سیاستگذاری کشاورزی
همه‭ ‬چیز‭ ‬یا‭ ‬داریم‭ ‬یا‭ ‬وارد‭ ‬میکنیم‭!‬

علی‭ ‬اکبر‭ ‬مهر‭ ‬فرد،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬کشاورزی

همه‭ ‬چیز‭ ‬یا‭ ‬داریم‭ ‬یا‭ ‬وارد‭ ‬میکنیم‭!‬

علی‭ ‬اکبر‭ ‬مهرفرد‭ ‬قایقی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬گرچه‭ ‬با‭ ‬پارو‭ ‬کار‭ ‬میکند‭ ‬اما‭ ‬سر‭ ‬بزن‌گاه‌ها‭ ‬نجات‭ ‬غریق‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬دوره‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬صدارت‭ ‬حجتی‭ ‬هم‌چنین‭ ‬بوده‭ ‬چراکه،‭ ‬مهرفرد‭ ‬معمولاً‭ ‬آرام،‭ ‬بی‌ادعا،‭ ‬پرکار،‭ ‬صبور‭ ‬همواره‭ ‬مرد‭ ‬لحظه‌های‭ ‬گیروگرفتاری‭ ‬است‭.‬
مهرفرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬سکوی‭ ‬آموزشی‭ ‬لم‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬عمر‭ ‬دولتش‭ ‬به‭ ‬سرآمد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬کوچ‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬همچون‭ ‬دکتر‭ ‬بصیری،‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬و‭ ‬صحراییان‭ ‬در‭ ‬کارهای‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬آبدار‭ ‬پیمانکاری،‭ ‬ساخت‌وساز،‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬واردات‭ ‬برخی‭ ‬اقلام‭ ‬ضروری‭ ‬غذایی‭ ‬یکه‌تاز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬درهای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬را‭ ‬نیمه‭ ‬باز‭ ‬گذاشت‭ ‬تا‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬بخت‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬بیازمایند‭. ‬بخشی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬انتزاع‭ ‬بسیار‭ ‬ناخشنود‭ ‬بود،‭ ‬کسی‭ ‬جز‭ ‬مهرفرد‭ ‬نمیتوانست‭ ‬با‭ ‬صبوری‭ ‬و‭ ‬دیپلماسی‭ ‬مدارا‭ ‬و‭ ‬چرخان،‭ ‬ازپس‭ ‬آن‭ ‬برآید‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬هم‭ ‬شد‭.‬
قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬کشاورزی‭ ‬هفته‭ ‬اول‭ ‬اسفند‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬نشستی‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تشریح‭ ‬تکانه‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬واردات،‭ ‬به‭ ‬پرسش‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬درباره‭ ‬سیاست‌های‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬نوروز‭ ‬96‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭.‬
علی‭ ‬اکبر‭ ‬مهرفرد‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬رویکرد‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬حمایت‭ ‬همزمان‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬مصرفکنندگان‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬تا‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬سفره‭ ‬مردم‭ ‬باید‭ ‬ساختاری‭ ‬نظام‌مند‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬برمبنای‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید،‭ ‬تقویت‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬شکل‭ ‬گیرد‭.‬
مهرفرد‭ ‬با‭ ‬تحلیل‭ ‬اقداماتی‭ ‬که‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تراز‭ ‬منفی‭ ‬1‭/‬8‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منفی4‭/‬3‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬خورشیدی‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭ ‬گفت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قرائن‭ ‬موجود،‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬تراز‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬منفی‭ ‬سه‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬برسد‭.‬
خسارت‭ ‬سرمای‭ ‬پاییز‭ ‬امسال‭ ‬به‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مباحث‭ ‬پیرامونی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬واردات،‭ ‬سرفصل‭ ‬سخنان‭ ‬بعدی‭ ‬مهرفرد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گفت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬کارگروه‭ ‬ستاد‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار،‭ ‬مقرر‭ ‬شده‭ ‬مقدار‭ ‬محدودی‭ ‬پرتقال‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‌‮»‬‭ ‬جاهد‭ ‬‮»‬،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کارگزار‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬العمل‭ ‬کار‭ ‬کارگروه‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬وارد‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬معقول،‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬شود‭.‬
قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزیر،‭ ‬واردات‭ ‬محدود‭ ‬مرکبات‭ ‬را‭ ‬فقط‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬ایام‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬کامل‭ ‬ضوابط‭ ‬قرنطینه‭ ‬گیاهی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرد‭: ‬این‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬مرکبات‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬تعادل‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬محصولات،‭ ‬بدون‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬باغداران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬مانع‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬دلالان‭ ‬از‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬پرتقال‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬شود‭. ‬
مهرفرد‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬برای‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود،‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬کافی‭ ‬برنج،‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬شکر‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬کارگروه‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬نگرانی‭ ‬نیست‭. ‬
مهرفرد‭ ‬درباره‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬میانگین‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬که‭ ‬شش‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬266‭ ‬تومان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬شش‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬872‭ ‬تومان‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬رشدی‭ ‬هفت‭ ‬درصدی‭ ‬دارد،‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭: ‬برخی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬با‭ ‬تیترهای‭ ‬اعجاب‌آور‭ ‬و‭ ‬هیجانی‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬شبهه‭ ‬و‭ ‬تنش‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬جمعی‭ ‬دلال‭ ‬کمک‭ ‬میکنند‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬از‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬درخواست‭ ‬کرد‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬فرهنگ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گوشت‌های‭ ‬گرم‭ ‬به‭ ‬گوشت‌های‭ ‬منجمد‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬گوساله‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مطمئن‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شوند‭ ‬کار‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬کنند؛‭ ‬زیرا‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬سیاست‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬نیز‭ ‬امکان‭ ‬مدیریت‭ ‬با‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬فراهم‭ ‬میکنند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۳ - سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow