سیاستگذاری کشاورزی
آخرین برگ ریزان‭ ‬حجتی

نگاهی‭ ‬بر‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی

آخرین برگ ریزان‭ ‬حجتی

مهندس‭ ‬مجید‭ ‬ذوالفقاری

ماه‌ها‭ ‬و‭ ‬هفته‌ها‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬رفتند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬قدم‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬هفته‌های‭ ‬آغازین‭ ‬فصل‭ ‬زراعی‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬به‭ ‬آخرین‭ ‬فصل‭ ‬زراعی‭ ‬دوران‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬وارد‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬آخرین‭ ‬پاییز‭ ‬برگ‌ریز‭ ‬عمر‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬بهانه‌ایی‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬طبق‭ ‬یک‭ ‬سنت‭ ‬مطبوعاتی،‭ ‬برگ‌هایی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزان‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬واکاوی‭ ‬اجمالی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭. ‬
البته‭ ‬لازم‭ ‬به‌ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شروع‭ ‬کار‭ ‬دولت‭ ‬کنونی،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اوج‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تحریم‌های‭ ‬سابق‭ ‬عراق‭ ‬برابری‭ ‬داشت،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬سه‭ ‬برابری‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬کمبودهای‭ ‬بودجه‌ایی،‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬اکثر‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬اکنون‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واپسین‭ ‬ماه‌های‭ ‬کار‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬هستیم‭ ‬بر‭ ‬آن‌چه‭ ‬گذشته‭ ‬است‭ ‬نظری‭ ‬می‌اندازیم‭.‬

رهبریت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭:‬

مدیریت‭ ‬عالی‭ ‬تشکیلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬فعلی‭ ‬به‌عهده‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬بوده،‭ ‬از‭ ‬معدود‭ ‬وزرایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬چهار‭ ‬بار‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬رای‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
حجتی‭ ‬به‌نظر‭ ‬برخی‭ ‬اعضا‭ ‬کابینه،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پیگیرترین‭ ‬وزرا‭ ‬می‌باشد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬دو‭ ‬نکته‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬اول‭ ‬آنکه‭ ‬برخلاف‭ ‬دولت‭ ‬اسبق‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تغییرات‭ ‬متعدد‭ ‬مدیریتی‭ ‬مواجه‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬فعلی‭ ‬تغییرات‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‌تدریج‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬کارآمدی‭ ‬که‭ ‬به‌نحوی‭ ‬از‭ ‬بدنه‭ ‬وزارت‭ ‬دور‭ ‬مانده‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تشکیلات‭ ‬بازگشتند‭.‬
البته‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬را‭ ‬وزارت‭ ‬سالمندان‭ ‬هم‭ ‬نامیده‌اند،‭ ‬اما‭ ‬نباید‭ ‬کوله‌بار‭ ‬تجربیات‭ ‬رؤسای‭ ‬فعلی‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفت‭. ‬نکته‭ ‬بعدی‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬قانون‭ ‬تمرکز‭ ‬وظایف‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬سریعا‭ ‬اجرایی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‌نوبه‭ ‬خود‭ ‬گامی‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬تجمیع‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬قلمداد‭ ‬می‌شود‭.‬

آب‭ ‬و‭ ‬آبیاری‭ ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬آمدن‭ ‬دولت‭ ‬فعلی،‭ ‬دو‭ ‬پدیده‭ ‬گرم‌ترین‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬خشک‌ترین‭ ‬تابستان‭ ‬زمین‭ ‬طی‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬اخیر‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آبی‭ ‬اخیر‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬نزولات،‭ ‬کمبودها‭ ‬کاهش‭ ‬یافت،‭ ‬گرچه‭ ‬فعلا‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬مجدد‭ ‬نزولات‭ ‬در‭ ‬پاره‌ایی‭ ‬نقاط‭ ‬مواجه‌ایم‭. ‬البته‭ ‬مقامات‭ ‬هم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تاخیری‭ ‬یکساله،‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬را‭ ‬از‭  ‬سال‭ ‬93‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬انداختند‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬دوباره‭ ‬شروع‭ ‬شد‭. ‬
اخیرا‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬رکورد‭ ‬توسعه‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬به‭ ‬بالای‭ ‬130‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬سایر‭ ‬روش‌ها‭ ‬مثل‭ ‬آبیاری‭ ‬تیپ‭ (‬Tape‭) ‬و‭ ‬زیرسطحی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سویی‭ ‬با‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬طرح‭ ‬بر‭ ‬زمین‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬بزرگ550‭ ‬هزار‭ ‬هکتاری‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬زهکشی‭ ‬اراضی‭ ‬خوزستان،‭ ‬کارهای‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬با‭ ‬لوله‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬نشایی‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬کشت‌های‭ ‬بهاره‭ ‬به‭ ‬پائیزه‭ (‬البته‭ ‬بدون‭ ‬فرهنگ‌سازی‭) ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کارهایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬رویایی‭ ‬رسیدن‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬به‭ ‬400هزار‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬موضوع‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محورهای‭ ‬سه‌گانه‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬مذکور‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭.‬

گلخانه‌ها‭ ‬سالهای‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬خانه

یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬بوده،‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬گلخانه‌ایی‭ ‬یا‭ ‬متراکم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تلاش‌هایی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬صورت‭ ‬پذیرفته‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬سطح‭ ‬فعلی‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬با‭ ‬عدد‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬10هزار‭ ‬هکتار‭ ‬بسیار‭ ‬کم‌تر‭ ‬از‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اخیرا‭ ‬یک‭ ‬خط‭ ‬اعتباری‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬اجرایی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

وضعیت‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی

تغییر‭ ‬کاربری،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬تهدید‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬جمله‭ ‬نقل‭ ‬قولی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬فعلی‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬عکس‌های‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬اخیر،‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬باغات‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬حومه‭ ‬آن‭ ‬تخریب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬لااقل‭ ‬صدهزار‭ ‬بنای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شمال‭ ‬ایران‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دولت‭ ‬فعلی‭ ‬با‭ ‬تشدید‭ ‬تلاش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬یک‭ ‬سامانه‭ ‬تلفنی،‭ ‬کارهایی‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬البته‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬کاداستر‭ ‬و‭ ‬یوتی‌ام‭ (‬UTM‭) ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سنددار‭ ‬شدن‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ ‬کار‭ ‬مهمی‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم‭ ‬سنددار‭ ‬شدن‭ ‬تمام‭ ‬اراضی،‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬

اقتصاد‭ ‬مقاومتی،
کشت‭ ‬برون‭ ‬سرزمینی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬خدمات‭ ‬مهندسی‭: ‬

با‭ ‬مطرح‭ ‬شدن‭ ‬بحث‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬پیشگام‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬طرحی‭ ‬با‭ ‬فوریت‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اول‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬مصوب‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬نمود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬این‭ ‬برنامه‌،‭ ‬کشت‭ ‬برون‭ ‬سرزمینی‭ ‬و‭ ‬اجاره‭ ‬کردن‭ ‬اراضی‭ ‬ممالک‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬کشت‌وکار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬ظاهرا‭ ‬تمرکز‭ ‬عمده‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬برزیل‭ ‬می‌باشد‭. ‬
البته‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬و‭ ‬اگرهای‭ ‬زیادی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬افریقا‭ ‬اخراج‭ ‬شده‌اند‭.‬

وضعیت‭ ‬مصرف‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬لبنیات،‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬گوشت‭:‬

سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬لبنیات‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬تعریفی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬تا90‭ ‬کیلو‭ ‬سرانه‭ ‬سالانه‭ (‬آماری‭ ‬غیرقابل‭ ‬اتکا‭)‬،‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬متوسط‭ ‬جهان‭ ‬سوم‭ ‬هم‭ ‬کم‌تر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم‭ ‬توسعه‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬سرانه‭ ‬165‭ ‬کیلو‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬محقق‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬یارانه‭ ‬نیم‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬اسبق،‭ ‬عملا‭ ‬برنامه‭ ‬قاطعی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬مصرف‭ ‬شیر‭ ‬مشاهده‭ ‬نمی‌شود‭. ‬
از‭ ‬سویی،‭ ‬کارهایی‭ ‬مثل‭ ‬تشکیل‭ ‬خانه‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬عضویت‭ ‬فعال‌تر‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬فدراسیون‭ ‬جهانی‭ ‬شیر‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬ابهام‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬گرچه‭ ‬مسئولان‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬از‭ ‬ثبات‭ ‬نسبی‭ ‬مصرف‭ ‬صحبت‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬ثابت‭ ‬ماندن‭ ‬نسبی‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬می‌شوند،‭ ‬اما‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬افزایش‭ ‬خاصی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬

تلاش‭ ‬دکتر‭ ‬عباسی‭ ‬در‭ ‬عبور‭ ‬تدریجی‭ ‬مکانیزاسیون‭  ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬تراکتوریزاسیون‭:‬

از‭ ‬الزامات‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬5‭/‬1‭ ‬اسب‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬200هزار‭ ‬ماشین‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬مزارع‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬عمده‭ ‬کار‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬جایگزینی‭ ‬تراکتور‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تغییرات‭ ‬مدیریتی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬کارهایی‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بوده‌ایم‭. ‬
در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬دو‭ ‬خط‭ ‬اعتباری‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬میلیاردی‭ ‬مصوب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جایگزینی‭ ‬ادواتی‭ ‬مثل‭ ‬کمباین‌های‭ ‬فرسوده‭ ‬اقدام‭ ‬شود،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬جهت‭ ‬وثایق‭ ‬وام‌ها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شد،با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬اولا‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رسیدن‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ضریب (‬غیر‭ ‬کارشناسی ) ‬۵/ 1‭ ‬اسب‭ ‬در‭ ‬هکتار‭  ‬محقق‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬ثانیا‭ ‬طبق‭ ‬گزارشات،‭ ‬کل‭ ‬نوسازی‭ ‬کمباین‌ها‭ ‬کم‌تر‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬کمباین‌ها‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬باغات‭ ‬عملا‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬راه‭ ‬هستیم‭.‬

تامین‭ ‬مالی‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬حاضر‭: ‬

اکثر‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬دستی‭ ‬بر‭ ‬اتش‭ ‬اقتصاد‭ ‬دارند‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬مشکل‭ ‬مالی‭ ‬است‭ ‬شاید‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بدهکاران‭ ‬بزرگ‭ ‬بانکی‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬80‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬بدهی،‭ ‬تعداد‭ ‬انگشت‭ ‬شماری‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬باشند‭. ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬پنجساله‭ ‬اخیر‭ ‬عدد‭ ‬25درصد‭ ‬برای‭ ‬سهمیه‭ ‬اعتبارات‭ ‬بانکی‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصویب‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬سهم‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اعتبارات‭ ‬همواره‭ ‬بین‭ ‬7‭ ‬تا10‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬آن‌هم‭ ‬تا‭ ‬85‭ ‬درصد‭ ‬توسط‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬تامین‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬علل‭ ‬ناتوان‭ ‬بودن‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دامداران‭ ‬کم‭ ‬بضاعت،‭ ‬مشکل‭ ‬تامین‭ ‬وثایق‭ ‬و‭ ‬تضامین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سنددار‭ ‬نبودن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اراضی،‭ ‬این‭ ‬معضل‭ ‬لاینحل‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬شاهد‭ ‬کارهای‭ ‬شاخصی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مالی‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬ازجمله‭: ‬فعال‌تر‭ ‬شدن‭ ‬بورس‭ ‬کالا‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬انتقال‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬مثل‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬دامی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بورس‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬براساس‭ ‬اصل33‭ ‬و‭ ‬قبض‭ ‬انبار،‭ ‬انتقال‭ ‬عاملیت‭ ‬خرید‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی،‭ ‬کاهش‭ ‬سود‭ ‬بانکی‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬تک‌رقمی‭ ‬کردن‭ ‬بهره‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬توثیق‭ ‬اسناد‭ ‬تراکتور‭ ‬و‭ ‬اخیرا‭ ‬هم‭ ‬انتشار‭ ‬اوراق‭ ‬قرضه‭ ‬موازی‭ ‬جهت‭ ‬مطالبات‭ ‬گندمکاران‭ ‬است‭.‬

دوران‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬پسا‭ ‬تحریم‭:‬

از‭ ‬خصوصیات‭ ‬منحصربه‌فرد‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬سروسامان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬مذاکرات‭ ‬12ساله‭ ‬هسته‌ایی‭ ‬با‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کنار‭ ‬رفتن‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬شاهد‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬مکرر‭ ‬مقامات‭ ‬و‭ ‬وزرای‭ ‬خارجی‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬این‭ ‬ترددها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬وزرای‭ ‬کشاورزی‭ ‬بود‭. ‬
در‭ ‬مجموع‭ ‬حدود‭ ‬14‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬ارشد‭ ‬مرتبط،‭ ‬به‭ ‬کشورمان‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬هیأت‌ها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬قطب‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬بازدید‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬عجله‭ ‬ایتالیایی‌ها‭ ‬که‭ ‬خریدار‭ ‬اول‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬می‌باشند،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭. ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬تاکنون‭ ‬چندین‭ ‬قرارداد‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دندان‌گیر‭ ‬به‌ویژه‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬تراکتورهای‭ ‬سنگین‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

کارشناس‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬تحلیلگر‭ ‬کشاورزی

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow