ ‬شده،‭ ‬چیز‭ ‬جدیدی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نیز‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬میبایست‭ ‬از‭ ‬درختان‭ ‬خشک‭ ‬،آفت‭ ‬زده،‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬صورت‭ ‬میگرفت،‭ ‬اما‭ ‬نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬اقدام‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬سؤال‭ ‬برانگیز‭ ‬مینماید،‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مساحت‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬4‭/‬3‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬9‭/‬1‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬چهاردهه‭ ‬اخیر‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬میانگین‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬توسط‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬مجاز‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬مجاز‭ ‬و‭ ‬ساکنان‭ ‬درون‭ ‬و‭ ‬حاشیه‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬انتظار‭ ‬میرود‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مصوب‭ ‬مجلس‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬دیگر‭ ‬نابود‭ ‬شود‭. ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬مصوبه‭ ‬مجلس،‭ ‬تبصره‭ ‬2‭ ‬بند‭ ‬2‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬قانونی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬عمرانی‭ ‬مجاز‭ ‬دانسته‭ ‬است،‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬ضرورت‌های‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬
احتمالا‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬از‭ ‬عواقب‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬زیان‌بار‭ ‬جنگل‭ ‬تراشی‌های‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬صدمات‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬اطلاع‭ ‬چندانی‭ ‬نداشته‌اند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خداکرم‭ ‬جلالی،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ( ‬سال‭ ‬1330‭ ‬تا‭ ‬1340‭ ) ‬مجموعه‭ ‬سیلاب‌های‭ ‬حادث‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬183‭ ‬مورد‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬80‭ ‬تا‭ ‬90‭ ‬به‭ ‬1481‭ ‬مورد‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬نمایندگان‭ ‬استانهای‭ ‬شمالی‭ ‬کشور‭ ‬نباید‭ ‬سیلهای‭ ‬ویرانگر‭ ‬گلستان‭ ‬و‭ ‬کلاردشت‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تخریب‭ ‬اماکن‭ ‬بسیار‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬هموطنان‭ ‬شد‭ ‬فراموش‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬بنابر‭ ‬اظهارات‭ ‬کارشناسان،‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬تراشی‌های‭ ‬بالادست‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬بود‭.‬
نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬میتوانستند‭ ‬با‭ ‬صحه‭ ‬گذاشتن‭ ‬بر‭ ‬برنامه‭ ‬تنفس‭ ‬پیشنهادی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬طرح‭ ‬پایش‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬وظایف‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬شدت‭ ‬بخشند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬دهند‭ ‬درختان‭ ‬کمتری‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬آفت‭ ‬زده‭ ‬یا‭ ‬خشک‭ ‬بودن‭ ‬قطع‭ ‬شوند‭. ‬راه‭ ‬حل‭ ‬ساده‌تر‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬هزینه‌تر‭ ‬تأمین‭ ‬چوب‭ ‬بهرهبرداران‭ ‬،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬مانند‭ ‬روسیه‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬بدین‭ ‬طریق‭ ‬ضمن‭ ‬حذف‭ ‬درخت‌های‭ ‬قابل‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬جنگل،‭ ‬فرصت‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬ترمیم‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭.‬
ضایعه‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوستداران‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬تسلیت‭ ‬میگوئیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow